Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgang ved lægers syge- og raskmelding
 

Formål

  • • at sikre en hurtig og korrekt håndtering af de opgaver, en sygemelding medfører

  • • at skabe overblik over opgaverne og hvem der løser dem

Nedenstående fastlægger de arbejdsopgaver, der følger, når en læge melder sig syg.

Af hensyn til patienterne er det vigtigt at få booket om. For personalet er det vigtigt, at der bliver givet besked om de ændringer, der bliver i dagens planlægning.

Sygemelding af læge

Lægen skal ringe til afsnitsledelsens sekretær på tlf. 97 66 25 79 eller til Øjenafdelingens reception

97 66 25 84 og melde sig syg, barn syg mv.
Gerne oplyse om:

  • • Forventet antal sygedage

  • • Eventuelt andre arbejdsoplysninger der har betydning for patienter

Sygemeldingen viderebringes til morgenkonferencen og til lægens sekretær.

Informationen skal indeholde:

  • • Hvem der er syg og eventuelt varighed

  • • Listen over lægens dagsoversigt

Morgenkonferencen tager stilling til

  • • Hvem har tid i dagens program til at tage flere patienter

  • • Hvilke patienter skal aflyses og dermed have en ny tid og hvornår

Beslutningerne fra morgenkonferencen omkring den sygemeldte læges patienter skal retur til receptionen med oplysninger om, hvad der skal ske med patienterne.

Receptionen skal ombooke de patienter, som samme dag kan tilses af en anden læge end den planlagte.

Ligeledes skal receptionen viderebringe oplysningerne til lægens sekretær

Lægens sekretær

Den sygemeldte læges sekretær aflyser patienterne og booker nye tider, der sendes pr. brev.

Når der er lagt en plan, lukkes lægen til syg i bookplan.

Raskmelding af læge

Det er vigtigt at raskmelde sig inden kl. 12 dagen før, man påbegynder arbejdet igen. Til middagskonferencen tages der nemlig stilling til den sygemeldtes dagsprogram for næste dag.

Den sygemeldte raskmelder sig på telefon 97 66 25 79 eller 97 66 25 84.

Raskmeldingen viderebringes til middagskonference enten mundtligt eller skriftligt.

Sygemelding via mail
Hvis sygemeldingen sendes pr. mail, vil det være lægens ansvar at sikre sig, at han/hun modtager en bekræftelse fra afdelingen, ellers skal der tages kontakt til afdelingen pr. telefon jf. ovenstående.