Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af skulder-/albuepatienter

 

Formål

At sikre den mest hensigtsmæssige arbejdsgang og undgå uheldige forløb, når patienter ønskes konfereret med skulder/albuefagområdet.

 

Definition af begreber

Konferering med læge i skulder-/albuefagområdet kan være nødvendig, hvis man ikke kan finde vejledning i PRI, skadestueinstruksen eller ved konference med mellem-/bagvagt. Det vil ofte dreje sig om patienter, som sendes hjem med besked om, at de efterfølgende kontaktes af lægen. Hvis det er patienter, som skal/muligvis skal opereres, skal der skrives journal og tages relevante blodprøver. Se instruksen Blodtypebestemmelse og BAC-test hos skulder-/albuepatienter til operation hos Klinik Hoved-Orto, Ortopædkirurgi Farsø

 

Beskrivelse

 

Akutte patienter

Der lægges en besked (telefon, mail, fax, brev) med oplysninger om patientens navn, cpr-nummer, og lidelse til lægesekretæren i skulder/albuefagområdet (eller dennes stedfortræder), som herefter vil sørge for, at skulderlæge snarest muligt vurderer sagen og kontakter henvisende læge på det angivne nummer (kalder/telefon). Det er ikke tilstrækkeligt alene at bede om ophængning af billeder til røntgenkonferencen i Klinik Farsø.

 

Ikke-akutte patienter

Der sendes skriftlig henvisning, som indgår i visitationen sammen med øvrige henvisninger fra egen læge m.v. Sådanne henvisninger bliver om muligt visiteret dagligt.

 

Obs dokumentet er godkendt på vegne af oprindelig godkender: Steen Lund Jensen, idet der er tale om formaliteter og design.