Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure for tvangsindlæggelser på Psykiatrisk Afdeling

 

Tvangsindlæggelse kan ske på 2 måder

 1. 1. Behandlingsindikation

 2. 2. Farlighedsindikation

Betingelser for tvangsindlæggelse

Patienten er sindssyg (psykotisk) eller befinder sig i en tilstand, der må ligestilles hermed, og det vil være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende med henblik på behandling, fordi:

 

 1. 1. Udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentligt forringet (”helbreds-/behandlingsindikation” (”gule papirer”)) eller

 2. 2. Den pågældende frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre (”fareindikation” (”røde papirer”))

 

Ad 1. behandlingsindikation – Praktisk fremgangsmåde

 1. 3. Når lægen efter undersøgelse af pt. har fundet at indlæggelse er nødvendig, skal lægen søge at opnå pt.’s samtykke til indlæggelse og i den forbindelse vejlede pt. om formål med indlæggelse og om udsigten til bedring af tilstanden. Hvis forholdene tillader det, skal pt. have passende betænkningstid til at overveje spørgsmålet om indlæggelse.

 1. 4. Modsætter pt. sig indlæggelse, afgør lægen, om tvangsindlæggelse er nødvendig og om betingelserne for tvangsindlæggelse (”behandlingsindikation”) er opfyldt.

 2. 5. Der udfærdiges papirer (Lægeerklæring (GUL) - såkaldt GULE PAPIRER) der indeholder en angivelse af formodet diagnose, patientens sindstilstand og de omstændigheder, hvorpå lægen støtter, at der er behandlingsindikation. Papirerne skal udfyldes af den læge, der har undersøgt pt. med henblik på aktuelle indlæggelse.

 3. 6. Lægen afleverer de gule papirer til POLITIET. Politiet træffer aftale med psykiatrisk afd. om tidspunkt for indlæggelse og orienterer henvisende læge/afdeling, når tidspunkt foreligger.
  Psykiatrisk afd. er forpligtiget til at modtage pt. inden 7 dage, men såfremt der går mere end 7 dage fra udfærdigelse af gule papirer til overflytning, kræves nye papirer umiddelbart før overflytning.

 

Ad 2. farlighedsindikation – Praktisk fremgangsmåde

 1. 1. Når lægen efter undersøgelse af pt. har fundet at indlæggelse er nødvendig, skal lægen søge at opnå pt.’s samtykke til indlæggelse og i den forbindelse vejlede pt. om formål med indlæggelse og om udsigten til bedring af tilstanden. Hvis forholdene tillader det skal pt. have passende betænkningstid til at overveje spørgsmålet om indlæggelse.

 2. 2. Modsætter pt. sig indlæggelse afgør lægen, om tvangsindlæggelse er nødvendig og om betingelserne for tvangsindlæggelse (”farlighedsindikation”) er opfyldt.

 3. 3. Der udfærdiges papirer (Lægeerklæring (RØD) - såkaldt RØDE PAPIRER) der indeholder en angivelse af formodet diagnose, patientens sindstilstand og de omstændigheder, hvorpå lægen støtter, at der er farlighedsindikation. Papirerne skal udfyldes af den læge, der har undersøgt pt. med henblik på aktuelle indlæggelse.

 4. 4. Lægen afleverer de røde papirer til POLITIET. Politiet afhenter patienten. Henvisende læge skal så vidt muligt forblive ved pt., indtil pt. er afhentet. Psykiatrisk sygehus skal modtage pt. straks. De røde papirer må højst være 24 timer gamle.

Blanketter

 

Hvis det direkte link til lægeerklæringen ikke fungerer, gå da til Ældre blanketter | Øvrige indberetninger og tilladelser | Politi og find de nyeste blanketter under overskriften ”Sundhed”.

Referencer

LBK nr. 185 af 01/02/2022 om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

BEK nr. 1340 af 02/12/2010 om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser.