Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicin – Opbevaring og udlån af medicin

 

 

 

Formål

Formålet er at sikre, at medicin opbevares korrekt, og udlånes efter gældende instruks

 

Definition af begreber

Ingen

 

Beskrivelse

Opbevaring af afdelingens lægemidler

 

 • • I medicinrummet forefindes en liste til temperaturmåling, hvor der dagligt registreres temperatur for selve rummet og køleskabet, så det sikres, at medicinen opbevares ved korrekt temperatur

 • • På afdeling 6V foretager Sygehusapoteket daglig medicinservice, samt foretager det årlige tilsyn. Afdelingen opbevarer selv dokumentation for det årlige tilsyn

 • • Lægemidler opbevares så vidt muligt i original emballage, såfremt dette ikke er muligt, skal lægemidlet omhældes til en NordEPJsende beholder, der mærkes med præparatnavn, lægemiddelform, styrke, ophældningsdato og initialer for ophælder

 • • Såfremt medicinen opbevares i uoriginal emballage, skal det placeres i patientens grå medicinbakke.

 • • Lægemidlerne må ikke berøres med fingrene, der henvises til hygiejniske forskrifter for sygehusene i Region Nordjylland

 • • Hvis lægemidler halveres, skal det resterende kasseres – både tabletter og IV medicin.

 • • Der forefindes 2 akutpakker, der begge er låst inde i medicinerrummet

 • • Patientens medbragte medicin må ikke opbevares sammen med afdelingens øvrige medicin. Medbragte lægemidler skal opbevares i særskilt skuffe i medicinrummet. Det skal opbevares i grøn pose, der er forsynet med patientlabel. Poser er i skuffen

 

Udlån af lægemidler mellem afdelinger

 

 • • Såfremt der mangler lægemidler, skal Sygehusapoteket kontaktes i åbningstiden. Udenfor apotekets åbningstid kan der lånes mellem afdelinger

 • • Lægemidler opbevares så vidt muligt i original emballage, såfremt dette ikke er muligt, skal lægemidlet omhældes til en NordEPJsende beholder, der mærkes med præparatnavn, lægemiddelform, styrke, ophældningsdato og initialer for ophælder

 • • Ved lån af medicin på andre afdelinger skal dette noteres i vores medicinbestillingsbog, så farmakonomen kan returnere lånt medicin. Dette gælder også, når vi udlåner medicin

 

Referencer

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9429, Sundhedsstyrelsen 30. juni 2006

 

BEK nr. 1222 af 7. december 2005 om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner