Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Daglig kontrol af ZOLL-defibrillator R-Series

Du skal kontrollere følgende hver dag

 • • At ZOLL-enhed er tilsluttet strøm, og batteriet opladet.

  • Når enheden er slukket (OFF), og batteriet er fuldt opladet, lyser batteriindikatoren grønt

  • Når enheden er slukket, og batteriet oplades, lyser batteriindikatoren gult

  • Indikatorlamperne lyser ikke, når enheden ikke er tilsluttet strøm

  • Når batteriet mangler eller ikke er korrekt indsat, blinker batteriindikatoren gult og grønt

 • • At ZOLL-enheden er tilsluttet Philips-skærmen med den mørkegrå ledning på stue 8, 9 og 10

 • • At patientenden af multifunktionskablet er tilsluttet til defibrillator-teststikket

 • • At der er en ekstra pakke MFE-elektroder, som er uåbnede

 • • At der er 3 ekg i skuffen på defibrillatoren på gangen

Kontrol af defibrillatorfunktion

Defibrillatoren laver dagligt selvkontrol, hvis den er sat til strøm og multifunktionskablet er sat i stikket på siden af apparatet.

Hvis der er et grønt ”flueben” i klarhedstest-indikatoren foran på defibrillatoren er selvkontrol i orden. Er der et rødt kryds skal defibrillatoren testes i henhold til nedenstående.

Tilslut patientenden af multifunktionskablet til defibrillator-teststikket.

 • • VÆLG DEFIB knap 1

 • • ENERGIVALG ved hjælp af piletasterne indstilles energien på 30 Joule

 • • OPLAD knap 2

 • • AFGIV stød knap 3

 • • TEST O.K. indikerer, at ZOLL-enheden har afgivet en energimængde inden for specifikationerne og der ses grøn vinge i klarhedstest-indikatoren

Kontrol af defibrillatoren på gangen registreres på skema i indsovning 10.

Hvis advarsel LAVT BATTERI eller UDSKIFT BATTERI vises, tilsluttes defibrillatoren straks til en strømkilde.

ZOLL-enheden på gangen har håndtag til defibrillering

 • • Test af håndtag udføres ved at sætte multifunktionskablet i APEX-håndtaget

 • • ENERGIVALG ved hjælp af piletasterne indstilles energien på 30 Joule

 • • OPLAD på APEX-håndtag knap 2

 • • AFGIV stød ved at trykke på begge håndtag knap 3 mens håndtagene sidder på siden af defibrillatoren

 • • TEST OK indikeres på ZOLL-enheden