Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Fælles – Regler for beskrivelses- og konferencespor

Beskrivelse

Hvis en undersøgelse står på ”Mangler at blive lagt til konference” eller ”Mangler at blive lagt til beskrivelse” eller af anden årsag skal flyttes, kan nedenstående oversigt benyttes.

Generelt
Hvilken type spor

Husk at lægge mærke til, om undersøgelsen:

  • mangler at blive dikteret. Beskrivelsen er enten helt tom, eller der står en beskrivelse, hvor der kun står ”skrevet af …..” (diktat-spor).

  • har præliminært notat (diktering efter præliminær).

  • er dikteret, men mangler at blive skrevet (indskrivning).

  • mangler at blive godkendt. I beskrivelsen står der både ”skrevet og fortolket af …..” (verificering).

Generel note

Husk også altid at skrive i generel note, hvorfor undersøgelsen er flyttet, f.eks.: ”Patienten er indlagt på 7V”.

Konference

Hvis en undersøgelse ligger på en konference, som den skal fjernes fra, er det nok bare at fjerne den fra konferencesporet (ved at trykke minus under handlinger). Man behøver altså ikke vælge sporet ”Skal ikke konfereres”.

Dette gælder også dem, der ligger på konferencesporet ”Mangler at blive lagt til konference”.

Ultralydsskanninger

På Syd konfereres ultralydsskanninger ikke (bortset fra V-patienter), men det gør de på Nord.

Henvisende instans

Beskrivelsesspor

Konferencespor

A1, A2, A3
Alb Kir Gastro afsnit

 

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

 

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A1, A2 og A3 Beskrivelse

HUSK BLÅT FLAG

A1, A2 og A3 Konference

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Gastro – A1, A2 og A3 Beskrivelse

A1, A2 og A3 Konference

A-amb.

Alb Kir Gastro. amb.

 

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

 

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

Colofol-kontroller

Gastro - A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Akut kolorektal cancer

Gastro – A Amb Akut cancer – HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

Akut cerebrumcancer

Neuro Amb Beskrivelse –
HUSK BLÅT FLAG

N Konference

Akut halscancer

Neuro Amb Beskrivelse –
HUSK BLÅT FLAG

ØNH Konference (ikke ØNH – MDT)

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Akut lungecancer

 

 

RU thorax fra egen læge/speciallæge

Thorax – Akut Lungecancer – HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres
HUSK: Tjekskema: Lungecancer

CT thorax fra sygehusafdeling (intern)

Stamafdelingens diktatspor – HUSK BLÅT FLAG

Akut lungecancer

HUSK: Tjekskema: Lungecancer

CT thorax fra egen læge/speciallæge (ekstern)

Thorax – Akut Lungecancer – HUSK BLÅT FLAG

Akut lungecancer

HUSK: Tjekskema: Lungecancer

AMA
Alb Akut Modtageafdeling

 

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

 

 

8001 4610

Orto – Skadekonf Beskrivelse

Skadekonference

8001 4611

Følg reglerne for Endokrinologisk Afdeling/8V

Følg reglerne for Endokrinologisk Afdeling/8V

8001 4612

Følg reglerne for B/7V Alb Hæmatologisk afsnit

Følg reglerne for B/7V Hæmatologisk Afdeling

8001 4613

Følg reglerne for C/8Ø Alb Nyremedicinsk afsnit

Følg reglerne for C/8Ø Nyremedicinsk Afdeling

8001 4614

Følg reglerne for M indlagte/9Ø Alb Med Gastroenterolog Afs

Følg reglerne for M indlagte/9Ø Alb Med Gastroenterolog Afs

8001 4615

Følg reglerne for F/7Ø Alb Infektionsmedicinsk Afs

Følg reglerne for F/7Ø Alb Infektionsmedicinsk Afs

8001 4616

Følg reglerne for E/6V Alb Lungemedicinsk Afsnit

Følg reglerne for E/6V Alb Lungemedicinsk Afsnit

8001 4617

Følg reglerne for A1, A2, A3
Alb Kir Gastro afsnit

Følg reglerne for A1, A2, A3
Alb Kir Gastro afsnit

ALB Akut Medicin Sengeafsnit

8001 461S

 

 

Indlagte patienter

Brug AM,TID i PAS og find den aktuelle afdeling. Følg reglerne for afdelingen. HUSK at notere i generel note i RIS, hvor patienten er indlagt.

