Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abscessus parapharyngealis

Formål

Beskrive diagnostik og behandling af parafaryngeal absces (J390)

Definition af begreber

PPA: parafaryngeal absces er en pusansamling lateralt for musculus constrictor pharyngis

Beskrivelse

Parafaryngeal absces er en pusansamling lateralt for musculus constrictor pharyngis kommunikerer medialt med spatium retropharyngeum. Klassisk opdelt i en anterior og posterior del af musculus styloglossus, musculus stylopharyngeus, musculus stylohyoideus.

 

Picture 1

 

Ses overvejende som odontogen komplikation eller som komplikation til tonsillitis (abcessus peritonsillaris) eller pharyngitis. Kan skyldes suppurerende lymfeknude posteriort i spatium retropharyngeum. Endelig ses PPA som en komplikation til mastoiditis og parotitis.

Symptomerne er feber, trismus, dysfagi, ensidig odynofagi, dysfoni, dyspnø/stridor.

Som komplikation til PPA særligt ved anterior PPA ses Lemierres syndrom, arteria carotis interna aneurisme, ipsilateral Horners syndrom og udfald af kranienerve IX-XII.

Foretag normal objektiv undersøgelse inklusiv fiberskopi for at finde parafaryngeal asymmetri.

Der kan ved inspektion i cavum oris ses unilateral hævelse og anteromedial forskydning af tonsillen. Der kan ses hævelse og ømhed på halsen. Desuden kan der forekomme udtalt kartoffelstale i fravær af intraoral patologi. Paraklinisk bestilles væsketal samt leukocytter og differentialtælling. Desuden bestilles blodprøver afhængig af komorbiditet. Foretag CT-skanning med kontrast af hoved og hals.

Ved PPA opstartes injektion Zinacef samt injektion Metronidazol.

Ved dårlig almentilstand eller manglende bedring indenfor 24 timer på konservativ behandling foretages unilateral tonsillectomia á chaud samt intraoral drænage. Pus sendes til dyrkning og resistens for aerobe og anaerobe bakterier.