Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning for mundskylning med tranexamsyre 5 % (Cyklokapron®)

Formål

Præcisere vejledning for mundskylning med tranexamsyre. Vejledningen kan printes ud og udleveres til patienten (Se bilag 1).

Der er ikke evidens for at antitrombotisk behandling i forbindelse med tandbehandling øger blødningsrisikoen markant, såfremt INR er i niveau. Risikoen for, og især følgerne efter trombose er større end risikoen for alvorlig blødning på grund af tandbehandlingen. Før indgrebet bør man dog sikre sig, at patienten ikke er overdoseret. Denne vejlednings anvendelse kan støtte op om, at så få patienter som muligt kommer ud af deres AK-behandling i forbindelse med tandbehandling, og derfor mindske risikoen for trombose. Tranexamsyre er et vigtigt hæmostatisk middel ved mundkirurgi og tandekstraktion, hvor midlet anvendes til mundskylning.

Ifølge retningslinjen, ”Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling”, fra Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase er mindre mundkirurgiske indgreb og tandekstration angivet som indgreb med lavrisiko for blødning.

 

INR målværdi: 2,5  INR acceptinterval: 2,0-3,0 Pause Marevan: 0-1 dag.

 

Mål gerne INR 2-3 dage før indgrebet, for at sikre acceptabel INR.

 

Instruksen er gældende for patienter, tilknyttet Trombosecenter Aalborg.

Definition af begreber

Tranexamsyre (Cyklokapron®): Middel, der hæmmer fibrinolysen

Beskrivelse

Bilag 1

Tranexamsyre er et middel, der virker ved at hæmme de stoffer i blodet, der opløser størknet blod. Stoffet kan anvendes hvis du skal have foretaget mindre indgreb hos tandlægen, eller behandling på kæbekirurgisk afdeling.

Vejledning:

Det udleverede hætteglas, der indeholder 10 ml, åbnes ved at kapslen trækkes af (vip først op og træk derefter ned for at få det hele af). Derefter kan proppen skubbes op. Gem proppen.

Lige før indgrebet skylles med halvdelen af den udleverede medicin (5 ml) i 2 minutter. Resten kan gemmes til efter indgrebet, hvor behandlingen evt. gentages. Sæt proppen på med det samme.

 

Lokal anvendelse fører normalt ikke til bivirkninger, men nogle få oplever let kvalme.

 

 

 

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte:

Trombosecenter Aalborg/Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital:

Tlf.: 97 66 45 40

Mandag, onsdag, torsdag og fredag 11.00–13.00 E-mail: trombose@rn.dk

Referencer

Retningslinjen: Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling, Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (Kap. 4, s. 45):

 

https://dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf