Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

IPC til behandling af patienter med ødem, lymfødem og eller lipødem i fysioterapeutisk regi (Thisted)

 

Formål

At beskrive lymfepress som behandlingsmetode til patienter med ødem, lymfødem og/eller lipødem med henblik på at sikre:

 • • At patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • At personalet i fysioterapien - som har særlig fokus på ødem, lymfødem og/eller lipødem - har kendskab til anvendelse af lymfepress som behandlingsmetode

 

Definition af begreber

IPC: Intermitterende pneumatisk kompression - Kompressionsapparat med pulserende overtryksmassage til formindskelse af bløddelsomfang

Lymfødem: kronisk hævelse med proteinudfældning

Ødem: midlertidig hævelse

Lipødem: sygelig stor fedtaflejring, der påvirker lymfekarrene

DVT: Dyb venetrombose

 

Patientgruppe

Patienter med ødem, lymfødem samt lipødem henvist fra samtlige hospitalsafdelinger.

 

Overordnet fremgangsmåde

Patienterne henvises via web pas af ordinerende læge med henblik på behandling af ødemet. Den ansvarlige fysioterapeut indlemmer selv behandlingsmetoden som supplement til ødembehandlingen.

Behandlingen kan foregå både under indlæggelse og ambulant.

Behandling af lymfødem og lipødem: se instruks: Fysioterapi til ambulante patienter med lymfødem i moderat til svær grad.

Behandling af ødem: venepumpeøvelser.

 

Indikationer

 • • Primær lymfødem

 • • Sekundær lymfødem

 • • Vævsbeskadigende ulykke / traume

 • • Veneoperationer

 • • Lipødem

 • • Venøs insufficiens

 • • Varicer

 • • Ulcus cruris

 

Kontraindikationer

 • • Arteriesclerose

 • • Inkompenseret morbus cordis

 • • DVT – tromboflebit

 • • Ganggræn

 • • Dermatitis / erysipelas

 • • Inficeret sår

 • • Inflammation

 • • Hudtransplantation af nyere dato

 • • Lungeødem

 • • Komplikationer i forbindelse med brug af lymfepress så som følelseshed, smerter og/eller misfarvning

 

Mål for IPC behandling

 • • At reducere patientens subjektive symptomer: spændings- og tyngdefornemmelse og smerter

 • • At holde konsistensen af hævelsen blødt

 • • At reducere / holde nuværende omfangsmål af ødematøse extremitet

 • • At forebygge hudproblemer og infektioner

 • • At gøre patienten så selvhjulpen som muligt

 • • 

Behandlingsintensitet

Behandlingen er altid tilrettelagt i forbindelse med primær ødemreducerende behandling. Således kan intensiteten variere fra dagligt til ca. hver 14. dag. Anbefalet behandlingstid er 30 min (dog kun ca. 15 min. første gang).

 • • Armbehandling gives med tryk på 20 – 25 mmHg á ½ times varighed. Der kan dog afviges herfra ved sværere grad af lymfødem med et tryk svarende til 30 mmHg.

 • • Benbehandling gives med tryk på 40 mmHg á ½ times varighed. Der kan dog afviges herfra ved sværere grad af lymfødem med et tryk svarende til 60 mmHg.

 • • Bilateral UE med abdomen behandles med 60 – 80 mmHg á ½ times varighed. Denne behandling gives til lipødempatienter eller meget adipøse patienter.
   

Se bilag 1: http://www.lymphapress.dk/filer/lympha%20press%20dk/lp_brochure_dk_10.pdf

 

Manchetter

Inden den relevante manchet lægges på lægges en tubegace på ekstremiteten.

 • • Armmanchet

  • Her findes en til højre og en til venstre arm, som kan forlænges med en brystdel ved behov.

  • Machetten kan udvides i 3 størrelse med lynlås.

  • Fingrene skal spredes inden luften lukkes ind i manchetten.

 • • Benmanchet

  • Kan anvendes bilateralt, men der er 2 forskellige slags, hvor den ene har 2 kanaler i foddelen og den anden har 3 kanaler i foddelen. Den sidste anvendes, hvor der er lymfødem over fødderne.

  • Der er plader, der sættes på med velcro, til udvidelse af omfanget.

  • Ved meget langbenede patienter er det nødvendigt at anvende buksemanchetten.

 • • Buksemanchet

  • Anvendes til lipødempatienter eller meget adipøse patienter.

  • Omfanget reguleres med lynlåse og ved behov kan der lynes et ekstra stykke på.

  • Ved hælen lynes den lynlås op, der svarer til hvor hælen er placeret i manchetten.

 

SKS-registrering

Følgende SKS-koder bruges hovedsageligt:

ZZ5049: Fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse

BLNJ: Apparaturbehandling af lidelser i bevægeapparatet

 

Referencer

www.lymphapress.dk