 

Ikke indlagte patienter

Følg reglerne for Skadestuen

Følg reglerne for Skadestuen

Alb Anæstesi Nord/Alb Intensiv Nord 103

(NORD) Anæstesi Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

(NORD) Arbejdsmed konference

Skal ikke konfereres
(der konfereres kun ophængninger)

Audiologisk ambulatorium (Høreklinikken)

Neuro Amb Beskrivelse: Diktat

Skal ikke konfereres
(der konfereres kun ophængninger)

B/7V Hæmatologisk Afdeling

 

 

Port-kontroller

Onko – B Konf beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

 

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR med henblik på leverhæmokromatose

Onko – B Konf beskrivelse

Beregning MR Skanninger

Myelomatose (RU + CT)

Beskrivelser på tværs af sygehuse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Onko – B Konf beskrivelse

B Konference

B amb.
Alb Hæmatologisk amb.

 

 

Port-kontroller

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

 

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

Myelomatose (RU + CT)

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

Myelomatose (CT – kræftpakke)

Beskrivelser på tværs af sygehuse

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

Barselsgangen (Alb Gyn Barselsafsnit 11)

 

 

RU

(NORD) RU Nord Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT

(NORD) CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR (se undtagelser nedenfor)

(NORD) MR Urol Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

(NORD) UL Praksis/øvrige

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD) Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

(NORD) RU nord Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Børneafsnit 301, 302, 303 samt Børne Akut Amb og Børn – almene Børneamb.

(børn til og med 16 år)

 

 

Neuro MR

(NORD) MR Børn Beskrivelse

(NORD) Børnekonference

Neuro CT

(NORD) Børnekonf Beskrivelse

(NORD) Børnekonference

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

(NORD) MR Børn Beskrivelse

(NORD) Børnekonference

CT knogler

(NORD) Børnekonf Beskrivelse

(NORD) Børnekonference

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

(NORD) Børnekonf Beskrivelse

(NORD) Børnekonference

C/Alb Nyremedicinsk afsnit 8Ø

 

 

MR + CT angiografi

Kar – V Konf Beskrivelse

V Konference

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Gastro C Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

C amb. (Alb Nyremedicinsk Dagafsnit/Alb Nyremed. Dialyseafsnit)

 

 

MR + CT angiografi

Kar – V Konf Beskrivelse

V Konference

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Gastro C Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

D/Alb Onkologisk Afdeling D1/D3

 

 

RU thorax portkontrol

Onko – D Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Onko – D Konf Beskrivelse

D Konference

D/Alb Onkologisk Akut Amb

Se i AM, TID, om patienten er indlagt eller ej

Se i AM, TID, om patienten er indlagt eller ej

Indlagte patienter

Følg reglerne for D/Alb Onkologisk Afdeling D1/D3

Følg reglerne for D/Alb Onkologisk Afdeling D1/D3

Ej indlagte patienter

Følg reglerne for D/Alb Onkologisk ambulatorium/Alb Palliative Team Onkologisk

Følg reglerne for D/Alb Onkologisk ambulatorium/Alb Palliative Team Onkologisk

D/Alb Onkologisk ambulatorium/Alb Palliative Team Onkologisk

 

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR stent kontrol

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD) Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

Diagnostisk Center, Aalborg

 

 

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT + MR thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT + MR thorax/abdomen, obs. for anden gastropatologi

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT knogler

Orto – CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

E/6V
Alb Lungemedicinsk Afsnit 6V

 

 

RU thorax

ÅÅÅ – fordeling: Diktat

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Thorax – E Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Egen læge/vagtlæge

 

 

RU thorax, akutte

Orto – Egen Læge SYD beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU thorax, planlagt på stue RS02 (Syd)

Thorax – S Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU thorax, planlagt på stue RS41 og RS42 (Medicinerhuset)

