Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Fælles – Regler for beskrivelses- og konferencespor

Beskrivelse

Hvis en undersøgelse står på ”Mangler at blive lagt til konference” eller ”Mangler at blive lagt til beskrivelse” eller af anden årsag skal flyttes, kan nedenstående oversigt benyttes.

Generelt
Hvilken type spor

Husk at lægge mærke til, om undersøgelsen:

  • mangler at blive dikteret. Beskrivelsen er enten helt tom, eller der står en beskrivelse, hvor der kun står ”skrevet af …..” (diktat-spor).

  • har præliminært notat (diktering efter præliminær).

  • er dikteret, men mangler at blive skrevet (indskrivning).

  • mangler at blive godkendt. I beskrivelsen står der både ”skrevet og fortolket af …..” (verificering).

Generel note

Husk også altid at skrive i generel note, hvorfor undersøgelsen er flyttet, f.eks.: ”Patienten er indlagt på 7V”.

Konference

Hvis en undersøgelse ligger på en konference, som den skal fjernes fra, er det nok bare at fjerne den fra konferencesporet (ved at trykke minus under handlinger). Man behøver altså ikke vælge sporet ”Skal ikke konfereres”.

Dette gælder også dem, der ligger på konferencesporet ”Mangler at blive lagt til konference”.

Ultralydsskanninger

På Syd konfereres ultralydsskanninger ikke (bortset fra V-patienter), men det gør de på Nord.

 

Henvisende instans

Beskrivelsesspor

Konferencespor

Afsnit for Familiebarsel

(8001 0838)

Følg reglerne for Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Følg reglerne for Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Akut lungecancer

 

 

CT thorax fra sygehusafdeling (intern)

Stamafdelingens diktatspor – HUSK BLÅT FLAG

Akut lungecancer

HUSK: Tjekskema: Lungecancer

CT thorax fra egen læge/speciallæge (ekstern)

Thorax – Akut Lungecancer – HUSK BLÅT FLAG

Akut lungecancer

HUSK: Tjekskema: Lungecancer

Akut Medicin Sengeafsnit

(8001 461S)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Patienter, der er udskrevet, eller som endnu ikke har fået tildelt en stamafdeling

Følg reglerne for Skadestuen

Følg reglerne for Skadestuen

AMA
Alb Akut Modtageafdeling

(8001 461x)

AMA-A

(8001 46Ax)

 

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

 

 

8001 4610

ATC Akutmodtagelse

8001 46A

AMA-A Sengeafdeling

Orto – Skadekonf Beskrivelse

Skadekonference

8001 4611

ATC Endokrinologi

8001 46A1

AMA-A Endokrinologi, Senge

Følg reglerne for Endokrinologisk Afdeling/8V

Følg reglerne for Endokrinologisk Afdeling/8V

8001 4612

ATC Hæmatologi

8001 46A2

AMA-A Hæmatologi, Senge

Følg reglerne for B/7V Alb Hæmatologisk afsnit

Følg reglerne for B/7V Hæmatologisk Afdeling

8001 4613

ATC Nyremedicin

8001 46A3

AMA-A Nyremed., Senge

Følg reglerne for C/8Ø Alb Nyremedicinsk afsnit

Følg reglerne for C/8Ø Nyremedicinsk Afdeling

8001 4614

ATC Gastroenterologi

8001 46A4

AMA-A Gastromed., Senge

Følg reglerne for M indlagte/9Ø Alb Med Gastroenterolog Afs

Følg reglerne for M indlagte/9Ø Alb Med Gastroenterolog Afs

8001 4615

ATC Infektionsmedicin

8001 46A5

AMA-A Infektionsmed. Senge

Følg reglerne for F/7Ø Alb Infektionsmedicinsk Afs

Følg reglerne for F/7Ø Alb Infektionsmedicinsk Afs

8001 4616

ATC Lungemedicin

8001 46A6

AMA-A Lungemed., Senge

Følg reglerne for E/6V Alb Lungemedicinsk Afsnit

Følg reglerne for E/6V Alb Lungemedicinsk Afsnit

8001 4617

ATC ATC Kirurgisk Gastro

8001 46A7

AMA-A Gastrokir., Senge

Følg reglerne for A1, A2, A3
Alb Kir Gastro afsnit

Følg reglerne for A1, A2, A3
Alb Kir Gastro afsnit

AMA Covid

(8001 4631)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

AMA OBS COVID

(8001 4632)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Amb i Modtagelsen

