Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hepatitis A, B, og C - udredning og opfølgning

Beskrivelse1

Udredning1

Opfølgning1

Akut hepatitis1

Kronisk hepatitis1

Hepatitis B1

Hepatitis C2

Beskrivelse

Udredning

Akut viral hepatitis

Anti-HAV (IgM), HBsAg, anti-HCV

Kronisk viral hepatitis

HBsAg, anti-HCV

Hepatitis A status

Anti-HAV total

Hepatitis B status

HBsAg, anti-HS

Hepatitis C status

Anti-HCV, HCV-RNA

Opfølgning

Akut hepatitis

Patienter med akut hepatitis kontrolleres med blodprøver 2 gange ugentligt, indtil de er toppet i aminotransferaser og bilirubin. Der kontrolleres INR, albumin, ALAT, basisk fosfatase og bilirubin. Efterfølgende kontrolleres patienterne 1 x ugentlig med de samme prøver til nær normalisering. Det gælder specielt, når patienter udskrives, før man har set ”top” af aminotransferaser og INR. Patienter med akut hepatitis B følges efter normalisering af levertal med HBsAg og HBsAb hver måned indtil 6 måneders tidspunktet mhp. eventuel kronicitet og opfølgning af vaccinationsproblematik.

Patienter med akut hepatitis C følges med HCV-RNA, ALAT, INR, albumin, basisk fosfatase og bilirubin hver 3. måned. 6 måneders tidspunktet er også her definitionen på kronisk infektion. Patienter med akut hepatitis C skal, når diagnosen stilles, vurderes med henblik på behandling.

Kronisk hepatitis

Hepatitis B

Der foretages vanlig udredning med HBs-antigen, HBe-antigen, HBV-DNA og ALAT, samt anti-HDV (én gang mhp afklaring af HDV infektion).
Alle HBsAg positive patienter, der samtidig er positiv for HBV-DNA, undersøges for HBV genotype.

Patienter med vedvarende forhøjet ALAT eller fluktuerende ALAT, bør have foretaget leverbiopsi.

Patienter, der både er positiv for HBs-antigen og HBe-antigen, følges med blodprøver hver 4. måned med henblik på indikation for behandling.

Patienter, der er HBs-antigen og anti-HBe-positive med umåleligt HBV-DNA og med normal ALAT, kontrolleres 1 x årligt.

Patienter, der er HBs-antigen og anti-HBe-positive med HBV-DNA < 2000 IU/mL og med normal ALAT, kontrolleres halvårligt.

Patienter, der er HBs-antigen og anti-HBe-positive med HBV-DNA > 2000 IU/mL med eller uden forhøjet ALAT, kontrolleres hver 3-4. måned med henblik på indikation for behandling.

Hepatitis C

Patienter med positiv anti-HCV-screeningstest får rutinemæssigt foretaget undersøgelse for HCV-RNA. HCV-RNA-positive patienter skal vurderes med henblik på leverbiopsi og/eller fibroskanning.

Alle patienter med positiv HCV-RNA følges hver 4. måned med blodprøvekontrol af HCV-RNA, ALAT, INR, albumin, basisk fosfatase og bilirubin.

Alle patienter skal have foretaget HCV-genotypebestemmelse.

Hvis patienten findes egnet til behandling, foretages leverbiopsi og/eller fibroskanning.

Patienter med moderat inflammatorisk aktivitet og/eller fibrose ≥stadium 2 (Metavir F2), tilbydes behandling. Se instruks for behandling: Hepatitis C behandling ved akut og kronisk infektion.

Såvel hepatitis B som hepatitis C-patienter med kronisk leversygdom følges med alfa-føtoprotein 1 x årligt. Ved forhøjet eller stigende alfa-føtoprotein er der program for videre udredning og kontrol med henblik på hepatocellulært karcinom. For patienter med cirrose, er der et særligt program for kontrol - se instruks.

Alle patienter bør tidligt i forløbet have foretaget undersøgelser til udelukkelse af andre årsager til leversygdomme, herunder ANA, SMA og AMA, alfa-1-antitrypsin, ceruloplasmin og ferritin.

Patienter med hepatitis B skal undersøges for hepatitis A, C og D med anti-HAV(tot), og anti-HCV og anti-HDV test, og patienter med hepatitis C skal undersøges for hepatitis A og B med anti-HAV(tot) og HBs-antigen. Alle patienter med en kronisk viral hepatitis, som ikke har haft hepatitis A eller B, skal anbefales relevant vaccination mod hepatitis A og/eller B via egen læge.

Vaccinen er gratis.