Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

IMRT til hoved-hals karcinomer

 

 

Formål
At beskrive terapiskanning og 3D-targetdefinition ved planocellulære karcinomer i cavum oris, pharynx og larynx. Vedr. hoved-hals cancer i specifikke regioner og stadier henvises til DAHANCA’s retningslinjer www.dahanca.dk

 

Hoved-hals cancer patienter til IMRT

Alle patienter undtagen glottisk larynxcancer st. 1 og st.2, hvor stadiet alene er betinget af nedsat stemmebåndsbevægelighed. Patienter med ikke-planocellulært karcinom kan ofte behandles efter samme retningslinjer.

 

Lejring og fiksation

Rygleje i fiksationsskal med lukket mund.

 

Røntgenmarkering af kliniske strukturer

Cikatricer i relation til aktuelle cancersygdom skal markeres med kobbertråd. Ved indvækst i eller gennemvækst af hud, skal der ved terapi-skanning pålægges 1 cm bolus i samråd med fysiker.

 

Røntgenteknik
PET/CT-skanning, dog alene CT-skanning, såfremt der er lavet PET-skanning i forbindelse med udredning eller hvis der er planlagt postoperativ strålebehandling.

 

Skanne-område

Øvre grænse

vertex cranii

Nedre grænse

arcus aortae

 

Skanningsprotokol

3.1.1 CT hoved-hals

3.3 PET/CT hoved-hals

 

Kontrast (voksne)

Peroral

CT: nej PET/CT: Nej

Intravenøs til CT-skanning

Imeron 300 mg/ml, 100 ml, 4ml/sekund + bolus SmartPrep

Intravenøs til PET-skanning

FDG 370 MBq, 3ml/sekund + NaCl isot 40 ml bolus

Intravenøs til PET-CT-skanning

Kombination, fuld dosis af Imerom og FDG

 

Targetdefinitioner og planlægningsgrundlag

Target

Tumorvolumen: GTV, CTV1 og PTV1

Højrisikovolumen:CTV2 og PTV2

Lavrisikovolumen: CTV3 og PTV3

 

Planlægningsgrundlag

Information opnået ved klinisk undersøgelse inkl. endoskopi, billeddiagnostiske undersøgelser og terapiskanning

 

Risikoorganer

Se venligst www.dahanca.dk

 

Indtegning af tumor relaterede volumina (iht. DAHANCA’S retningslinjer for stråle-behandling). Indtegnes af læge, godkendes af speciallæge

Se venligst www.dahanca.dk

 

Kurativt intenderet behandling

GTV

Onkologens indtegning efter konference m. radiolog eller nuklearmediciner.

CTV1*

GTV + 5 mm koncentrisk margin. Hvis tumor er dårligt afgrænset, kan margin øges, ved velafgrænsede lymfeknuder mindskes. Hvis GTV ikke involverer hud, trækkes CTV1 3 mm ind i forhold til overflade. Der modificeres for naturlige barrierer dvs. luft, knogle, veldefinerede muskler.

PTV1*

CTV1 + 5 mm koncentrisk margin, indtrækkes 3 mm fra hudoverflade**

CTV2*

CTV1 + 5 mm koncentrisk margin, modifikation og indtrækning som ved CTV1.

PTV2*

CTV2 + 5 mm koncentrisk margin, indtrækkes 3 mm fra hudoverflade**

CTV3*

CTV2 + regionale elektive lymfeknudestationer. Ved N+ med mistanke om indvækst i muskel inkluderes hele musklen 2 cm over og 2 cm under den metastatiske lymfeknude.

PTV3*

CTV3 + 5 mm koncentrisk margin, indtrækkes 3 mm fra hudoverflade**

 

 

 

Palliativ behandling

GTV

Onkologens indtegning (evt.) efter konference med radiolog eller nuklearmediciner

CTV1*

GTV + 5 mm koncentrisk margin. Hvis tumor er dårligt afgrænset, kan margin øges, ved velafgrænsede lymfeknuder mindskes. Hvis GTV ikke involverer hud, trækkes CTV1 3 mm ind i forhold til overflade. Der modificeres for naturlige barrierer dvs. luft, knogle, veldefinerede muskler.

PTV1

CTV1 + 5 mm koncentrisk margin, indtrækkes 3 mm fra hudoverflade**

 

*I tilfælde af hudindvækst/gennemvækst udgør bolus overflade

**Alle PTV’er tilstræbes at være nogenlunde jævne, som tommelfingerregels skal en kugle på 5 mm i diameter kunne rulle på både yder- og indersiden af indtegningen og hele tiden bevare kontakt til stregen. Dette kan gøres ved f.eks. at lave postprocessing, enhancement, smoothing level 4, 3D for alle CTV’er og PTV’er, efter de alle er tildannet.

 

Indtegning af risikoorganer foretages af radiografer, godkendes af læge.

Risikoorganer kan være med hard constraints (spinalcord og brainstem), dvs. at angivne doser til OR og PRV ikke bør overskrides. Ved øvrige risikoorganer (soft constraints) prioriteres fuld dosis til tumorvolumina højere end forsøg på at spare OR. Hvor nødvendigt og muligt prioriteres hjernen, mindst ét øje (incl. n. opticus og chiasma) og mindst ét indre øre. Almindeligvis laves kun PRV på organer med hard constraints, men hvor der skal prioriteres mellem 2 parallelle organer, skal der lægges PRV på højst prioriterede organ.

 

 

OR

PRV

Hard constraints:

Spinalcord

Brainstem

5 mm

Højt prioriteret OR, hvor der er risiko for ofring af OR:

Ét øje inkl n. opticus og chiasma

Ét indre øre

5 mm

Øvrige OR

Ingen PRV

 

 

Doser og constraints

Ved planlagt dosis på 66Gy/33F eller 68Gy/34F gives denne dosis i CTV1 (95-107%) og dosis i PTV1 tilstræbes at ligge inden for 95% kurven. Dosis til CTV2 og CTV 3 er henholdsvis 60 og 50 Gy (95-107%) og tilhørende PTV tilstræbes at ligge inden for 95% kurven. Da CTV 1 er inkluderet i CTV2 og CTV3 vil maksimum dosis svare til dosis maksimum i CTV1, men der tilstræbes så lav max dosis i CTV2only (CTV2-CTV1) og CTV3only (CTV3-CTV2) som muligt – tilsvarende gør sig gældende for PTV.

Ved planlagt dosis på 76Gy/56F gives denne dosis i CTV1. Dosis til CTV2 og CTV 3 er henholdsvis 66 og 56 Gy. Retningslinjerne ved overholdelse af dosis svarer til ovenfor beskrevet.

Ved postoperativ strålebehandling med mikroskopisk radikalitet er dosis til CTV2 60Gy/30F og til CTV3 50 Gy. Retningslinjerne ved overholdelse af dosis svarer til ovenfor beskrevet.

Ved palliativ behandling tilstræbes 52Gy/13F i CTV1.

 

Constraints til de vigtigste/hyppigste risikoorganer

Se venligst www.dahanca.dk

 

Referencer

Radiotherapy Guidelines 2020 (National RKKP Guideline)