Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjemmefødsel, Aalborg Jordemodercenter

 

Indholdsfortegnelse

Definition

Formål

Planlagt hjemmefødsel

Forudsætninger

Hjemmefødsel frarådes ved

Overflytning_fra_hjemmet

Overflytning - praktisk

Jordemodercirkjulæret om jordemoderens selvstændige kompetencer, også ved hjemmefødsel

Særlig uddelegeret kompetence til jordemoder

Blødning_post_partum

Anti-D

Anafylaktisk shock

Hjemmefødselsordningen_og_logistik

Hjemmefødsel mod givet råd

Bilag

 

Definition af begreber

Planlagt hjemmefødsel: Hjemmefødsel, hvor der på forhånd er truffet aftale vedrørende denne. Uplanlagt hjemmefødsel: Hjemmefødsel, hvor kvinden ikke når at komme på hospitalet – eller hvor kvinden i sidste øjeblik beslutter at blive hjemme.
 

Formål

At beskrive anbefalinger og forhold vedrørende hjemmefødsel for gravide.

Planlagt hjemmefødsel

Hvis kvinden ønsker hjemmefødsel, og der er tvivlstilfælde grundet tidligere kompliceret forløb eller tilstande hos moderen, der rækker ud over det normale, tilbydes samtale hos obstetriker.

 

Forudsætninger

 • • Graviditetslængde ≥ GA 37 + 0 dage og ≤ GA 41 + 6 dage.

 • • Ét barn i hovedstilling med estimeret fostervægt svarende til gestationsalder (-15% - +15%).

 • • BMI < 35.

 • • Paritet < 5 (pga. øget risiko for post partum blødning).

 • • Forventet ukompliceret graviditet og fødsel – dog vil der kunne ses bort fra komplikationer, som har normaliseret sig, f.eks. hyperemesis.

 • • Kvinden rask uden grundsygdom, hvor der er indikation for CTG under fødsel.

 

Hjemmefødsel frarådes ved

 • • Tidligere kompliceret graviditet (f.eks. abruptio placentae, præeklampsi, neonatal GBS-infektion, svær asfyksi, perinatalt dødt barn).

 • • Tidligere fastsiddende placenta.

 • • Tidligere post partum blødning > 500 ml.

 • • Tidligere skulderdystoci.

 • • Sectio antea eller andre operationer på uterus f.eks. myomektomi.

 • • Ved medicinsk behandling af mor, der kræver overvågning af barn efter fødsel f.eks. SSRI-præparater.

 

Overflytning fra hjemmet til sygehus ved

 • • Manglende fremgang af fødslens forløb.

 • • Behov for yderligere smertelindring.

 • • Erkendelse af, at fosteret ikke er i baghovedpræsentation, eller hvor caput er roteret på en måde, der komplicerer fødslen.

 • • Vandafgang mere end 18 timer, med mindre der forligger negativ GBS-test.

 • • Påvirket almentilstand hos den fødende (herunder feber og/eller forhøjet blodtryk).

 • • Patologisk blødning under fødsel.

 • • Behov for yderligere overvågning af fosteret (f.eks. grundet grønt fostervand eller påvirket hjertelyd).

 • • Post partum blødning på mere end 500 ml.

 • • Fastsiddende placenta.

 

Overflytning - praktisk

 • • Falck: Telefonnr. 7023 7533.
  Det oplyses om overflytningen drejer sig om en fødende, eller om det er mor og barn, som skal overflyttes.

 • • Advisér Fødegangen om overflytningen. Anlæg venflon ved komplikationer hos den fødende (gøres af jordemoder eller Falck).

 

Jordemodercirkulæret om jordemoderens selvstændige kompetencer, også ved hjemmefødsel

Jordemoderen må anlægge episiotomi og foretage suturering efter episiotomi eller bristninger.

Jordemoderen må i forbindelse med fødsler:

Anvende inhalationsanalgesi med dinitrogenoxid-oxygen N2O-O2 i en blanding med mindst 50% ilt til den fødende*

 1. 1. Anlægge sterilvandspapler.

 2. 2. Anlægge infiltrations- og overfladeanalgesi af perineum og i vagina.

 3. 3. Give barnet K-vitamin.