(NORD) Praksis – Øvrige

Skal ikke konfereres

RU thorax på stue RN0B (Nord)

(NORD) Praksis – Øvrige

Skal ikke konfereres

RU oversigt, obs. fremmedlegeme

Orto – Egen Læge SYD beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD) Mammografi

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser, kræftpakker

(NORD) Mammografi

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres – Husk Tjekskema: Mammacancer / mammabiopsi

CT fra stue CN0C (Nord)

(NORD) CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT fra stue CS01, CS10, CS14 og CS21 (Syd):

 

 

CT knogler

Orto – CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT neuro

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT thorax

(NORD) CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT-urografi

(NORD) CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Egen læge – hvor patienterne går videre til Skadestuen

 

 

UL

Orto – Ultralyd 2. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT knogler (fraktur)

Orto – CT Amb Beskrivelse

Skadekonference

CT cerebrum

Neuro Amb Beskrivelse

Skadekonference

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Endokrinologisk/8V
Alb Endokrinologisk Afsnit 8V

 

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Gastro – Endokonf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alb Endokrin. Amb./Alb Endokrin – Deldøgsnafs.

 

 

UL foretaget på Syd

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL foretaget på Nord

(NORD) RU Nord Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT (inkl. CT thorax + CT knogler)

(NORD) CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre MR

(NORD) MR Urol Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

(NORD) RU Nord Beskrivelse

Skal ikke konfereres

F/7Ø

Alb Infektionsmedicinsk Afs. 7Ø

 

 

RU thorax – portkontroller

Onko – F Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Onko – F Konf Beskrivelse

F Konference

F Amb.
Alb Infektionsmedicinsk Amb./Alb Inf.med.Dagamb.

 

 

RU thorax – portkontroller

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

Geriatrisk
Alb Geriatrisk Sengeafsnit/Alb Geriatrisk Område/Alb Geriatrisk Afd. /Alb Geriatrisk Amb.

 

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

(NORD) Geriatrisk Konference

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

(NORD) Geriatrisk Konf Beskrivelse

(NORD) Geriatrisk Konference

Gynækologisk (indlagte + ambulante)
Alb Gynækologisk Akut Amb/Alb Gynækologisk Sengeafsnit/Alb Gyn. amb./Alb Gyn Konsultation f svangre/Alb Gyn Barselsafsnit 11/Alb Obstetrisk Sengeafsnit

 

 

UL

(NORD) UL Praksis/øvrige

Skal ikke konfereres

RU thorax – præoperativ undersøgelse

(NORD) Anæstesi Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU

(NORD) RU Nord Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre CT

(NORD) CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR stent

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre MR

(NORD) MR Urol Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

(NORD) RU Nord beskrivelse

Skal ikke konfereres

H

Alb Øre-næse-hals amb. forus./Alb Øre-næse-hals amb./Alb Øre,næse,hals ambulatorium

 

 

Akutte CT’er fra vagten (fra kl. 15.00 til 07.00 samt lørdage, søndage og helligdage)

Neuro Amb Beskrivelse

ØNH Konference

CT kræftpakker

Neuro Amb Beskrivelse

ØNH Konference

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

ØNH uden konference

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

RU

Neuro Amb Beskrivelse

ØNH uden konference

CT + MR thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT + MR thorax/abdomen, obs. for anden gastropatologi

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Intensiv-afdelinger:

 

 

Alb Intensiv Nord 103

Følg reglerne for Alb Anæstesi Nord/Alb Intensiv Nord 103

Følg reglerne for Alb Anæstesi Nord/Alb Intensiv Nord 103

Alb Intensiv Thorax TIA

Følg reglerne for TIA

Følg reglerne for TIA

Alb Intensiv NOTIA/Alb Intensiv Afdeling NOTIA

Følg reglerne for NOTIA

Følg reglerne for NOTIA

Alb Intensiv Almen R

Følg reglerne for R

Følg reglerne for R

K
Alb NEUK Neuro,hoved,hals kir/Alb Neurokir. amb./Alb Neurokir. hypofyseamb

 

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT + MR thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT + MR thorax/abdomen, obs. for anden gastropatologi

