Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Røntgen - Projektioner - Sakroiliakaled (SI-led)

 

billed 1

POSITIONERING/LEJRING

 

Stående PA evt. liggende i bugleje.

 

Patienten står med front mod detektorplade, med vægten ligelig fordelt på hvert ben. Ingen rotation i bækkenet.

 

PA optagelse giver det bedste billede pga. det divergerende strålebundt.

 

 

KIPNING

 

25-35 grader med kranio-caudal stråleretning.

 

OBS! Der er forskel på vinklingen af os sacrum på mænd og kvinder.

Det betyder at der til mænd skal kippes omkring 25-30 grader & til kvinder 30-35 grader.

 

CENTRERING

 

Røret kippes og der centreres i midtlinien ca. 2 cm under spina iliaca anterior superior eller 3-4 fingersbredder under crista iliaca (i højde med “smilehullerne”).

 

 

VEJLEDENDE EKSPONERING

 

kV 85 (CR) 96 (DR)

mAs målekammer

 

 

BILLEDKRITERIER

 

L5 til proksimale os coccygis skal fremstilles.

 

Begge led skal være synlige i fuld længde.

 

Ingen rotation i bækkenet.

 

Indblænding samt blymarkering.

 

 

Forandringer i sacroiliacaleddene graderes sædvanligvis i overensstemmelse med New York kriterierne for Mb. Bechterew i 5 stadier.

  • • Grad 0: Normale forhold

  • • Grad 1: Suspekte forandringer

  • • Grad 2: Minimale forandringer i form af små erosioner og/eller øget knogletæthed omkring leddene uden ændring af ledspaltens bredde

  • • Grad 3: Sikre moderate eller avancerede forandringer bestående af erosioner, sklerose, breddeøgning, forsnævring og/eller delvist sammenvoksning (ankylose) af leddene

  • • Grad 4: Svære forandringer i form af totalt sammenvokset led