Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af uniform og tekstiler på Sygehus Vendsyssel.

 

1.0 Formål1

2.0 Definition af begreber1

3.0 Beskrivelse1

3.1 Angående Regionsvaskeriets ydelser2

3.2 Håndtering af tekstiler:2

3.2.1 Vaskeanvisninger:2

3.2.2 Levering, transport og opbevaring Hjørring, Frederikshavn, Skagen og Brønderslev: Levering, transport og opbevaring2

3.2.3 Uniform:2

3.3 Sygehusets egne tekstiler – minus rengøringstekstiler, møbelstof, gardiner og forhæng:3

3.3.1 Vaskeanvisninger:3

3.3.2 Opbevaring og mærkning:3

3.3.2.1 Hjørring og Frederikshavn:3

3.3.2.2 Skagen og Brønderslev:4

3.4 Vask af Sygehusets egne rengøringstekstiler, møbelstof, gardiner og forhæng:4

3.4.1 Sygehusets eget vaskehus4

3.4.2 Sygehusets egnet inventar og transportvogne:4

3.4.3 Håndtering4

3.4.4 Proces for vask og tørring i sygehusets vaskehus4

3.4.5 Vaskekontrol af sygehusets vaskehus5

3.5 Transport og opbevaring af urene tekstiler5

3.6 Opbevaring af rene tekstiler5

3.7 Kontrol af processen6

 

1.0 Formål

At beskrive hvordan uniform og linned håndteres på Sygehus Vendsyssel.

 

2.0 Definition af begreber

Tekstil: Alle former for uniformer, linned og øvrigt linned.

Uniform: Det er den arbejdsbeklædning, som er beregnet til personalet.

Patientnære tekstiler: Det er linned, som normalt er beregnet til patienten. Det er blandt andet patient tøj, sengelinned, dyner.

Sygehuset egne tekstiler: Det er linned som er hjemkøbt af Sygehus Vendsyssel. Det er blandt andet barnevognsseler, glidestykker, små madrasser, liftsejl og rengøringstekstiler (klude og mopper).

 

3.0 Beskrivelse

Sygehus Vendsyssel skal efterleve retningslinje ”Håndtering af rene tekstiler (10.1)” der er udgivet af Infektionshygiejnen. Håndtering af rene tekstiler (10.1)

Retningslinjen læner sig op af Nationale Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR) fra Statens Seruminstitut (SSI) ”Om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren”, som beskriver regler for vaskerier, som leverer ud af huset. Vi afviger retningslinjen, da vi ikke leverer ud af huset.

 

I retningslinjen ”Håndtering af rene tekstiler (10.1)” står der: Rene tekstiler, der anvendes på sygehusene i Region Nordjylland, leveres fra et eksternt vaskeri, som sikrer, at tekstilerne er desinficerede og uden synlig forurening.

 • Region Nordjylland har indgået en kontrakt med Regionsvaskeriet i Aalborg omkring vask af tekstiler. Regionsvaskeriet er akkrediteret iht. DS2451-8.

 • Med andre ord skal alle tekstiler der anvendes på Sygehus Vendsyssel vaskes på Regionsvaskeriet.

 • Serviceafdelingen har indgået en aftale med Infektionshygiejnen om, at vi kan selv vaske klude og mopper anvendt i serviceafdelingen til rengøring samt Sygehus Vendsyssels gardiner, mellemstykker, forhæng og møbelstoffer, samt afd. 402 tøj til brug i forbindelse med katastrofe. Se afsnit 3.4. - dog har Serviceafdelingen bestemt, at tekstiler fra isolationer skal vaskes ved 80 °C i 10 minutter eller en tilsvarende kemisk rensning til på Regionsvaskeriet. Tekstilet skal være mærket med Regionsvaskeriets kundenummer, så det kommer tilbage til samme afdeling. Kundenummer er et nummer som tilhører afdelingen.