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Kæbekirurgisk
Alb Kæbekirurgisk amb./Alb Kæbekirurgisk Dagafdeling/Alb Kæbekirurgisk Akut Ambulant/Alb Kæbekirurgisk afdeling

 

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaklinikken
Alb Mammakir. Ambulatorium

(NORD) Mammografi
- ved
kræftpakker HUSK BLÅT FLAG samt sæt på Tjekskema: Mammacancer /mammabiopsi
 

Skal ikke konfereres

M/9Ø
Alb Med Gastroenterolog Afs 9Ø

 

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – M Konf Beskrivelse

M Konference

MR lever – kræftpakke

Gastro – M Konf Beskrivelse

HUSK BLÅT FLAG

M Konference

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Gastro – M Konf Beskrivelse

M Konference

M amb.
Alb Med gastro. Amb

 

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – M Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Gastro – M Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neonatalafsnit

Alb Neonatalafsnit 12

Følg reglerne for Børneafsnit 301, 302, 303 samt Børne Akut Amb og Børn – almene Børneamb.

(børn til og med 16 år)

Følg reglerne for Børneafsnit 301, 302, 303 samt Børne Akut Amb og Børn – almene Børneamb.

(børn til og med 16 år)

N

Alb Neurologisk afdeling/Alb Neurologisk Apopleksiafs.

OBS: Sporet Almen Neuro må aldrig vælges.

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT angio halskar

Neuro Amb Beskrivelse

N Konference

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

N Konference

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT + MR thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT + MR thorax/abdomen, obs. for anden gastropatologi

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Neuro Amb Beskrivelse

N Konference

N amb.

Alb Neurovaskulært amb./Alb Neurolog forus. Amb/Alb Neurologisk Akut Amb/Alb Neurologisk Dagafsnit

OBS: Sporet Almen Neuro må aldrig vælges.

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT angio halskar

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT + MR thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT + MR thorax/abdomen, obs. for anden gastropatologi

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Neuro Amb Beskrivelse

N Konference

Neuropædiatrisk
Alb Neuropæd. team

Følg reglerne for Børneafsnit 301, 302, 303 samt Børne Akut Amb og Børn – almene Børneamb.

(børn til og med 16 år)

Følg reglerne for Børneafsnit 301, 302, 303 samt Børne Akut Amb og Børn – almene Børneamb.

(børn til og med 16 år)

NOTIA

Alb Intensiv NOTIA/Alb Intensiv Afdeling NOTIA

 

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

O

Alb O1 O-kir sengeafsnit/ Alb O2 O-kir sengeafsnit

 

 

UL

Orto – Ultralyd 2. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Orto – O-konf. Beskrivelse

O Konference

O Amb. (også Farsø og Frederikshavn)

Alb O-kir ambulant/Alb O-kir Kroniker amb/Far O-kir ambulatorium/Frh O-kir ambulatorium

 

 

RU knogler – kontroller inkl. spotmåling, skolioseoptagelser og bækkenforstørrelsesfaktor

Skal ikke beskrives: Signering – O amb.

Skal ikke konfereres

CT

Orto – CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU thorax

Orto – Egen Læge SYD Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Obstetrisk
Alb Obstetrisk Sengeafsnit

Følg reglerne for Gynækologisk (indlagte + ambulante)
Alb Gynækologisk Akut Amb/Alb Gynækologisk Sengeafsnit/Alb Gyn. amb./Alb Gyn Konsultation f svangre/Alb Gyn Barselsafsnit 11/Alb Obstetrisk Sengeafsnit

Følg reglerne for Gynækologisk (indlagte + ambulante)
Alb Gynækologisk Akut Amb/Alb Gynækologisk Sengeafsnit/Alb Gyn. amb./Alb Gyn Konsultation f svangre/Alb Gyn Barselsafsnit 11/Alb Obstetrisk Sengeafsnit

Opvågningen
Alb Opvågningen Syd

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

Pandemiafsnit

P1 (8001 4621)

P2 (8001 4622)

P3 (8001 4623)