 4. 4. Give kvinden uteruskontraherende midler efter fødsel (se herunder).

 5. 5. Anlægge intravenøs adgang på den fødende og give isotonisk saltvand.

*Vi tilbyder ikke at medbringe lattergas

 

Særlig uddelegeret kompetence til jordemoder

 • • Give smertelindrende akupunktur.

 • • Behandle anafylaktisk shock. Jordemoderen skal ved svært anafylaktisk shock give Adrenalin 1 mg/ml. Dosis 0,6 ml, svarende til 0,6 mg.

 • • Behandle atoni med Cytotec 0,4 mg, jf. nedenstående.

 

Blødning post partum

Profylakse:

 • • 10 IE Syntocinon i.m. eller 5 IE langsomt i.v. ved forreste skulders fødsel eller efter barnets fødsel.

 

Behandling af atoni:

 1. 1. 10 IE Syntocinon i.m.

 2. 2. Uterus kugles.

 3. 3. Inj. Methergin 0,2 mg (1 ml) i.m. Kan gentages 2 gange.

 4. 4. Cytotec 0,4 mg (2 tabletter) sublingualt/oralt eller rektalt.

 5. 5. I.v. adgang.

 6. 6. NaCl.

 7. 7. Overflytning.

 

Anti-D

Ved rhesus negativ mor og rhesus positivt barn, anbefales anti-D post partum. Anti-D kan gives i sammenhæng med PKU og hørescreeningsundersøgelse. Anti-D bør ikke gives i hjemmet grundet risikoen for anafylaktisk shock.

 

Anafylaktisk shock
Behandling og håndtering

 • • Ved svært anafylaktisk shock gives Adrenalin injektionsvæske 1 mg/ml, 0,6 ml = 0,6 mg dybt intramuskulært på det sted, hvor lægemidlet er givet, dels for at modvirke absorptionen af det allergifremkaldende præparat, dels for at modvirke det anafylaktiske shock. Kan gentages om ikke effekt efter få minutter.

 • • Ambulance tilkaldes og kvinden ledsages til Fødegangen.

 

Hjemmefødselsordningen og logistik

Distriktsjordemoderordningerne i Hadsund og Hobro varetager primært alle hjemmefødsler.

Hjemmefødsel mod givet råd

Hvis kvinden/parret, mod givet råd, fastholder ønsket om hjemmefødsel, er jordemoderen forpligtet til at yde assistance ved denne. Forud for fødslen søges dialog med kvinden/parret om ønsket, og med henblik på evt. yderligere vejledning henvises kvinden til Obstetrisk Ambulatorium.
Råd og vejledning dokumenteres i sygehusjournalen og i EPJ.
Anbefaling om overflytning til sygehuset gentages, når jordemoderen ankommer til hjemmet, og dette noteres i fødejournalen. Hvis jordemoderen under fødslen anbefaler overflytning, og kvinden ikke ønsker dette, journalfører jordemoderen sine anbefalinger, råd og vejledning.
 

 


Bilag
- Hjemmefødselsordning og logistik.
- Indholdsliste hjemmefødselstaske.

 

Hjemmefødselsordning og logistik

Hjemmefødslerne varetages primært af distriktsjordemødrene i Hobro og Hadsund.

Hadsund vagttelefon: 29 29 56 42.

Hobro vagttelefon:22 80 20 00.


Da distriktsjordemødrene har den primære kontakt med og kendskab til kvinden/familien, vil det være ønskværdigt, at pågældende distriktsjordemoderteam kontaktes ved opklarende spørgsmål til kvindens anamnese, valg af fødested eller andre tvivlstilfælde.

De gravide, som overvejer hjemmefødsel, tilbydes deltagelse i hjemmefødselscafé inden fødslen.

De gravide, som vælger at føde hjemme, får, inden fødslen, telefonsamtale med en af distriktsjordemødrene.
 

Indholdsliste hjemmefødselstaske

Blå taske:

I øverste lomme i ”låget” (åbnes indefra).

Medicinkasse:

 • • Carbocain 10 mg/ml.

 • • Cytotec 0,2 mg.

 • • Lidokain gel 4 %.

 • • Syntocinon 10 IE/ml.

 • • Methergin 0,2 mg/ml.

 • • Konakion 10 mg/ml.

