Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut kræftbehandling af testiscancer

 

Formål

Formålet er i videst muligt omfang at sikre et sammenhængende patientforløb samt overholde

6 kalenderdage for akut kræftbehandling af testiscancer.

 

Definition

Ved akut kræftbehandling forstås: at der højst må gå 6 kalenderdage, fra at der opstår begrundet mistanke om kræft, til patienten begynder i et udrednings- og behandlingsforløb på sygehuset.

Ved antikoagulationsbehandling forstås: antikoagulationsbehandling med tablet Marevan, Marcoumar, Plavix eller Xarelto.

Ved ekg pt. > 50 forstås: patienter over 50 år skal have taget ekg præoperativt.

 

Beskrivelse

Ved begrundet mistanke om testiscancer sender undersøgende læge en kræftpakke-henvisning til Regionshospital Nordjylland. Sekretærerne på urologisk afsnit sørger for at kode henvisningen ind hurtigst muligt og lægge den til den visiterende overlæge. Såfremt overlægen vurderer, at patienten skal indgå i et kræftpakkeforløb, noteres dette på henvisningen. Herefter finder sekretærerne en tid til forundersøgelse inden for 6 kalenderdage og forsøger at kontakte patienten pr. telefon, samt der sendes brev i e-boks.

 

Efter forundersøgelse med suspekt fund i testis

Der findes en tid til fjernelse af den malignsuspekte testikel samt biopsi af modsatte side i anæstesi inden for 1 uge, hvor patienten møder fastende.

Lægen laver en kort journal indeholdende stethoscopia pulmonum et stethoscopia cordis samt blodtryk og puls. Operatørsamtalen udfyldes i EPJ.

Patienten ses af anæstesilægen, får evt. taget blodprøver (type og væsketal) og såfremt pt. er > 50 år tages der også ekg

Testismarkører præoperativt: FSH, LDH, AFP, HCG

Sygeplejersken laver indlæggelsessamtale og dokumenterer i EPJ

CT skanning af thorax og abdomen bestilles

 

Vedrørende sæddeponering

Patienten tilbydes sæddeponering inden orkiektomi i Urologisk Afdeling, hvis det skønnes, at den raske testikel ikke er produktionsdygtig. Hvis den raske testikel skønnes produktionsdygtig, tilbydes patienten sæddeponering i forbindelse med første konsultation på Onkologisk Afdeling, Århus Universities hospital, Skejby.

Biopsier fra kontralaterale testikel sendes til PAI.

 

Efter operation i narkose

I forbindelse med skrivning af operationsnotatet, booker sekretæren en tid i ambulatoriet til svar på biopsierne.

Samtidig bestilles der testismarkører, på 2. og 5. dagen efter operationen.

Når patienten er mobiliseret og har haft vandladning, udskrives han til hjemmet.

Postopoerativ observation og information samt behandlingsplan og ”tak for denne gang” udleveres.

 

Efter malignt svar på biopsier

Patienten informeres om svaret samt resultatet af CT skanning. Henvises til Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby, telefon 91167269 til videre kontrol og evt. behandling.

Der bestilles CT-skanning af thorax og abdomen (såfremt dette ikke allerede er sket).

Patientpjece fra Kræftens Bekæmpelse ”Tesikelkræft” samt patientinformation fra UK5 ”Fjernelse af den ene testikel” udleveres.

 

Reference