Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Obstipation, kronisk

Definition1

Beskrivelse1

Årsager1

Anamnese2

Objektiv undersøgelse2

Parakliniske undersøgelser2

Billeddiagnostik2

Behandling3

Definition

Obstipation foreligger, når følgende kriterier er opfyldt:

 1. 1. Mindst 12 uger inden for det sidste år med minimum 2 ud af følgende 6:

  1. a) Pressebesvær i >25 % af defækationer

  2. b) Plumpet eller hård afføring i >25 % af defækationer

  3. c) Fornemmelse af inkomplet tømning i >25 % af defækationer

  4. d) Fornemmelse af anorektal obstruktion i >25 % af defækationer

  5. e) Behov for at bruge manuel manøvre (fx. digital rømning) for at fremme defækationsprocessen i >25 % af defækationer

  6. f) <3 defækationer ugentligt

 1. 2. Ingen diaré klager og kriterierne for colon irritable må ikke være opfyldt.

Beskrivelse

Årsager

Via en grundig anamnese, objektiv undersøgelse og få paraklinisk undersøgelse søges mulige årsager til obstipation. Disse kan være:

 1. 3. Medicin

  1. a) Receptpligtig

 • • Morfika

 • • Ca-antagonister

 • • Setroner

 • • Diuretika

 • • Antipsykotika

 • • Tricykliske antidepressiva

 • • Antiparkinsonmedicin

 • • Antikolinergika

 • • Sympato-mimetika

  1. b) Ikke receptpligtige

 • • Antacida

 • • Kalktilskud

 • • Jerntilskud

 • • NSAID

 1. 4. Strukturelle sygdomme(i colon, rectum og anal/pelvin region)

  1. a) Coloncancer

  2. b) Adenomer

  3. c) Strikturer

  4. d) Megacolon

  5. e) Rectocele

 1. 5. Metaboliske sygdomme

 1. a) Diabetes

 2. b) Hyperkalkæmi

 3. c) Hypotyroidisme

 4. d) Hypokaliæmi

 5. e) Hypomagnesiæmi

 6. f) Uræmi

 1. 6. Myopatier

 1. a) Sklerodermi

 2. b) Amyloidose

 1. 7. Neurologiske sygdomme

 1. a) Apopleksi

 2. b) Dissemineret sklerose

 3. c) Mb. Parkinson

 4. d) Rygmarvslæsioner

Anamnese

Der lægges vægt på

 • • Afføringsfrekvens

 • • Afføringskonsistens

 • • Mavesmerter

 • • Almene symptomer – vægttab/nedsat appetit

 • • Er der blødning per rectum

 • • Medicinindtag

 • • Evt. selvbehandling med laxantia.

Objektiv undersøgelse

Exploratio rectalis, sigmoideoskopi og GU hos kvinder.

Parakliniske undersøgelser

Blodprøvescreening:

 • • Hæmatologi

 • • Væsketal inkl. Ca og Mg

 • • Infektionstal

 • • TSH

 • • Faste-blodglukose

Endoskopi og billeddiagnostik

 • • Koloskopi

eller

 • • Sigmoidoskopi + rtg. colon ved mistanke om coloncancer (hos ældre med nyopstået progredierende obstipationssymptom og specielt ved tilstedeværelse af alarmsymptomer som fx vægttab og blod i afføring)

 • • Evt. oversigt over abdomen

 • • I mere vanskelige tilfælde henvises (efter aftale med speciallæge) til analfysiologisk undersøgelse på Afdeling A, ligesom man kan overveje colontransittid og andre undersøgelser af motilitet som f.eks. ”SmartPill”

Behandling

Behandlingen startes trinvist

 1. 1) Generelle råd om fiberrig kost (folder udleveres), rigelig væskeindtagelse (min. 2 liter) og motion. Der er dog ingen solid evidens for effekten af disse.

 2. 2) Osmotisk virkende laxantia fx tabl. Magnesia 1g dagl.

 3. 3) Evt. fibertilskud med fx HUSK 15 ml*2-3 dagl.

Er der fortsat ingen effekt tillægges

 1. 4) peristaltikfremmende laxantia fx Laxoberaldråber 10 dr. dagl. eller tabl. Dulcolax 5-10 mg dagl.

 2. 5) elektrolytsuspension med PEG fx pulver Movicol 1 stk. 1-3 dagl. eller Golytely titreret op fx med ½ pulver dagl. initialt.

De fleste patienter bør kunne få symptomlindring på ovenstående behandling. Hvis ikke må man overveje hvilken af de to patofysiologiske mekanismer(ved obstipation) der er det dominerende, colon inerti = slow transit eller pelvic floor dysfunction=outlet obstruction. I sidstnævnte tilfælde kan det være en god ide med laxantia til rektal brug, fx Microlax, olie- eller phosphatklyx, supp. Toilax/Perilax ect.

I meget sjældne udvalgte tilfælde kan patienter med obstipation med baggrund i colon inerti tilbydes kirurgisk behandling, men det kræver forudgående grundig analfysiologisk undersøgelse (colontransittids-bestemmelse, balloon expulsion test, anorektal manometri (evt. defækografi)), ligesom disse undersøgelser kan være indicerede hvis der er mistanle om ”pelvic floor dysfunction”.