Ambulatorium i Modtagelsen

(8001 469)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Amb for Bevægeforstyrrelse

(8001 1992)

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Amb. for svimmelhed

(8001 23S)

Følg reglerne for Øre-Næse-Halsområde, Aalborg (H)

Følg reglerne for Øre-Næse-Halsområde, Aalborg (H)

Amb Unge erhv. Hjerneskade

(8001 199U)

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Anæstesi A

(8001 577)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Anæstesi H

(8001 576)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Anæstesi K

(8001 556)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Anæstesi Nord

(8001 5490)

(NORD) Anæstesi Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Anæstesi O (Incl SDK)

(8001 557)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Anæstesi TV

(8001 569)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Apopleksi Dagafsnit

(8001 1962)

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

(8001 34)

(NORD) Arbejdsmed konference

Skal ikke konfereres
(der konfereres kun ophængninger)

Artrit Ambulatorium

(8001 0773)

Følg reglerne for Reumatologisk Afdeling

Følg reglerne for Reumatologisk Afdeling

Audiologisk ambulatorium (8001 239)

Neuro Amb Beskrivelse: Diktat

Skal ikke konfereres
(der konfereres kun ophængninger)

Barselshotel

(8001 083)

Følg reglerne for Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Følg reglerne for Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Børneafdelingen

(8001 25)

(børn til og med 16 år)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT knogler

(NORD) Børnekonf Beskrivelse

(NORD) Børnekonference

CT neuro

(NORD) Børnekonf Beskrivelse

(NORD) Børnekonference

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

(NORD) MR Børn Beskrivelse

(NORD) Børnekonference

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

(NORD) MR Børn Beskrivelse

(NORD) Børnekonference

Alle andre undersøgelser

(NORD) Børnekonf Beskrivelse

(NORD) Børnekonference

Center for synkebesvær

(8001 2295)

Følg reglerne for Øre-Næse-Halsområde, Aalborg (H)

Følg reglerne for Øre-Næse-Halsområde, Aalborg (H)

Covid Ambulatorium

(8001 46PA)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Covid-19 Senfølgeklinik

(8001 179C)

Følg reglerne for Lungemedicinsk Afdeling

Følg reglerne for Lungemedicinsk Afdeling

CTS

(8001 537)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Patienter, der er udskrevet, eller som endnu ikke har fået tildelt en stamafdeling

Følg reglerne for Skadestuen

Følg reglerne for Skadestuen

Dagafdeling Børn

(8001 256)

Dagafsnit Børn

(8001 2560)

Følg reglerne for Børneafdelingen

Følg reglerne for Børneafdelingen

Demens Ambulatorium

(8001 1993)

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Dermatologisk Afdeling

(8001 62)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT knogler

Orto – CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD) Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU knogler

Orto – Egen Læge SYD Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Diagnostisk Center

(8001 6095)

Se Farsø Diagnostisk Center

Se Farsø Diagnostisk Center

Discus Opgaveglidning

(8001 0760)

Følg reglerne for Reumatologisk Afdeling

Følg reglerne for Reumatologisk Afdeling

Egen læge

Lægevagt,Region Nordjylland

(994286)

 

 

CT-skanninger:

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT fra stue CN0C (Nord)

(NORD) CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT fra stue CS01, CS10, CS14 og CS21 (Syd):

 

 

CT knogler

Orto – CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT thorax

(NORD) CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT-urografi

(NORD) CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser:

 

 

Mammaundersøgelser

(NORD) Mammografi

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser, kræftpakker

(NORD) Mammografi

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres – Husk Tjekskema: Mammacancer / mammabiopsi

MR-skanninger:

 

 

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Røntgenundersøgelser:

 

 

RU oversigt, obs. fremmedlegeme

Orto – Egen Læge SYD beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU thorax, akutte

Orto – Egen Læge SYD beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU thorax, planlagt på stue RS02 (Syd)

Thorax – S Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU thorax, planlagt på stue RS41 og RS42 (Medicinerhuset)