3.1 Angående Regionsvaskeriets ydelser

Ved reklamationer kontakt Sygehus Vendsyssel, Serviceafdelingen mail: serviceafd.sygehusvendsyssel@rn.dk. Serviceafdelingen handler på reklamationen og informerer løbende senge, madras og tekstiludvalget.

Der henvises til personale-net siden om uniformer og linned. http://personalenet.rn.dk/organisation/organisationssider/sundhed/SygehusVendsyssel/serviceafdelingen/Sider/Uniformeroglinned.aspx

 

3.2 Håndtering af tekstiler:

3.2.1 Vaskeanvisninger:

Det er Regionsvaskeriet ansvar at leverer tekstiler, som lever op til DS2451-8 hvor tekstilet kunne tåle minimum 80 °C i ti minutter eller en tilsvarende kemisk rensning svarende til 80 °C i 10 minutter

3.2.2 Levering, transport og opbevaring Hjørring, Frederikshavn, Skagen og Brønderslev: Levering, transport og opbevaring

Regionsvaskeriet leverer til rampe iht. kontrakten med Region Nordjylland. Serviceafdelingen Hjørring og Frederikshavn samt ledelsen for husassistenterne i Brønderslev og Skagen er ansvarlig for in house levering og transport til depoterne.

Ansvar for opbevaring og tilgængelighed i depoterne er den ledende på afdelingen.

Se også ”Retningslinje for sikring af, at bygninger, forsyninger og øvrige faciliteter understøtter Sygehus Vendsyssels opgaveløsning, drift og sikkerhed”.

Har du spørgsmål til bestilling og levering til din afdeling kontakt da Serviceafdelingen mail: serviceafd.sygehusvendsyssel@rn.dk.

3.2.3 Uniform:

Sygehus Vendsyssel har pligt til at overhold retningslinjen ” Uniformshygiejne (2.3.1)” som er udgivet af Infektionshygiejnen.

Sygehus Vendsyssel har efter disse retningslinjer udgivet instruksen ” Personalets arbejdsbeklædning”. Denne instruks bygger på 2.3.1 og beskriver sygehusets kodeks for hvordan personalet skal gå klædt.

Enkelte afdelinger har udgivet deres egne retningslinje. Eks.: Personalets arbejdsbeklædning på Skagen Gigt- og Rygcenter, Personalets arbejdsbeklædning på PAI. , Arbejdsdragt for pædagoger i Børneafdelingen, Personale – Sterilcentralen, Hjørring og Personalets arbejdsbeklædning ved arbejde udenfor sygehusets matrikler(Terapiafdelingen).

 

Hvid polyester/bomuldsuniform

Ved hud gener skal der udarbejdes en lægeerklæring.

Det er efterfølgende afdelingslederen der bestiller en grøn barrierer uniform hos linned og disse navnemærkes til medarbejderen.

Har du spørgsmål til bestilling og levering kontakt da Serviceafdelingen mail: serviceafd.sygehusvendsyssel@rn.dk.

 

Barrierer uniform (Blå)
Ved hud gener skal Coolmax undertøj benyttes sammen med en fed fugtighedscreme i en længere periode (14 dage/3 uger).

Hvis ikke dette afhjælper problemet, tages der kontakt til egen læge og der udarbejdes en lægeerklæring.

Det er efterfølgende afdelingslederen der bestiller en grøn barrierer uniform hos linned og disse navnemærkes til medarbejderen.

Har du spørgsmål til bestilling og levering kontakt da Serviceafdelingen mail: serviceafd.sygehusvendsyssel@rn.dk.