Følg reglerne for AMA
Alb Akut Modtageafdeling

-

Har patienten ikke fået tildelt en stamafdeling, følges reglerne for F/7Ø

Alb Infektionsmedicinsk Afs. 7Ø

Følg reglerne for AMA
Alb Akut Modtageafdeling

-

Har patienten ikke fået tildelt en stamafdeling, følges reglerne for

F/7Ø

Alb Infektionsmedicinsk Afs. 7Ø

Patologisk Institut
Alb Patologisk Institut

 

 

Totalskelet-screening af kvitteret foster eller dødfødt barn

(NORD) Børnekonf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Plastikkirurgisk

Alb Plastikamb/Alb Plastikkir. Ambulatorium

 

 

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT DIEP

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU thorax

Thorax – T Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Psykiatrien Nordjylland

Følg reglerne for egen læge/vagtlæge

Følg reglerne for egen læge/vagtlæge

R

Alb Intensiv Almen R

 

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Øvrige MR + CT

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Thorax – R Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Reumatologisk (Aalborg + Hjørring)
Alb Reumatologisk Sengeafsnit/Alb Reumatologisk forus.amb./Alb Reumatologisk dagcenter/Alb Reuma Urica Ambulatorium/Alb Reumatologisk discusamb/Regionshosp Nordjylland Ven, Hjr Reumatologisk amb

 

 

UL knogler

Orto – Ultralyd 2. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Orto – Reum Konf Beskrivelse

Reum Konference

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Orto – Reum Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

S

Alb Kardiologisk Amb/Alb Kardiologisk dagafsnit/Alb Kardiologisk Afsnit S1/Alb Kardiologisk Sengeafsn S2

 

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT-KAG

CT-KAG, signering

Skal ikke konfereres

CT-KAG Thorax

Kar – V Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT-TAVI

Kar – V Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR hjerte

MR-hjertet: MR-cor (beskrives af kardiologerne i vores RIS-system)

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Thorax – S Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Skadestuen

Alb Skade-Modtageafsnit

 

 

Traumepatient

Orto – O-konf. beskrivelse

O Konference (også selvom traumet er aflyst, og også selvom patienten er indlagt på anden afdeling)

UL abdomen m.v.

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

UL knogler

Orto – Ultralyd 2. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

Neuro MR

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR-skanninger

Afhænger af, hvilken type MR-skanning der er tale om.

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

CT cerebrum, obs. blødning (hvis der ikke i henvisningen står noget i stil med ”fald/faldet/traume”).

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT cerebrum, obs. blødning (hvis der i henvisningen står noget i stil med ”fald/faldet/traume”).

Orto – Skadekonf Beskrivelse

Skadekonference

CT cerebrum, obs. apopleksi

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

CT-urografi

(NORD) CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

CT thorax, lungeemboli

Thorax – E Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

CT thorax, obs. aortadissektion

Kar – V Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

CT abdomen

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

CT aorta

Kar – V Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

CT angio

Kar – V Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

CT af knogler

Orto – Skadekonf Beskrivelse

Skadekonference

Indlagte fra Skadestuen (hvis patienten er indlagt på Aalborg Universitetshospital)

Brug AM, TID i PAS og husk at notere stamafdelingen i generel note.

Følg reglerne for stamafdelingens beskriverspor

Følg reglerne for stamafdelingens konference

Indlagte fra Skadestuen (hvis patienten er indlagt på andet sygehus)

Brug AM, TID i PAS og husk at notere stamafdelingen i generel note.

Orto – Skadekonf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU oversigt over abdomen mhp. fremmedlegeme

Orto – Skadekonf Beskrivelse

Skal ikke konfereres (med mindre patienten er indlagt – i så fald følges reglerne for stamafdelingens konference)

RU thorax (hvis der i anamnesen står noget med traume mod brystkassen – typisk costafraktur, obs. pneumothorax)

Orto – Skadekonf Beskrivelse

Skadekonference

RU thorax – diverse

Orto – Skadekonf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Orto – Skadekonf Beskrivelse

Skadekonference

Smertecenter

Alb Smertecenter

 

 

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR columna totalis

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Afhænger af typen af undersøgelsen – se eventuelt nederst i dokumentet under ”Øvrige henvisende instanser udenfor Aalborg Universitetshospital samt henvisende instanser, som ikke er nævnt ovenfor”.