(NORD) Praksis – Øvrige

Skal ikke konfereres

RU thorax på stue RN0B (Nord)

(NORD) Praksis – Øvrige

Skal ikke konfereres

Ultralydsskanninger:

 

 

UL

Orto – Ultralyd 2. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Egen læge – hvor patienterne går videre til Skadestuen

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT cerebrum

Neuro Amb Beskrivelse

Skadekonference

CT knogler (fraktur)

Orto – CT Amb Beskrivelse

Skadekonference

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Orto – Ultralyd 2. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Endokrinologisk Afsnit 8V

(8001 0912)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Gastro – Endokonf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Endokrin. amb.

(8001 099)

Endokrin – Deldøgnsafs

(8001 096)

Endokrin. Dagafs.

(8001 0962)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT - andre (inkl. CT thorax + CT knogler)

(NORD) CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL foretaget på Syd

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL foretaget på Nord

(NORD) RU Nord Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

(NORD) RU Nord Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Epilepsi Ambulatorium

(8001 1998)

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Faldklinikken

(8001 3298)

Følg reglerne for Geriatrisk Afdeling

Følg reglerne for Geriatrisk Afdeling

Familieambulatoriet

(8001 0871)

Følg reglerne for Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Følg reglerne for Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Farsø O-kir ambulatorium

(8001 53P0)

Følg reglerne for O-kir ambulant

Følg reglerne for O-kir ambulant

Farsø Diagnostisk Center (8001 6095)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT knogler

Orto – CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT thorax/abdomen, obs. for anden gastropatologi

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

Forberedelse og Opvågning

(8001 5733)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Fødemodtagelse

(8001 0839)

Følg reglerne for Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Følg reglerne for Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Geriatrisk Afdeling

(ambulatorier og sengeafdeling)

(8001 32)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

(NORD) Geriatrisk Konference

Alle andre undersøgelser

(NORD) Geriatrisk Konf Beskrivelse

(NORD) Geriatrisk Konference

Gigtrehabilitering

(8001 0774)

Følg reglerne for Reumatologisk Afdeling

Følg reglerne for Reumatologisk Afdeling

Grønne patienter reum.

(8001 0770)

Følg reglerne for Reumatologisk Afdeling

Følg reglerne for Reumatologisk Afdeling

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

(ambulatorier og sengeafdeling)

(8001 08)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT – alle andre som ikke er nævnt i oversigten

(NORD) CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR stent

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR – alle andre som ikke er nævnt i oversigten

(NORD) MR Urol Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

RU thorax – præoperativ undersøgelse

(NORD) Anæstesi Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU – alle andre som ikke er nævnt i oversigten

(NORD) RU Nord Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

(NORD) UL Praksis/øvrige

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

(NORD) RU Nord beskrivelse

Skal ikke konfereres

Hjerte-lungekirurgisk Afdeling (T)

(8001 27)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Thorax – T Konf Beskrivelse

T Konference

Hovedpine Ambulatorium

(8001 1996)

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Hæmatologisk Afdeling (B)

Alb Hæmatologisk afsnit 7V (8001 1012)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT myelomatose

Beskrivelser på tværs af sygehuse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR med henblik på leverhæmokromatose

Onko – B Konf beskrivelse

Beregning MR Skanninger

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

RU myelomatose

Beskrivelser på tværs af sygehuse

Skal ikke konfereres

RU thorax – portkontrol

Onko – B Konf beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

 

Alle andre undersøgelser

Onko – B Konf beskrivelse

B Konference

Hæmatologisk ambulatorium (B)

Alb Hæmatologisk amb.

(8001 1093)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT myelomatose

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT myelomatose (kræftpakke)

Beskrivelser på tværs af sygehuse

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU myelomatose

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU thorax – portkontrol

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

 

Alle andre undersøgelser

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

Infektionsmedicinsk Afs. 7Ø (F)

(8001 3812)

Infektionsmed. Sengeafd. (F)

(8001 381)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU thorax – portkontrol

Onko – F Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Onko – F Konf Beskrivelse

F Konference

Infektionsmedicinske ambulatorier/dagafsnit (F)

(8001 38)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

RU thorax – portkontrol

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

Inkontinensklinikken

(8001 0894)