3.3 Sygehusets egne tekstiler – minus rengøringstekstiler, møbelstof, gardiner og forhæng:

Har man brug for andre tekstiler end det Regionsvaskeriet kan tilbyde skal senge, madras og tekstiludvalget kontaktes. Se personale-net. http://personalenet.rn.dk/organisation/organisationssider/sundhed/SygehusVendsyssel/UdvalgRaadOgArbejdsgrupper/Sider/SengeOgMadrasudvalg.aspx

Udvalget tager herefter stilling til om det kan købes eller det skal videre til Regionens Vaskerigruppe, som vurderer om det skal være et tekstil Regionsvaskeriet skal tilbyde. Se vaskeribrugergruppens referater på personale-net. http://personalenet.rn.dk/organisation/Udvalgsportal/UdvalgRaadFora/Vaskeribrugergruppen/Sider/default.aspx

3.3.1 Vaskeanvisninger:

Den der bestiller et nyt tekstil er ansvarlig for at undersøge vaskeanvisningerne og hvilke krav der er til vasken af det indkøbte tekstil.

Har man behov for anden form for vask end 80° C i 10 minutter, skal man kontakte Serviceafdelingen på mail: serviceafd.sygehusvendsyssel@rn.dk.

3.3.2 Opbevaring og mærkning:

3.3.2.1 Hjørring og Frederikshavn:

Det er modtageren af sygehusets egne tekstiler, der er ansvarlig for, at det bliver mærket iht. Regionsvaskeriet kunde nummer. Kontakt Serviceafdelingen for anvisning.

Det er kunde nummeret, som bestemmer hvor tekstilet bliver leveret til og skal opbevares indtil brug.

3.3.2.2 Skagen og Brønderslev:

Kontakt husassistenten for yderligere information.

3.4 Vask af Sygehusets egne rengøringstekstiler, møbelstof, gardiner og forhæng:

Sygehus Vendsyssel har i samarbejde med infektionshygiejnen indrettet vaskerum, indkøbt maskiner, samt gennemgået de krav der stilles.

Klude og mopper til brug i Rengøringen vaskes ved 80° C i 10 minutter.

 • • For at sikre at at der anvendes sæbe ved rengøring af de kritiske risikopunkter kan der tilføres sæbe i den sidste skyldning.

 • • Tekstiler til brug i forbindelse med katastrofeøvelser skal vaskes ved synlig snavs, ved de vaske grader tøjet kan tåle i sygehusets vaskemaskiner.

Gardiner, badeforhæng samt møbelstof i ikke patientnære områder vaskes ved den temperatur der er anført på tekstilet.

Gardiner, badeforhæng samt møbelstof i patientnære områder skal vaskes ved Regionsvaskeriet og

 • • DOG: På mødet mellem Sygehus Vendsyssel og Infektionshygiejnen den 18. december 2011, blev det vedtaget at Sygehus Vendsyssel må vaske sygehusets gardiner, mellemstykker, forhæng og møbelstof ved 60° C. Dette gælder omtalte materialer, som er indkøbt før retningslinjen blev ændret, det vil sige d. 22. marts 2011.

I instruksen ” Rengøringsbeskrivelse samt rengøringsbegreber på Sygehus Vendsyssel” kan man finde, hvilke krav der er til frekvensen for gardiner, mellemstykker, badeforhæng og møbelbetræk mm.

3.4.1 Sygehusets eget vaskehus

Rengøring skal kunne efterleve kvalitets- og hygiejneniveauerne iht. Sygehusets retningslinjer efter hver rengøring iht. arbejdsplanerne: Beskrivelse af rengøringskontrol på Sygehus Vendsyssel

3.4.2 Sygehusets egnet inventar og transportvogne:

Overflader på inventar og transportvogne skal være ubeskadiget og skal rengøres daglig med vand og sæbe samt de skal fremstå synligt rene, intakte og ubeskadiget.

3.4.3 Håndtering

Håndteringsforløbet SKAL minimere risikoen for smitte, forurening og sygehusinfektioner dvs. adskil rent fra urent og man skal undgå unødvendig personale kontakt.

Man skal undgå ophvirvling af mikroorganismer dvs. man skal minimere håndteringen.

