Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af patienter med akutte skulder-/albueskader til fagområdet for skulder-/albuekirurgi

Formål

At sikre en hensigtsmæssig og éntydig arbejdsgang, når patienter med akutte skulder- eller albueskader ønskes henvist til operativ behandling, eller vurdering med henblik herpå samt ambulant kontrol.

Definition af begreber

Der skelnes mellem patienter, som skal opereres eller muligvis opereres (A) og patienter, som skal henvises til ambulant kontrol i fagområdet (B).

Akutlisten: Listen er en oversigt i EPJ over patienter, som skal vurderes med henblik på operation/opereres i fagområderne for håndkirurgi eller skulder-/albuekirurgi i Farsø. Akutlisten medbringes af afsnitsledende sygeplejerske eller dennes stedfortræder til røntgenkonferencen på alle hverdage.

 

Beskrivelse

  1. A. Patienter, som skal opereres eller muligvis opereres, skrives på Akutlisten: ”Sæt en patient på Akutlisten” Der sendes derfor ikke henvisning. I dag-tiden kan tvivl om operationsindikation afklares ved kontakt til skulderlæge via skuldersekretariatet.
     

  2. B. Patienter, som skal til kontrol i fagområdet, henvises. Der dikteres i skadekortet, at patienten skal til kontrol, hvorefter sekretæren i skadestuen sender henvisningen. Henvisningen visiteres sammen med de øvrige henvisninger, som fagområdet modtager.

 

Patienter, som skal opereres eller muligvis opereres, kan om muligt sendes hjem (husk at få telefonnummer). Der skal dog altid optages journal og afstemmes medicin. Der skal derudover tages relevante blodprøver, se instruks: Blodtypebestemmelse og BAC-test hos skulder-/albuepatienter til operation hos Klinik Hoved-Orto, Ortopædkirurgi Farsø

Vær opmærksom på, at det ikke er tilstrækkelig henvisning, at bede om ophængning af billeder til røntgenkonferencen hos Ortopædkirurgi Farsø, idet patienter herved kan ”falde igennem systemet”. Formålet med denne instruks er netop, at vi sikrer, at alle patienter vurderes.

Ved behov for uopsættelig kirurgi, der ikke kan vente til førstkommende hverdag, tages altid kontakt til bagvagt.

 

Referencer

PRI-instruks

Blodtypebestemmelse og BAC-test hos skulder-/albuepatienter til operation hos Klinik Hoved-Orto, Ortopædkirurgi Farsø

Obs – godkendt på vegne af Steen Lund Jensen – da der kun er tale om opdaterede links i bilaget: ”Skulder-regimer” pga. af nye systemer – 030323/brjc