Følg reglerne for Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Følg reglerne for Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Intensiv Afdeling NOTIA

Intensiv NOTIA

(8001 551)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

Intensiv Afdeling R

Intensiv Almen R

(8001 571)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT – andre, som ikke er nævnt i oversigten

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR – andre, som ikke er nævnt i oversigten

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Thorax – R Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Intensiv Afdeling TIA

Intensiv Thorax TIA

(8001 561)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT – andre, som ikke er nævnt i oversigten

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR – andre, som ikke er nævnt i oversigten

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Thorax – TIA Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Intensiv Afdeling Nord 103

Intensiv Nord 103

(8001 540)

(NORD) Anæstesi Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Kardiologisk Afdeling (S)

(8001 03)

(ambulatorier, dagafsnit og sengeafdelinger m.v.)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT-KAG

CT-KAG, signering

Skal ikke konfereres

CT-KAG Thorax

Kar – V Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT-TAVI

Kar – V Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR hjerte

MR-hjertet: MR-cor (beskrives af kardiologerne i vores RIS-system)

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Thorax – S Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Karkirurgisk Afdeling (V)

(ambulatorier, dagafsnit, sengeafsnit m.v.)

(8001 37)

 

 

CT angio

Kar – V Konf Beskrivelse

V Konference

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf Beskrivelse

V Konference

MR hjerte

MR-hjertet: MR-cor (beskrives af kardiologerne i vores RIS-system)

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

V Konference

Alle andre undersøgelser

Kar – V Konf Beskrivelse

V Konference

Kir Gastro Afsnit A1

(8001 1211)

Kir Gastro. Afsnit A2

(8001 1212)

Kir Gastro Afsnit A3

(8001 1214)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A1, A2 og A3 Beskrivelse

HUSK BLÅT FLAG

A1, A2 og A3 Konference

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

 

Alle andre undersøgelser

Gastro – A1, A2 og A3 Beskrivelse

A1, A2 og A3 Konference

Kir Gastro. amb. (A)

Kir Gastro amb. (8001 1290) KIR AMA-A Amb (8001 129D)

 

 

Akut cerebrumcancer

Neuro Amb Beskrivelse –
HUSK BLÅT FLAG

N Konference

Akut halscancer

Neuro Amb Beskrivelse –
HUSK BLÅT FLAG

ØNH Konference (ikke ØNH – MDT)

Akut kolorektal cancer

Gastro – A Amb Akut cancer – HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

Colofol-kontroller

Gastro - A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

 

Alle andre undersøgelser

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Kæbekirurgisk Afdeling

(ambulatorier, dagafsnit m.v.)

(8001 35)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Liquordynamisk Lab.

(8001 199L)

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Lungemedicinsk Afdeling (E)

(ambulatorier og Afsnit 6V)

(8001 17)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT thorax/HRCT

Thorax – E Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR thymus

Thorax – E Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

RU thorax

ÅÅÅ – fordeling: Diktat

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Thorax – E Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Lægevagt,Region Nordjylland

(994286)

Se Egen læge/Lægevagt

Se egen læge/Lægevagt

Mammakir. Ambulatorium

(8001 5190)

(NORD) Mammografi
- ved
kræftpakker HUSK BLÅT FLAG samt sæt på Tjekskema: Mammacancer /mammabiopsi
 

Skal ikke konfereres

Mave-Tarmkirurgisk Amb.

(8001 129)

Følg reglerne for Kir. Gastro. amb.

Følg reglerne for Kir. Gastro. amb.

Med Gastroenterolog Afs 9Ø (M)

(8001 2815)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – M Konf Beskrivelse

M Konference

MR lever – kræftpakke

Gastro – M Konf Beskrivelse

HUSK BLÅT FLAG

M Konference

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Gastro – M Konf Beskrivelse

M Konference

Med gastro. amb. (M)

(8001 289)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – M Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Gastro – M Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Muskel Ambulatorium

(8001 1994)

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Myasteni Ambulatorium

(8001 199M)

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Neonatalafsnit 12

(8001 2515)

Følg reglerne for Børneafdelingen

Følg reglerne for Børneafdelingen

NEUK Neuro,hoved,hals kir (K)

(8001 3110)

Følg reglerne for Neurokirurgisk Afdeling

Følg reglerne for Neurokirurgisk Afdeling

Neurokirurgisk Afdeling (K)

(ambulatorier, dagafsnit og NEUK Neuro,hoved,hals kir)

(8001 31)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT thorax/abdomen, obs. for anden gastropatologi

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR thorax/abdomen, obs. for anden gastropatologi

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neurologisk afd. (N)

(8001 191)

Neurologisk Apopleksiafs. (N)

(8001 1912)

OBS: Sporet Almen Neuro må aldrig vælges.