3.4.4 Proces for vask og tørring i sygehusets vaskehus

Vask

Vasketemperatur iht. krav punkt 3.4

Urene tekstiler må ikke skylles i åbent rum

Sortering skal ske, så det er adskilt fra vaskeriets rene områder og plastforklæde skal anvendes.

Fugtige klude med eller uden sæbe har en levetid på 8 timer.

Tørring

De vaskede tekstiler skal tørres helt eller tørres på stativer i dertil indrettede rum umiddelbart efter vask.

På Sygehus Vendsyssel er det tilladt at tørre i andre rum, hvis der ikke er patienter under tørreprocessen. Eksempler: Møbler hvor betrækket skal sættes på vådt, for at kunne monteres eller meget store forhæng.

3.4.5 Vaskekontrol af sygehusets vaskehus

Visuel renhed efter vask - der må ikke være synlig forurening fra patientudskillelser.

 • • Dette sker ved når man tager tekstilerne ud af maskinen skimter man for urenheder og ved gardiner, møbelstof og forhæng skimter for urenheder

 • • Infektionshygiejnen kræver ikke kontrol af vaskevand, da de tekstiler der vaskes er til intern brug.

 • • Maskinerne stopper eller kommer med en fejl meddelelse hvis temperaturen 80° C eller tiden 10 minutter ikke er opnået.

Vaskemaskinens temperaturmålere skal kontrolleres og kalibreres 1 gang om året.

3.5 Transport og opbevaring af urene tekstiler

Håndtering

 • • Der skal anvendes handsker ved håndtering af urene tekstiler.

 • • Der må ingen kontakt være mellem urene tekstiler og personalets arbejdsdragt.

 • • For at undgå at arbejdsdragten forurenes ved kontakt med urene tekstiler, skal der anvendes plast forklæde ved håndtering af urene tekstiler.

 • • Efter håndtering af urene tekstiler SKAL der udføres håndvask.

Opbevaring

 • • Våde tekstiler skal opbevares i en plastpose uden knude og smides herefter i en hvid tøj sæk.

 • • Urene tekstiler skal direkte i plastpose eller hvid tøj sæk og opbevares på rengørings-vogn, rum eller transportvogn.

 • • Emballerede urene tekstiler må højst opbevares i 2 arbejdsdage og skal opbevares i særskilt rum.

3.6 Opbevaring af rene tekstiler

 • • I ”Håndtering af rene tekstiler (10.1)” står der:

 • • ”Den efterfølgende håndtering af de rene tekstiler skal sikre, at der ikke sker en forurening, da tekstiler, der opbevares og håndteres uhensigtsmæssigt, kan indeholde et stort antal potentielt patogene mikroorganismer, som kan udgøre en smitterisiko.”

 • • Det vil sig:

 • • Før håndtering af rene tekstiler skal der udføres håndvask eller hånddesinfektion.

 • • Tekstiler der tabes på gulv skal vaskes om.

 • • Rene tekstiler skal opbevares i tildækkede transportvogne eller på rene hylder i lukket linneddepot eller tildækkes med rent tildækningsmateriale.

 • • Ifølge Infektionshygiejnen er der ingen udløbstid på lager af rene tekstiler men udskiftningen skal ske efter først ind først ud princippet.

 • • I rent område skal flader over nå højde holdes fri for støvsamlinger.

 • • Er tekstilet fjernet fra disse lagerenheder og anvendes det ikke indenfor 24 timer skal det sendes til vask.

 • • Det er ifølge Infektionshygiejnen tilladt at tage en ren vogn fra rent depot og køre ud og fylde op i skabe eller hylder for derefter at sætte vognen tilbage i rent depot igen. Denne håndtering skal foregå uden patient berøring.

3.7 Kontrol af processen

 • • Der holdes løbende kontakt til Infektionshygiejnen og Regionsvaskeriet omkring ændrede retningslinjer