Skal ikke konfereres

T

Alb Hjerte-Lungekir. Afd. T/Alb Hjerte-lungekir amb.

 

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Thorax – T Konf Beskrivelse

T Konference

TIA

Alb Intensiv Thorax TIA

 

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Øvrige MR + CT

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

Find stamafdelingen i AM, TID og følg reglerne for stamafdelingen

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Thorax – TIA Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Traumepatient (står også under reglerne for Skadestuen)

Orto – O-konf. beskrivelse

O Konference (også selvom traumet er aflyst, eller hvis patienten er indlagt på en anden afdeling)

Urologisk
Alb Urologisk afsnit 10

 

 

Neuro MR

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro CT

(NORD) Urol Indl Beskrivelse

(NORD) Urologisk Indlagt Konference

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser - også UL

(NORD) Urol Indl Beskrivelse

(NORD) Urologisk Indlagt Konference

Urologisk

Alb Urologisk Akut Amb

 

 

Neuro MR

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro CT

(NORD) Urol Indl Beskrivelse

(NORD) Urologisk Indlagt Konference

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser - også UL

(NORD) Urol Indl Beskrivelse

(NORD) Urologisk Indlagt Konference

Urologisk

Alb Urologisk amb.

 

 

Akutte undersøgelser

(NORD) Urologisk Indlagt Konference

(NORD) Urol Indl Beskrivelse

Neuro MR

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro CT

(NORD) Urol Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR nyrer, MR prostata

(NORD) MR Urol Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT (dog ikke knogler eller neuro)

(NORD) CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU thorax – kræftpakke

(NORD) Urol Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser også UL

(NORD) Urol Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

V

Alb Karkir Afsnit V/Alb Karkir. Amb.

 

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

V Konference

CT + MR angio

Kar – V Konf Beskrivelse

V Konference

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

V Konference

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

MR hjerte

MR-hjertet: MR-cor (de beskrives af kardiologer)

Skal ikke konfereres

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Kar – V Konf Beskrivelse

V Konference

Øjenafdelingen
Alb Øjenafdelingen/Alb Øjen Akut Amb/ Alb Øjenafd. Amb.

 

 

UL

Gastro – Ultralyd 1. sal beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Øjenkonference

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR knogler (undtagen MR håndled – se ovenfor)

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Neuro Amb Beskrivelse

Øjenkonference

Øvrige henvisende instanser udenfor Aalborg Universitetshospital samt henvisende instanser, som ikke er nævnt ovenfor

Beskrivelsesspor – se nedenfor

Skal ikke konfereres

Orto-patienter:

 

 

RU

Orto – Egen Læge SYD Beskrivelse

Skal ikke konfereres

RU skoliose

Orto – O-konf. beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR

Orto – MR Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT

Orto – CT Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Onko-patienter:

 

 

Mammaundersøgelser

(NORD) Mammografi

Skal ikke konfereres

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Gastro-patienter:

 

 

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

MR

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR lever – kræftpakke

Gastro – A Amb Akut cancer

HUSK BLÅT FLAG

Skal ikke konfereres

CT

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Alle andre undersøgelser

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

Neuro-patienter:

 

 

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT + MR thorax/abdomen, obs. for tumor

Onko – amb. beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT + MR thorax/abdomen, obs. for anden gastropatologi

Gastro – A Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

Hjerte-, Lunge- og Kar-patienter:

 

 

Neuro MR + CT

Neuro Amb Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT

Thorax – E Konf Beskrivelse

Skal ikke konfereres

CT OE/UE angio

Kar – V Konf. Beskrivelse

Skal ikke konfereres

MR håndled scaphoideumfraktur

Orto – O-konf. beskrivelse
HUSK GULT FLAG

Skal ikke konfereres

Mamma-patienter:

 

 

Mammaundersøgelser

(NORD Mammografi

Skal ikke konfereres

Forskningspatienter:

 

 

Alle typer undersøgelser

ØØØX-tra Forskning Beskrivelse

Skal ikke konfereres