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT angio halskar

Neuro Amb Beskrivelse

N Konference

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

N Konference

CT thorax/abdomen, obs. for anden gastropatologi

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

N Konference

MR thorax/abdomen, obs. for anden gastropatologi

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Neuro Amb Beskrivelse

N Konference

Neurologisk Akut Amb

(8001 198)

Neurologiske ambulatorier

(8001 199)

Neurologisk Dagafsnit

(8001 196)

OBS: Sporet Almen Neuro må aldrig vælges.

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT angio halskar

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT thorax/abdomen, obs. for anden gastropatologi

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR thorax/abdomen, obs. for anden gastropatologi

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Neuro Amb Beskrivelse

N Konference

Neuropæd. Team

(8001 2593)

Følg reglerne for Børneafsnit 301 m.fl.

Følg reglerne for Børneafsnit 301 m.fl.

NOTIA

Intensiv Afdeling NOTIA/Intensiv NOTIA

(8001 551)

Følg reglerne for Intensiv Afdeling NOTIA

Følg reglerne for Intensiv Afdeling NOTIA

Nyremedicinsk Afdeling (C)

(ambulatorier og afsnit 8Ø (8001 18)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Gastro C Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

O-kir sengeafdeling

(8001 8001 531)

O1 O-kir sengeafsnit

(8001 5311)

O2 O-kir sengeafsnit

(8001 5312)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Orto – Ultralyd 2. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Orto – O-konf. Beskrivelse

O Konference

O-kir ambulant

(Aalborg, Farsø og Frederikshavn)

(8001 53)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT – andre som ikke er nævnt i oversigten

Orto – CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU knogler – kontroller inkl. spotmåling, skolioseoptagelser og bækkenforstørrelsesfaktor

Skal ikke beskrives: Signering – O amb.

Skal ikke konfereres

RU thorax

Orto – Egen Læge SYD Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Orto – Ultralyd 2. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Obstetrisk Sengeafsnit

(8001 0812)

Følg reglerne for Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Følg reglerne for Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

ON Skadestuer

(8001 538)

Følg reglerne for O-kir ambulant

Følg reglerne for O-kir ambulant

Onkologisk Afdeling (D)

Onkologisk Afdeling D1 (8001 2611)

Onkologisk Afd. Afsnit D3 (8001 2613)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU thorax – portkontrol

Onko – D Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Onko – D Konf Beskrivelse

D Konference

Onkologisk Akut Amb

(8001 2680)

Se i AM,TID i PAS, om patienten er indlagt eller ej

Se i AM, TID i PAS, om patienten er indlagt eller ej

Indlagte patienter

Følg reglerne for D/Alb Onkologisk Afdeling D1/D3

Følg reglerne for D/Alb Onkologisk Afdeling D1/D3

Ej indlagte patienter

Følg reglerne for D/Alb Onkologisk ambulatorium/Alb Palliative Team Onkologisk

Følg reglerne for D/Alb Onkologisk ambulatorium/Alb Palliative Team Onkologisk

Onkologisk ambulatorium (8001 2690)

Onkologisk Stråleterapien (8001 2695)

Alb Palliative Team Onkologisk (8001 267)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD) Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR stent kontrol

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

Opvågning Syd

(8001 573)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Opvågning Nord

1.Afd. Nord, Opvågning

(8001 543)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Palliative Team Onkologisk, Aalborg (8001 267)

Følg reglerne for Onkologisk ambulatorium.

Følg reglerne for Onkologisk ambulatorium.

