Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning af børn fra neonatalstuen til andet sygehus

Beskrivelse

 • • Når det af lægen besluttes, at et barn skal overflyttes, kontakter han/hun transportholdet. Se instruks Transport af nyfødte

Ansvarsområder for sygeplejersker på neonatalafsnittet i forbindelse med overflytning.

 • • Det er vores ansvar, sammen med afdelingens læger, at gøre barnet klar til overflyttelse inden transportholdet ankommer

 • • Barnet skal så vidt muligt stabiliseres

 • • Vi skal sammen med vores læger sørge for:

  • • at der er anlagt drop

  • • at alle vitale værdier er skrevet på observationsskemaet.

  • • at barnet er varmt

  • • at alle ordinerede blodprøver er taget

  • • at barnet har en ventrikelsonde

  • • at barnet, hvis det må få mad, er mæt

  • • at barnet er skiftet

  • • at sygeplejestatus opdateres i NordEPJ og at alt udført arbejde omkring barnet er dokumenteret i NordEPJ

  • • at der tages kopi af observationsskema (send aldrig originalerne med til andet sygehus, da det er dokumentation for det, vi har gjort for barnet, og de ting vi har observeret). Hvis det er i dagtid på hverdage, kan sekretærerne hjælpe. Ellers er der en kopimaskine i depot 2

 • • Se også den regionale instruks Information ved overflytning mellem enheder og institutioner vedrørende relevante og nødvendige data og dokumentation i forbindelse med overflytning

 • • Når transportholdet ankommer, overtager de ansvaret for barnet, og vi er dem behjælpelige med, hvad de måtte have brug for

 • • Hvis barnet er i CPAP, husk da at skifte til transportholdets benevinist, så vores forbliver i afdelingen.

 • • Under hele forløbet er det vigtigt, at der er en, der kan tage sig af forældrene, og at de bliver opdateret på, hvordan deres barn har det

 • • Mor er i mange tilfælde indlagt på afdeling 504 og vi må derfor kontakte dem angående overflyttelse af mor.

 • • Det er ikke altid muligt for forældrene at følge barnet i ambulancen og det kan først afklares når transportholdet er tilstede.

Definition af begreber

Al transport af nyfødte < 1 måned eller hvor kuvøse er påkrævet foregår med transportholdet fra Aalborg

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker på Børn & Unge afsnittet, der arbejder på neonatalafsnittet.

Formål

At sygeplejersker er klædt på til at udføre en tryg og korrekt overflyttelse af patienter fra neonatalafsnittet til andet sygehus.

 

Referencer

https://pri.rn.dk/Sider/18689.aspx

Transport af nyfødte (rn.dk)