Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rotatorcuffsuturering og fysioterapi

 

Formål

Sikre alle patienter en ensartet fysioterapeutisk intervention

 

Definition af begreber

EPJ: Elektronisk Patient Journal

GOP: Genoptræningsplan

Rotatorcuffen: ledkapslen til skulderleddet samt de fire muskler med sener: supraspinatus, infraspinatus, teres minor og subscapularis

 

Beskrivelse

Patientgruppe

Patienter opereret for læsion i rotatorcuffen ved én-dags-kirurgi

 

Overordnet fremgangsmåde

Før patientkontakt

Fysioterapeuten orienterer sig via bookinglisten, om der er patienter med denne diagnose på operationslisten. Til patienter som opereres på Nykøbing Mors Sygehus, afsættes tider i kalender til kirurgisk instruktion førstkommende hverdag postoperativt. Fysioterapeuten modtager genoptræningsplan ved patienter henvist fra et andet sygehus.

Fysioterapeuten orienterer sig i EPJ/journalnotat og opdaterer eventuelt oplysninger hos plejepersonalet.

 

Specielle forholdsregler

Fysioterapeutisk instruktion:

Lige efter operationen instrueres patienten i ubelastede øvelser fra ”Øvelsesprogram 1 til patienter som har fået foretaget rotatorcuffsuturering – passive øvelser” (Bilag 1) til hjemmetræning

3 uger efter operationen instrueres patienten i ledet aktive øvelser fra ”Øvelsesprogram 1 til patienter som har fået foretaget rotatorcuffsuturering – passive øvelser” til hjemmetræning

6 uger efter operationen instrueres patienten i begyndende aktive øvelser fra ”Øvelsesprogram 2 til patienter som har fået foretaget rotatorcuffsuturering – aktive øvelser” (Bilag 2) og der aftales videre træningsforløb

Regime gældende for denne operation:

De første 6 uger postoperativt må patienten IKKE:

 • • udadrotere over 0 grader

 • • flektere eller abducere over 90 grader

Patienten SKAL anvende collar’n cuff 24 timer i døgnet de første 6 uger.

 

Fysioterapeutisk undersøgelse

 

Formål

At vurdere patientens aktuelle funktionsniveau og behov for fysioterapeutisk intervention

 

Indhold

Optage anamnese omkring vanligt funktionsniveau, aktivitetsniveau, tidligere og aktuelle smerter

Undersøge bevægelighed i skulderen og kvaliteten af bevægelserne

Observere evt. andre lidelser, som kan influere på aktuelle sygdom

 

Konklusion

På baggrund af undersøgelsen udarbejdes konklusion, og der opstilles mål for forløbet sammen med patienten

 

Fysioterapeutisk træning / behandling

Formål

Opnå bedst mulig funktion af armen efter operationen

 

For patienter opereret på dagkirurgisk afsnit i Nykøbing gælder følgende:

 • • Plejepersonalet påsætter collar’n cuff, som skal anvendes 24 timer i døgnet de første 6 uger efter operationen.

 • • Plejepersonalet udleverer ”Øvelsesprogram 1 til patienter som har fået foretaget rotatorcuffsuturering – passive øvelser” (Bilag 1). Plejepersonalet vejleder omkring relevante øvelser, smertehåndtering og restriktioner

 • • Plejepersonalet ringer til fysioterapien på Sygehus Thy Mors på tlf. 97650060 for at aftale tid for fysioterapeutisk instruktion førstkommende hverdag.

Når patienten møder i fysioterapien ca. 1. hverdag efter operationen undersøges patienten og fysioterapeuten instruerer i de relevante øvelser samt vejleder omkring smertehåndtering.

Videre træningsplan aftales, og fysioterapeuten udarbejder eventuelt specialiseret genoptræningsplan.

For patienter opereret i Thisted gælder følgende:

 • • Fysioterapeuten tilser patienten på sengeafdelingen efter operationen inden udskrivelsen.

 • • Fysioterapeuten påsætter collar’n cuff som SKAL anvendes 24 timer i døgnet de første 6 uger efter operationen samt udleverer ”Øvelsesprogram 1 til patienter som har fået foretaget rotatorcuffsuturering – passive øvelser (Bilag 1).

 • • Fysioterapeuten instruerer patienten i øvelserne.

 • • Fysioterapeuten vejleder patienten omkring smertehåndtering og restriktioner.

 • • Videre træningsplan aftales mellem patient og fysioterapeut. Fysioterapeuten udarbejder eventuelt specialiseret GOP.

 

Træningen / behandlingen indeholder

 

 • • håndtering af smerter (eventuelt suppleres med akupunkturbehandling)

 • • bevægeligheden i glenohumeral-leddet

 • • stabilitet og styrke/udholdenhed af scapula og glenohumerale rytme (rotator cuffen)

 • • normalisering af den scapulohumerale rytme

 • • Aftale plan for og opstarte det videre træningsforløb

 • • Udfærdige og sende genoptræningsplan til specialiseret træning

 

Relevant tværfagligt samarbejde

Disse patienter har kontroltider ved opererende læger cirka 6 uger og 3 måneder postoperativt.

I forbindelse med kontrollen 3 måneder postoperativt udfærdiges fysioterapeutisk status i EPJ.

Hvis der opleves problemer i genoptræningsforløbet tages kontakt til den opererende læge, som eventuelt fremrykker lægekontrollen i forhold til ovenstående.

 

Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling

Som generel rettesnor gælder, at patienten overgår til almen genoptræning i kommunalt regi når:

Patienten ikke længere har behov for fast smertestillende medicin

Patienten kan elevere armen til 120 grader og

Patienten ikke længere har behov for det tværfaglige samarbejde

Dette er ofte sammenfaldende med lægekontrollen 3 måneder postoperativt.

Ved eventuel overgang til almen genoptræning i kommunalt regi udfærdiges almen genoptræningsplan.