 • • Adrenalin 1 mg/ml.

 

Sprøjter og kanyler i blå pose:

 • • 5 stk. 1 ml sprøjter med kanyle.

 • • 5 stk. 2 ml sprøjter med kanyle.

 • • 5 lyserøde kanyler.

 • • 5 grønne kanyler.

 • • Alkohol swabs.

 • • 4 stk. 20 ml sterilt vand.

 • • 1 stk. 10 ml sprøjte.

 • • 1 stk. 20 ml sprøjte.

 

 • • 2 lange engangskatetre.

 • • 2 korte engangskatetre.

 • • 1 afvaskningssæt.

 • • 20 ml NaCl.

 

 • • 2 batterier til doptone.

 • • 4 batterier til lille lygte.

 

Venstre sidelomme:

 • • 1 pose med ca. 20 stk. usterile handsker.

 • • 1 doptone.

 • • 1 ultralydsgel.

 • • 1 eksplorationsgel.

 

Højre sidelomme:

 • • 1 blodtryksapparat

 

Stor forlomme:

 • • 4 opkastposer.

 • • Pose med termometer og hylstre hertil.

 • • Klar pose med forskellige akupunkturnåle og hudvenlig tape.

 • • 1 lille flaske olie.

 • • Stix.

 • • Centimetermål.

 • • 2 tandbørster.

 • • 1 håndcreme.

 • • Læbepomade.

 • • 1 klyx.

 • • Smal tape.

 

Lynlåslomme i den store forlomme:

 • • 10 par sterile handsker str. 7.

 

Stort rum:

 • • Vægt.

 • • 2 stk. hindesprængere.

 • • 1 rulle klare plasticposer.

 • • 1 rulle sorte plasticposer.

 • • 1 l NaCl og 1 infusionssæt ved siden af.

 • • 1 kombineret føde-/sutursæt.

 • • 1 episiotomisaks.

 • • 1 plastic fødetrekant.

 • • 1 pose med Rubens ballon (+maske til mor, baby og præmatur) og jordemodersug.

 • • Blå stykker.

 • • 1 pakke servietter.

 • • Kanylebøtte.

 

Kasse: Venflon + blodprøver/mor:

 • • 1 infusionssæt.

 • • 2 venflonplastre.

 • • 100 ml NaCl.

 • • 2 grønne venflon.

 • • 2 lyserøde venflon.

 • • 2 stk. 2 ml sprøjter med kanyle.

 • • 2 adaptorer.

 • • 3 stk. 20ml NaCl.

 • • alkohol swabs

 • • 2 stk. blodprøveglas

 • • Staseslange

 

Kasse: Børneundersøgelse/navlesnorstype

 • • 1 stofble.

 • • 1 babyhue.

 • • 1 lygte.

 • • 1 ekstra nalvesnorselastik.

 • • 2 tungespartler.

 • • 2 centimetermål.

 • • 1 sæt til pH-måling.

 • • 1 stk. 1 ml sprøjte med kanyle.

 • • 2 blodprøveglas.

 • • termometer og hylstre.

 

Kasse: Suturering

 • • 2 stk. Vicryl rapid 2-0.

 • • 2 stk. Vicryl rapid 3-0.

 • • 2 stk. Vicryl rapid 5-0.

 • • 1 stk. Vicryl 2-0.

 • • 1 pakke servietter.

 • • 1 forglem-mig-ej.

 

Udvendig lomme bagpå:

 • • Instruks vedr. Anafylaktisk shock.

 • • Hjemmefødselskontinuationer både forsider og fortsættelser.

 • • Ambulante pjecer.

 • • Faderskabsblanketter.

 • • PKU blodprøvesedler og informationspjecer.

 • • Nordic Homebirth pjecer.

 • • Tjek bleen pjecer.

 • • Kontakt til barselsjordemoder papirer.

 • • Fog F pjecer.

 

Indhold i spand:

 • • 4 nettrusser.

 • • 4 bind str. 5.

 • • 4 bind str. 4.

 • • 4 lange bind.

 • • 6 blå stykker.

 • • 1 klyx.

 • • 10 stk. rene M nitril handsker i en pose.

 • • 4 sorte poser.

 • • 1 gul pose.

 • • 3 opkastningsposer.