Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Actioncard - Akut sectio, Grad 1

 

Beskrivelse

GENERELT:

Grad 1 sectio-knappen på fødestue aktiveres =’Alle-kald’ (Actioncard: Alle-Kald)

Kvinden køres på sectio-stuen, så snart grad 1 sectio er ordineret. Hvis sectio-stuen er optaget køres på stue A. Dagtid: Hvis stue A også er optaget kontaktes 44010 vedr lokale og 42348 vedr personale.

Gyn/Obs bagvagten har ledelsesansvaret for forløbet.

MÅL:

Barnet skal være født senest 15 minutter efter at sectio grad 1 er ordineret.

OPGAVEFORDELING:

Jordemoderen:

Følger patienten. Er ansvarlig for at medbringe journal og anæstesipapirer. Assisterer v lejring af pt. Foretager evt. afspritning af hænder. Får herefter overtrækskittel og sterile handsker. Tager imod barnet. Assisterer ved behov børnelægen ved evt. behandling.

Sygeplejersken:

Går til sectiostue/stue A efter at have orienteret sig om baggrunden. Foretager afspritning af hænder. Tager overtrækskittel og sterile handsker på. Gør klar til operation. Afventer evt. forsøg på spinal. Afdækker evt. uden afspritning af huden.

Har ansvar for time-out.

Social og sundhedsassistenten:

Henter ordineret medicin i medicinskabet. Går i øvrigt til operation og assisterer sygeplejersken. Giver antibioticum til anæstesipersonalet med henblik på profylakse. Noterer fødselstidspunkt. Går til fødegangen med NS-blod til syrebasestatus. Kalder sygeplejerske i beredskab fra hjemmet udenfor dagtid.

Bagvagten:

Er holdleder. Sikrer informeret samtykke fra patienten. Registrerer tidspunkt for ordination af sectio.

Ordinerer medicin. Møder anæstesilægen på operationstuen og informerer om tilstanden samt om specielle hensyn. Foretager revurdering. Meddeler graden af afspritning/afdækning. Foretager evt. afspritning af hænder. Får overtrækskittel og sterile handsker.

Yderligere information til parret gives, når det skønnes mest hensigtsmæssigt - om muligt når pt. er på 105.

Forvagten:

Giver den ordinerede medicin, f.eks Inj Bricanyl 0,25 mg (½ ml) i.v/i.m./sc. Beroliger og informerer den fødendes pårørende om at læge/jordemoder vil komme snarest muligt efter at barnet er født og eventuelt behandlet. Møder pædiater på operationsgangen og informerer om forudgående forløb. Foretager afspritning af hænder. Får herefter overtrækskittel og sterile handsker. Udfylder Theriak efter indgrebet.

Anæstesilægen:

Går til sectiostuen. Orienteres af obstetrisk bagvagt om situationen. Bestemmer anæstesiform; normalt gøres 1 forsøg på spinal,ellers GA.

Anæstesisygeplejersken:

Går til sectiostuen/stue A. Udfører klargøring og anæstesi iht. instruks.

Portør:

Hjælper m transport af patienten. Hjælper m forflytning/lejring. Henter kuvøse til sectiostuen/stue A. Ved alternativ operationsstue medbringes kuvøse og børnebakke.