Pandemiafsnit

P1 (8001 4621)

P2 (8001 4622)

P3 (8001 4623)

Følg reglerne for AMA
Alb Akut Modtageafdeling

-

Har patienten ikke fået tildelt en stamafdeling, følges reglerne for F/7Ø

Alb Infektionsmedicinsk Afs. 7Ø

Følg reglerne for AMA
Alb Akut Modtageafdeling

-

Har patienten ikke fået tildelt en stamafdeling, følges reglerne for

F/7Ø

Alb Infektionsmedicinsk Afs. 7Ø

Pandemiambulatorium

(8001 46P)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Patologisk Institut

(8001 24)

 

 

Totalskelet-screening af kvitteret foster eller dødfødt barn

(NORD) Børnekonf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Periopr.patienter i Opv.

(8001 5734)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Plastikkirurgisk Afdeling

(8001 50)

(ambulatorier, dagafsnit og sengeafsnit m.v.)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT DIEP

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU thorax

Thorax – T Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Psykiatrien Nordjylland

(8026)

Følg reglerne for egen læge/Lægevagten

Følg reglerne for egen læge/Lægevagten

R

Intensiv Afdeling R/Intensiv Almen R

(8001 571)

Følg reglerne for Intensiv Afdeling R

Følg reglerne for Intensiv Afdeling R

Reumatologisk Afdeling (ambulatorier og Sengeafsnit Aalborg + Hjørring)

(8001 07)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Reum Konference

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Reum Konference

UL knogler

Orto – Ultralyd 2. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Orto – Reum Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Rygrehabilitering

(8001 0767)

Følg reglerne for Reumatologisk Afdeling

Følg reglerne for Reumatologisk Afdeling

Rtg. O.kir.Amb.

(8001 0471)

Følg reglerne for O-kir. ambulant

Følg reglerne for O-kir. Ambulant

Radiologisk Screeningsamb.

(8001 04E)

(NORD) Mammografi

Skal ikke konfereres

Skade-Modtageafsnit

(8001 468)

Skadestue Traumeafsnit

(8001 4681)

 

 

Indlagte patienter:

 

 

Indlagte fra Skadestuen (hvis patienten er indlagt på Aalborg Universitetshospital)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Indlagte fra Skadestuen (hvis patienten er indlagt på andet sygehus)

Orto – Skadekonf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT-skanninger:

 

 

CT abdomen

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

CT aorta

Kar – V Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

CT cerebrum, obs. apopleksi

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

CT cerebrum, obs. blødning (hvis der ikke i henvisningen står noget i stil med ”fald/faldet/traume”).

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT cerebrum, obs. blødning (hvis der i henvisningen står noget i stil med ”fald/faldet/traume”).

Orto – Skadekonf Beskrivelse

Skadekonference

CT knogler

Orto – Skadekonf Beskrivelse

Skadekonference

CT thorax, lungeemboli

Thorax – E Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

CT thorax, obs. aortadissektion

Kar – V Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

CT-urografi

(NORD) CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

MR-skanninger:

 

 

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR-skanninger - andre

Afhænger af, hvilken type MR-skanning der er tale om.

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

Røntgenundersøgelser:

 

 

RU oversigt over abdomen mhp. fremmedlegeme

Orto – Skadekonf Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

RU thorax (hvis der i anamnesen står noget med traume mod brystkassen – typisk costafraktur, obs. pneumothorax)

Orto – Skadekonf Beskrivelse

Skadekonference

RU thorax – diverse

Orto – Skadekonf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Traumeskanninger:

 

 

Traumepatient

Orto – O-konf. beskrivelse

O Konference (også selvom traumet er aflyst, og også selvom patienten er indlagt på anden afdeling)

Ultralydsundersøgelser:

 

 

UL abdomen m.v.

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL knogler

Orto – Ultralyd 2. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Andre undersøgelser:

 

 

Alle andre undersøgelser

Orto – Skadekonf Beskrivelse

Skadekonference

Skade-modtageafsnit, AMA

(8001 4684)

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

Sklerose Ambulatorium

(8001 199S)

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Smertecenter

(8001 589)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR columna totalis

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Afhænger af typen af undersøgelsen – se eventuelt nederst i dokumentet under ”Øvrige henvisende instanser udenfor Aalborg Universitetshospital samt henvisende instanser, som ikke er nævnt ovenfor”.

