Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale – MR-skanning af cerebrum, ryg, øre, næse og hals fra Aalborg Sygehus

 

På grund af kapacitetsproblemer sender vi en del henvisninger på MR-skanninger til private MR-klinikker.

 

Der er opstået betydelige logistikproblemer i den seneste tid, hvor vi dels er blevet nødt til at re-skanne patienter, som ikke er skannet efter den protokol, vi plejer at bruge på Aalborg Sygehus, dels mange ophængninger, hvor klinikeren ønsker sammenligning med tidligere skanning fra vores afdeling.

Dette skaber store problemer for os, hvorfor vi fremover ønsker følgende rutine for neuroradiologiske MR-skanninger af vores patienter på privatklinik:

 

  1. 1. Neuroradiolog på Aalborg Sygehus visiterer som sædvanligt alle henvisninger til MR-skanning og angiver i det generelle notefelt, hvilken protokol, som er hensigtsmæssig at bruge til skanningen. Vi ønsker, at privatklinikken bruger samme protokol, men ikke nødvendigvis eksakt samme parametre, men samme sekvenser og projektioner samt kontrastinjektion, hvor dette er angivet. Dette brev sendes også med e-mail, hvor vores protokoller medsendes som vedhæftet fil.

 

  1. 2. For de patienter, som har en tidligere skanning af det samme organ hos os, overføres vores sidste skanning, samt kopi af beskrivelse af denne skanning, digitalt, når henvisningen sendes til privatklinikken.

 

  1. 3. Vores patient skannes på privatklinik efter protokol, som kan sammenlignes med vores, og dikteres der inkl. sammenligning med vores sidste skanning.

 

  1. 4. MR-skanningen og beskrivelsen fra privatklinikken sendes til Radiologisk Afdeling, Aalborg sygehus, hvor begge dele lægges ind i vores PACS. Beskrivelsen sendes også fra privatklinikken til den henvisende instans/læge, og der angives at billeder og beskrivelse også er sendt til Radiologisk Afdeling. Dermed bliver billederne tilgængelige for alle, ikke kun den kliniker, som har henvist patienten. Det er også et krav, at billederne findes tilgængelige i vores system, når patienten eventuelt kommer for en ny scanning fremover.

 

Vi ønsker en bekræftelse fra privatklinikkerne på, at I accepterer ovenstående rutiner. I er naturligvis velkomne til at kontakte os vedrørende eventuelle spørgsmål eller uddybning af ovenstående.