Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pneumothorax – Medicinsk Afdeling, RHN


Pneumothorax er luft i pleurahulen. Kan opstå iatrogent og spontant.
Denne vejledning dækker ikke traumerelateret pneumothorax, der behandles i kirurgisk regi.
 

Spontan pneumothorax

Symptomer

 • • Åndenød

 • • Stingsmerter

 • • Hoste.

Objektive fund

 • • Dyspnø og evt. cyanose

 • • Hyperresonnans

 • • Ensidig ophævet/svækket respirationslyd

 • • Asymptomatisk thoraxbevægelse.

Parakliniske fund

 • • A-punktur: Evt. hypoxi, specielt ved sekundær pneumothorax

 • • Røntgen af thorax er diagnostisk

 • • CT er diagnostisk og afslører samtidig evt. behandlingskrævende blærer

 • • Ultralydsskanning (ULS): Ophævet ”lung sliding” tyder på penumothorax, men kan også ses ved anden sygdom; visualisering af ”lung point”, dvs. overgang fra et område uden lung sliding til et område med bavaret lung sliding, anses til at værende diagnostisk for pneumothorax.

 

OBS: Trykpneumothorax, som kræver øjeblikkelig intervention med anlæggelse af tyk venflon midtklavikulært i 2. interkostalrum. Diagnosen stilles klinisk ved lavt blodtryk, hurtig, svag puls og halsvenestase og cyanose. Overvej at foretage ULS.

 

Behandling af primær spontan pneumothorax (hos lungeraske personer under 40 år)

Patienter med lille pneumothorax med <3 cm apikalt synlig mellem lungens overflade og thoraxvæg og ingen eller få symptomer:

 • • Indlægges til observation på afsnit 404, og der tages kontrolrøntgen efter 12 timer eller næste morgen. Fremskyndes ved forværring af symptomer.

Hvis tilstanden er stabil og røntgenbilledet er bedret eller uændret, kan der udskrives til kontrol inklusiv røntgen i LUAM efter ca. 1 uge. HUSK information om flyveforbud 1-2 uger, og om henvendelse ved tiltagende symptomer.

 

Patienter med større pneumothorax med >3 cm apikalt synlig mellem lungens overflade og thoraxvæg eller betydende symptomer:

 • • AK-bagvagt kontaktes med henblik på drænanlæggelse enten i form af pigtail-kateter, der tilsluttes Heimlich-ventil med eller uden pose, eller tykt pleuradræn, der tilsluttes Thopaz-system eller drænkasse med vandlås

 • • Drænanlæggelsen foregår på OP, og patienten flyttes efterfølgende til afsnit 204B. AK-BV bestiller og ser røntgen-kontrol efter drænanlæggelsen.

 

Henvisning til Thoraxkirurgisk Afdeling:

Hvis lungen ikke er tilnærmelsesvis udfoldet, eller den ikke er tæt efter 3-5 døgn, laves CT-skanning og konfereres med thoraxkirurgisk bagvagt i Aalborg.

OBS: Alle, der er erhvervsmæssigt truede fx piloter eller erhvervsdykkere, henvises tidligt i forløbet.
 

Behandling af sekundær spontan pneumothorax (opstår hos patienter med underliggende lungesygdom, ofte KOL)

Væsentligst som ovenfor. Patienterne vil dog oftest være mere påvirkede af pneumothorax. Der lægges dræn, med mindre pneumothorax er med < 1 cm mellem lungens overflade og thoraxvæggen, og patienten har ingen eller få symptomer.

Henvisning til Thoraxkirurgisk Afdeling:

Hvis lungen ikke er tilnærmelsesvis udfoldet, eller den ikke er tæt efter 5 døgn, laves CT-skanning og konfereres med thoraxkirurgisk bagvagt i Aalborg.