Skal ikke konfereres

Spasticitet Ambulatorium

(8001 199B)

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Følg reglerne for neurologiske ambulatorier

Svimmelhed/balance center

(8001 23S0)

Følg reglerne for Øre-Næse-Halsområde, Aalborg (H)

Følg reglerne for Øre-Næse-Halsområde, Aalborg (H)

Team for Lindrende beh

(8001 2670)

Følg reglerne for Onkologisk Ambulatorium

Følg reglerne for Onkologisk Ambulatorium

Thy/Mors Rad. Screening

(8001 04E1)

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Traumepatient (står også under reglerne for Skadestuen)

Orto – O-konf. beskrivelse

O Konference (også selvom traumet er aflyst, eller hvis patienten er indlagt på en anden afdeling)

Tværfagligt Smertecenter

(8001 58)

Følg reglerne for Smertecenter

Følg reglerne for Smertecenter

Urologisk afsnit 10

(8001 3312)

Urologisk Akut Amb

(8001 338)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

(NORD) Urol Indl Beskrivelse

(NORD) Urologisk Indlagt Konference

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser - også UL

(NORD) Urol Indl Beskrivelse

(NORD) Urologisk Indlagt Konference

Urologisk amb.

(8001 339)

 

 

Akutte undersøgelser

(NORD) Urologisk Indlagt Konference

(NORD) Urol Indl Beskrivelse

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

(NORD) Urol Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT – andre som ikke er nævnt i oversigten

(NORD) CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR nyrer, MR prostata

(NORD) MR Urol Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU thorax – kræftpakke

(NORD) Urol Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser også UL

(NORD) Urol Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Øjenafdelingen
(8001 20)

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Øjenkonference

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Øjenkonference

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Neuro Amb Beskrivelse

Øjenkonference

ØNH, Neuro, Hoved, Halskir. (H)

(8001 2211)

Følg reglerne for Øre-Næse-Halsområde, Aalborg (H)

Følg reglerne for Øre-Næse-Halsområde, Aalborg (H)

Øre-Næse-Halsområde, Aalborg (H)

(ambulatorier og ØNH, Neuro, Hoved, Halskir.)

(8001 22)

 

 

Akutte CT’er fra vagten (fra kl. 15.00 til 07.00 samt lørdage, søndage og helligdage)

Neuro Amb Beskrivelse

ØNH Konference

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT kræftpakker

Neuro Amb Beskrivelse

ØNH Konference

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

ØNH uden konference

CT thorax/abdomen, obs. for anden gastropatologi

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

ØNH uden konference

RU oesophagus

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU – andre som ikke er nævnt i oversigten

Neuro Amb Beskrivelse

ØNH uden konference

MR thorax/abdomen, obs. for anden gastropatologi

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Øvrige henvisende instanser udenfor Aalborg Universitetshospital samt henvisende instanser/typer af undersøgelser, som ikke er nævnt ovenfor

Beskrivelsesspor – se nedenfor

Skal ikke konfereres

Orto-patienter:

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT – andre som ikke er nævnt i oversigten

Orto – CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR – andre som ikke er nævnt i oversigten

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU skoliose

Orto – O-konf. beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU – andre som ikke er nævnt i oversigten

Orto – Egen Læge SYD Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Onko-patienter:

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT – andre som ikke er nævnt i oversigten

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD) Mammografi

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR – andre som ikke er nævnt i oversigten

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

Gastro-patienter:

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT – andre som ikke er nævnt i oversigten

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR lever/MRCP

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR – andre som ikke er nævnt i oversigten

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro-patienter:

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT thorax/abdomen, obs. for anden gastropatologi

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR thorax/abdomen, obs. for anden gastropatologi

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

Hjerte-, Lunge- og Kar-patienter:

 

 

CT angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT – andre som ikke er nævnt i oversigten

Thorax – E Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mamma-patienter:

 

 

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Forskningspatienter:

 

 

Alle typer undersøgelser

ØØØX-tra Forskning Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Patienter, hvor undersøgelsen er udført på Aalborg Universitetshospital, men patienten er indlagt på andet sygehus.

Følg reglerne for den sengeafdeling på Aalborg Universitetshospital, som giver bedst mening, f.eks. O-kir Sengeafdeling ved orto-undersøgelser osv.

Skal ikke konfereres