Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Glaukom - Behandling af akut vinkellukningstilfælde (akut glaukom)

(Acute primary angle-closure attack)

Introduktion

Akut IOP-stigning pga. kammervinkeltillukning

Patientforløb

Visitation

Ved telefonisk henvendelse fra vagtlæge adspørges specifikt til pupilreaktion. Er den lysstiv og middeldilateret skal patienten vurderes akut.

Typisk anamnese

Forudgående tegn på abortive anfald med trykstigning: Typisk tilfælde med forbigående synssløring, regnbuesyn, smerter evt. hovedpine/kvalme/opkastning. Hypermetropi. Familiær disposition.

Objektive fund

Akut smertepåvirket, forkvalmet patient

Injiceret øje med kornealt ødem, pupillen middeldilateret, lysstiv, oftest ensidigt

Forhøjet IOP

Affladet forreste kammer

Nedsat syn

Undersøgelsesprogram

Ofte kortfattet undersøgelse pga. almentilstanden.

Spaltelampe, tension, oftalmoskopi, gonioskopi (må ofte vente til rolig fase), gerne OCT af kammervinkel (CASIA2) af modsidige øje (i rolig fase)

IOL-Master af modsidige øje (i rolig fase). Endelig IOL-Master på afficerede øje vente til corneaødem er væk.

Objektiv almen undersøgelse med st.p. et c., puls og blodtryk (må ofte vente til rolig fase)

Tænkeboks

Differentialdiagnoser:

Sekundær trykstigning ved inflammation, f.eks. fakolyse, iridocyclitis

Neovaskulært glaukom

Pigmentglaukom

Behandling

Principper:

Pupilkonstriktion - og dermed åbning af kammervinklen

Reduktion af kammervandsproduktion

YAG-iridotomi - aflaster væsketryk på posteriore iris

Dræning fra corpus vitreum med hyperosmotica

Kirurgi (phaco)

Behandling af almensymptomer

 

Startbehandling:

Diamox 500 mg intravenøst, kan evt. gentages x 1 (* se opskrift for optrækning og administration nederst i instruksen)

lopidine 10 mg/ml (kontraindikation: alvorlig kardiovaskulær sygdom)

Beta-blokker: i praksis anvendes Dorzolamid/timolol 20+5 mg/ml

(kontraindikation: astma, hjerteinsufficiens, AV-blok og bradykardi)

Pilokarpin Minims 2%: 1 dråbe 4 gange første time. Ved højt tryk (50-60 mmHg) og/eller sphincterparalyse er der ingen effekt af pilokarpin. Ved faldende tryk gives Pilokarpin 2 % 1 dråbe 4 gange første time.

Hvis der fortsat er sphincterparalyse (dilateret pupil), er der ingen effekt af yderligere intensiv pilokarpin-behandling. Fortsæt med vedligeholdelsesdosis: 1 dråbe x 4 dagligt.

Maxidex 1 dråbe

 

YAG-iridotomi når tilstanden tillader det (patient + cornea klar).

Corneaødemet kan midlertidigt ophæves ved at der på bedøvet øje, dryppes nogle dråber glucose 500 mg/ml (optrækkes i f.eks. 3 ml sprøjte) - (hvide køleskab i medicinrummet 8. sal.)

Corneaepithel-erosion i en lille sektor kan også skabe indblik til iridotomi.

Glycerol 1.0-1.5 g/kg legemsvægt fordelt over 2 gange med 30-40 minutters interval (hvide køleskab i medicinrummet 8.sal.). - Smagen er MEGET sød, så ibland gerne isterninger og citronsaft (evt. appelsinjuice da vi altid har det i køkkenkøleskab).

Paracentese: Ved "ryggen mod muren" situation kan 30 G kanyle transkornealt og irisparallelt i midtperifere limbus aflaste trykket en times tid. (Før: tetrakain, povidoniodid. Efter: spersadex, pilokarpin og øvrig behandling)

Phacoemulsifikation, i rolig fase

Trabekulektomi, hvis trykket ikke kan reguleres. Udføres i rolig fase med mitomycin.

 

Ved smerter og kvalme:

Inj. Morphin 20 mg/ml, 10-20 mg i.m. eller 5 mg i.v.

Supp. Voltaren 50 mg max. x 3 dagligt

Inj. Primperan 5 mg/ml, 2 ml i.v. max. x 3

 

Videre behandling:

YAG-iridotomi hvis muligt

Hvis ikke eller hvis ikke tilstrækkeligt: Pilokarpin 2 % x 4 dagligt eller Fotil 40+5 mg/ml

Maxidex x 4 dagligt

Hvis ikke tilstrækkeligt suppleres med: B-blokker, a2-agonist (Iopidine, Alphagan)

HUSK profylaktisk YAG-iridotomi eller Pilokarpinbehandling (evt. Fotil) til andet øje.

Hvis der er tilgrundliggende katarakt, kan katarakt-operation overvejes i rolig fase.

Komplikationer

Patientinformation

Ved ankomsten er patienten ofte kun interesseret i at få behandlingen påbegyndt. Information kan foregå kortfattet i forbindelse med initiale undersøgelse og behandling. Når forholdene tillader det, informeres patienten mere indgående om baggrunden (ofte svulmende linse, som medfører aflukning), den akutte og opfølgende behandling. Det er vigtigt, at man ikke låser sig fast på forud fastlagt strategi, idet behandlingen må justeres efter de øjeblikkelige forhold.

Det vil ofte være nødvendigt og/eller praktisk at indlægge patienten, men ambulant forløb vil også kunne komme på tale, hvis trykket hurtigt bringes under kontrol.

Followup

Behandling som skitseret. Følges i ambulatoriet til situationen er stationær. Herefter egen øjenlæge. Videre kontrol nødvendig (sekundær trykstigning, tillukning af iridotomien, dårlig compliance).

 

Blanding af Diamox injektionsvæske: (remedier findes i medicinrummet 8. sal)

  1. 1. Et hætteglas Diamox (acetazolamid) fremfindes.

  2. 2. Folie/låg fjernes.

  3. 3. Gummimembran afsprittes

  4. 4. Ca. 5 ml (mindst) Sterilt vand (Sterile water) optrækkes sterilt fra 20 ml plastampul med filterkanyle

  5. 5. Sterilt vand injiceres i hætteglasset som rystes indtil pulveret er opløst.

  6. 6. Al væske trækkes op med filterkanyle til en 5 ml sprøjte hvorefter 500 mg er klar til i.v. brug

  7. 7. Blandingen injiceres i venflon over ca. 1 minut, og skylles efter med ca. 5 ml isoton NaCl

Litteraturhenvisninger

Terminology and guidelines for glaucoma side 105 og flowchart side 111 (European Glaucoma Society).

 

Angle-Closure Glaucoma Dawn K.A. Lim, Victor T.C. Koh, Maria Cecilia D. Aquino and Paul T.K. Chew

Ophthalmology fifth edition 2019 (book chapter), 10.12, 1064-1073.e2 (link via ClinicalKey)

Picture 1

Sygeplejeprocedurer

Primær vinkelluknings glaukom, standardbeskrivelse

Registrering

A-diagnose:

H402C

Glaucoma angulo clauso acutum

 

Operationer:

CHC05

Iridotomi med laser

CHD15

Trabekulektomi med iridektomi

Revideret af overlæge Jan Henrik Simonsen 01.01.2022