Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indkaldelse af patienter til arteriografi og PTA under indlæggelse

 

Formål

Sikre, at patienter indkaldes og informeres til undersøgelse/behandling.

Sikre, at diverse papirer og undersøgelser er klar ved indlæggelsen.

 

Definition af begreber

PTA – Perkutan transluminal angioplastic.

AK-behandling – Antikoagulations behandling

PAS – Patientsystemet.

 

Beskrivelse

Ved ordination af arteriografi:
 • •  Skriv henvisningen til Radiologisk Afdeling.

 • •  Såfremt patienten er i AK-behandling, skal patienten have kontrolleret INR på indlæggelsesdagen.

 • •  Tid til arteriografi bliver mailet fra Røntgenafdelingen til karkirurgiske sekretærer.

 

Indkaldelse

Pt. kan indkaldes til indlæggelse i PAS:

 • •  Patienten skal indlægges samme dag som undersøgelsen skal foretages

 • •  Patienten skal indlægges kl. 8.00. Såfremt undersøgelsen skal udføres kl. 8.30 skal patienten indkaldes til indlæggelse kl. 7.30

 • •  Kontroller patientens tidligere kreatinin i LABKA. Kreatininen må ikke være over 1 uge gammel. Hvis dette er tilfældet, skal der bestilles ny kreatinin.

 

Proceduren i PAS
 • •  Vælg ”Henvisnings-venteforløb” HE, HVF

 • •  Skriv på bemærkningslinien arteriografi-datoen og tidspunkt

 • •  ”BEH”, indlæggelsesdato og kl. 08.00 eller 07.30 samt afsnit 8001 3711. (Obs. på linjen under skal stå ”IUB”)

 • •  Udskriv brevnr. V13 (brug brevpapir med kørselsvejledning), tast F5, tast ”J”. Dato for undersøgelsen påføres brevet.

 • •  Hvis pt. ikke skal have taget kreatinin, skal du i indkaldelsesbrevet slette følgende linjer: ”3-6 dage før undersøgelsen skal du få taget en blodprøve hos din egen læge eller på laboratoriet på nærmeste sygehus. Blodprøverne er bestilt elektronisk”. Derefter tastes ”enter” x 2.

 • •  Indlæggelsen oprettes med ”J” i rubrikken ”opret”, og der påføres ”I” i pop-up-billedet + enter. Henvisningsforløbet afsluttes herved.

 • •  Vedlæg bilag vedr. rygeadfærd + information om ”Røntgenundersøgelse og ballonudvidelse af pulsårene til benene” samt velkomstpjece.

 • •  Information om regler for kørselsgodtgørelse fremgår af bagsiden på indkaldelsesbrevet.

 • •  På indlæggelsesprogrammet anføres patientens navn og cpr.nr., planlagt undersøgelse/ behandling og dato + klokkeslæt.

 • •  I PAS trækkes en liste ”HE, H04” og kryds af, hvis journalen er til stede – ellers bestilles journalen

 • •  Journal, med henvisningen ilagt lægges på indlæggelseshylden og tages med i sengeafsnittet senest dagen før indlæggelsen.

 

 

OVENSTÅENDE GÆLDER OGSÅ FOR PATIENTER TIL PTA

Ændring på bemærkningslinjen i PAS ”HE, HVF” fra ”røntgenundersøgelse” til ”PTA” og påfør dato + tidspunkt. Samme procedure følger, som under indkaldelsen til arteriografi.

 

Ophængning af billeder sker automatisk på næste dags morgenkonference.

 

Målgruppe

Lægesekretærer på Karkirurgisk Sengeafdeling og Karkirurgisk Ambulatorium.

 

Formål

Formålet med det dokument er at sikre, at sekretæren ved hvordan en patient indkaldes til arteriografi og PTA under indlæggelse.