Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut kræftbehandling af testiscancer

Beskrivelse

Ved begrundet mistanke om testis cancer, henviser undersøgende læge patienten i kræftpakkeforløb obs. C. testis.

Henvisningen sendes til Kirurgisk afdeling Regionshospital Nordjylland.

Sekretærerne på urologisk afsnit sørger for at kode henvisningen ind hurtigst muligt og sende den til visiterende overlæge. Herefter finder sekretærerne en tid til forundersøgelse inden for 6 kalenderdage og forsøger at kontakte patienten pr. telefon, ligesom der sendes brev i e-boks.

 

Ambulant besøg

Patienten modtages på Urinvejskirurgisk Afdeling. Der foretages anamneseoptagelse og der føres objektiv undersøgelse. Rejser ovenstående fortsat mistanke om testis cancer, sendes akut henvisning til Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospital Nordjylland mhp. ULS af scrotum, om muligt samme dag.

 

Klargøring til unilateral orchiectomi

Ved fortsat mistanke til c.testic klargøres patienten til operation. Der findes en operationstid til orchiectomi af den maglinitetssuspekte testikel samt biopsi af den kontralaterale testikel.

Det kirurgiske indgreb skal foretages hurtigst muligt, men under hensyntagen til, at patienten skal have mulighed for at få foretaget sæddeponering præ-operativt.

Lægen udfylder operatørsamtale i EPJ.

CT scanning af thorax og abdomen bestilles, således at svar kan foreligge senest 9.kalenderdag.

Såfremt patienten er >50 år, tages der EKG.

Præoperativt skal der tages følgende blodprøver med tumormarkører; LDH, alfaføtoprotein- AFP og human choriogonadotropin- HCG. De kan bestilles som pakke i LABKA- Cancer testis.

Hvis der skal deponeres sæd, skal der tages følgende blodprøver inden; Hepatitis kronisk viral, Hepatitis B og HIV 1+2. Lægger som pakke i LABKA -sæddeponering.

Der foretages anæstesitilsyn.

Sygeplejersken laver indlæggelsessamtale i EPJ.

Se i øvrigt bilag 1 (læge);

Testistumor: frysesnit og biopsi fra den kontralaterale testis

 

Vedrørende sæddeponering

Patienten skal tilbydes sæddeponering inden orchiectomi. Sæddeponering foregår ved CRYOS Aalborg.

Der henvises til, at patienten udfylder personlige oplysninger på CRYOS hjemmeside (opret gratis under person ikonet øverst i højre hjørne), inden de selv telefonisk kontakter CRYOS for tid. CRYOS hjemmeside sæddeponering.

Urinvejskirurgisk afdeling (sygeplejerske) sender mail til dk@cryosinternational.com med oplysning om;

EAN nr; 5798003281155

Henviser; Nyre og urinvejskirurgisk afdeling

Regionshospital Nordjylland

97641857/ 97641858

Deponeringsperiode; 5 år.

 

Blodprøvesvar skal foreligge inden patienten møder på CRYOS.

Der ud over henvises der til Planlægning af sæddeponering

Efter operationen

I forbindelse med operationen sendes henvisning til Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital med det samme. Onkologisk afdeling skal have kopi af biokemi, patologi samt CT-thorax og abdomen. Såfremt tumormarkører var forhøjede præ-operativt, bestilles der kontrol af tumormarkører. Disse skal tages på 7. dagen postoperativt.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen. Pakkeforløb for testikelkræft 2016