 

Observationer ved patient med pneumothoraxdræn

Ved tykt dræn:

 • • Fungerer drænet?
  Hvis patienten er tilsluttet Thopaz drænsystem, er der indbygget alarm. Sygeplejerske kontrollerer x 1 pr. vagt

Hvis der er drænkasse, kontrolleres det ved at se, om væsken i slangen oscillerer i takt med respirationen

 • • Er hullet i lungens overflade tæt, eller er der fortsat luftproduktion i drænet?
  Hvis patienten er tilsluttet Thopaz drænsystem, aflæses lækage på skærmen
  Hvis der er drænkasse, kontrolleres det ved at bede patienten hoste og se, om det bobler i feltet med blå væske nederst i drænkassen.

 

Ved tyndt dræn:

 • • Der lukkes for ventilen på posen, og man ser, om der kommer luft i posen.
   

Seponering af dræn

 • • Drænet kan seponeres, når lungen er udfoldet, og der ikke har været luftproduktion i drænet de seneste 24 timer

 • • Ved fjernelse af tykt dræn knyttes tobaksposesutur, og der lægges ”fedtemad” (sammenlagt Jelonet) under plasteret

 • • Der tages røntgen af thorax 3-4 timer efter drænseponering.
   

Diverse omkring dræn

Smertebehandling:

 • • Pleuradræn kan være smertefulde. Der behandles med Paracetamol 1 gr. x 4 evt. kombineret med NSAID, hvis det tåles. Der kan suppleres med morfika, i første omgang Tramadol 50-100 mg op til x 4.

 

Sug på dræn:

 • • Bruges ikke som rutine primært. Thopaz-systemet kører dog automatisk med fysiologisk sug. Ved behandlingssvigt efter 48 timer påsættes sug 10-20 cm vand.

 

Afklemning af dræn:

 • • Et dræn, der producerer luft, må ikke afklemmes på grund af risikoen for trykpneumothorax. Risikoen for recidiv af pneumothorax mindskes ikke ved afklemning af dræn før seponering.

 

Udskrivelse og opfølgning af spontan pneumothorax

 • • Rygestop anbefales altid (også ved unge, lungeraske med spontan pneumothorax øger rygning risikoen betydeligt)

 • • Der udleveres pjece om pneumothorax og informeres om flyveforbud 1-2 uger, samt risiko ved dykning med flasker.

 

Ved primær spontan pneumothorax (hvor der ikke er lavet CT under indlæggelsen) bestilles ambulant HRCT. Hvis der findes bullae, vil Thoraxkirurgisk Afdeling tilbyde VATS, og i tilfælde af recidiv af pneumothorax vil det blive tilbudt uanset tilstedeværelse af bullae.

 

Ved sekundær pneumothorax har vi en mere konservativ holdning afhængig af patientens lungemæssige tilstand og dermed risiko i forbindelse med operation.

 

Iatrogen pneumothorax

Opstår efter traume og behandles i kirurgisk regi. Undtagelsen er pneumothorax, der opstår i tilslutning til anlæggelse af pleuradræn på patienter fra Medicinsk Afdeling.

Symptomer

Hvis der fortsat er hul i lungen, kommer der luft i drænposen. Kan være uden symptomer, men ses på røntgen af thorax.

Behandling

Hvis lungen er tæt, kan man forsøge simpel aspiration af luft med sprøjte via trevejshanen på drænslangen.

Ellers påsættes Heimlich-ventil. Hvis der er megen pleuravæske, påsættes pose med Heimlich-ventil. Hvis der efter anbefaling fra Thoraxkirurgisk Afdeling anvendes urinpose, benyttes deres vejledning angående dette.

Ved behov for sug benyttes mellemstykke, så drænet kan tilkobles Thopaz-system.

Det vil kun ved behandlingssvigt være nødvendigt at anlægge tykt, kirurgisk dræn.

 

Patientinformation

Patientpjece: Behandling af sammenklappet lunge (pneumothorax) med dræn.

 

Referencer – og yderligere

Lungemedicin.dk.- vejledninger - pneumothorax

Aalborg Hjertelungekirurgisk Afdelings vejledning – Pleuradræn tilkoblet kateterpose (urinpose)

Aalborg Hjertelungekirurgisk Afdelings vejledning: Pneumothorax