Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Virussug – sygepleje

 

Beskrivelse1

Forberedelse1

Remedier1

Særlige forholdsregler for onkologiske børn:1

Prøvetagning1

Oprydning2

Forsendelse2

Svar på prøve2

Definition af begreber2

Referencer2

 

Beskrivelse

Forberedelse

 • • Informere barnet og forældrene om indikation for prøvetagning, hvordan prøvetagning skal foregå og om hvornår svar kan forventes. Forældrenes rolle I forbindelse med procedure afklares fx. Om de ønsker en aktiv deltagende rolle eller en støttende rolle.

 • • Remedier klargøres

 

Remedier

 • • 1 trachealsugesæt.

 • • 1 sugekatheter nr. 6 (grønt) eller nr.8 (blåt).

 • • 10 ml. sterilt vand.

 • • Evt. 1 person til at assistere.

 • • 1 par usterile handsker og blå overtrækskittel. Maske og beskyttelsesbriller skal anvendes hvis der under sugeproceduren er risiko for stænk eller sprøjt, for egen sikkerheds skyld.

 

Særlige forholdsregler for onkologiske børn:

Ved procedurer, hvor der er risiko for at lædere slimhinden, skal thrombocyttallet være > 20.

 

Prøvetagning

 • • Handsker, kittel, evt. maske og briller tages på.

 • • For at undgå forvekslingsfejl, identificeres barnet før prøvetagning, ved kontrol af barnets identifikationsarmbånd eller ved forældrenes identifikation.

 • • Suget tændes, afprøves og indstilles på 200 mm Hg.

 • • Remedierne åbnes.

 • • Trachealsugesættet og sugekatheteret samles og sugeslangen tilkobles.

 • • Barnet lejres på ryggen, eller sidder hos en af sine forældre/hjælperen.

 • • Hjælperen holder barnets hoved og hænder, sugekatheteret skal efter tur føres ind i begge næsebor til rhinopharynx, hvorfra der suges sekret med celler fra slimhinden.

 • • Efterfølgende suges der nogle få ml. sterilt vand, så alle sekretrester kommer med. Proppen skrues på glasset.

 

Oprydning

 • • Engangsmaterialet kasseres.

 • • Efter prøvetagning skiftes sugeslanger, sugepose og connectorer.

 

Forsendelse

For at undgå forvekslingsfejl, kontrolleres rekvisitionsseddel m.h.p. at det undersøgte barns cpr-nummer og cpr-nummer på rekvisitionsseddel stemmer overens.

 • • Bestilles elektronisk i KMA - Udfyldelse af rekvisitionsseddel.

 • • Virussug skal opbevares i køleskab.

 • • På Aalborg Universitetshospital Nord afleveres prøven i køleskabet ved klinisk biokemisk afdeling, dyrkningssedlen lægges i postkassen ved siden af køleskabet. På hverdage inden kl 8, lørdage inden kl 9

 

Svar på prøve

 • • Se RS-virus og Influenza A/B

 • • Svaret kan ses på KMA`s hjemmeside på Clinical Suite. Hvis prøven afleveres på hverdage inden kl 8, kan der i RSV-sæsonen, forventes svar samme dag, dvs i perioden november til april, lidt varierende fra år til år. Ved prøver sendt lørdag eller søn- og helligdag kan der først forventes svar efterfølgende hverdag. Udenfor RSV-sæsonen vil svar tiden være 1-3 hverdage, og forsendelsen aftales forud med klinisk mikrobiologisk afdeling.

 

 

Formål

At undersøge nasalsekret for RS-virus og Influenza A/B i forbindelse med udredning af katharalia/respirationsbesvær/pneumoni.

At sikre grundlag for korrekte og sikre undersøgelsesresultater.

 

Definition af begreber

 • • RSV: Respiratorisk Syncytial Virus - RS-virus.

 • • IHR: Infektions hygiejniske retningslinjer.

 • • KMA: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

 

 

 

Referencer

 1. 1. Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen, Influenza A og B virus PCR

 2. 2. Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen, Respiratorisk Syncytial Virus (RSV)

 3. 3. KMA - Principper for mikrobiologiske undersøgelser
  Udfyldelse af rekvisitionsseddel

 4. 4. IHR: Håndtering af udstyr til respirationsterapi 5.10

 5. 5. Aalborg Sygehus, KMA, Mette Mølvadgaard, molekylærbiolog, Cand. Scient

 6. 6. Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland