Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Peritonealdialyse - Peritonitbehandling

Formål

At få fastslået, om patienten har peritonit, samt opstart af relevant behandling.

Formål 1

To ud af tre kriterier skal være til stede 1

Undersøgelser 1

Behandling 1

Obs 2

Antibiotika 2

Vancomycin 2

Gentamicin 2

Serumværdier 2

De typiske symptomer er :

Peritonit er en potentiel livstruende tilstand. Diagnostisk vurdering af patienten er ansvarsmæssigt en lægelig opgave. Er symptomerne typiske for PD-peritonit kan behandling evt. startes efter telefonisk kontakt med læge. Men er der tvivl bør lægen tilse patienten snarest muligt. Patienten skal møde direkte på stamafdelingen , så behandlingen kan opstartes med det samme.

 

Diffuse abdominalsmerter.

 

Grumset udløb

 

Positiv cyturtest.

Er der ”kun” grumset udløb og/eller positiv cyturtest, startes der ikke antibiotisk behandling( lægelig beslutning). Der skal være 2 ud af 3 kriterier til stede for at det bliver klassificeret som peritonit.

Undersøgelser

 

Temperatur, puls og blodtryk

 

Ved temperatur > 39 rektalt tages venyler til bloddyrkning

 

Cyturtest, dyrkning af peritonealvæsken

 

Blodprøver : CRP, leucocytter og væsketal.

 

Tjek exit-site – Podning herfra foretages ved mistanke om infektion.

Behandling

To hurtige skyl med svag dialysevæske à 1000 ml uden tilsætning af antibiotika.

 

 

Prøve af udløbsvæsken til dyrkning tages fra første udløb. ( Hvis Pt. er ”tom ” luk ren dialysevæske ind i abdomen .Det skal være i abdomen 15 min før prøvetagning.

Der opsamles i et rødt spidsglas (wr-glas)og en bloddyrkningskolbe med blå hætte.

 

 

  • • Antibiotika tilsættes en svag pose ( Baxter13,6 mg/ml , Fresenius 15 mg/,ml)

  • • Obs dwell-tid på antibiotika er mindst 6 timer

  • • Ved CAPD tilsættes antibiotika til en pose pr. døgn – NATPOSEN

  • • Ved APD tør dag, ændres behandlingen, så der tilføjes et dagsskift klokken 14 tilsat antibiotika

 

 

Obs

Det er vigtigt at påbegynde skyl, så snart patienten kommer.

Ofte vil det lindre mavesmerter.

Der kan være stærke smerter ved udløbet, og det kan derfor være nødvendigt at holde pause eller acceptere at patienten ikke kan udtømme helt.

Der ordineres smertestillende behandling af lægen.

Ved nyanlagt P-kath.må der kun lukkes 500 ml ind, og pt. skal være liggende.

 

 

 

Antibiotika

Patienten starter op med Vancomycin og Gentamycin IP.

VANCOMYCIN :

Hætteglas med Vancomycin á 1000 mg blandes med 10 ml sterilt vand = 100 mg Vancomycin pr. ml opløsning.

Vancomycin 30 mg/kg kropsvægt tilsættes peritonealdialysevæsken. Se proceduren: Tilsætning af medicin.

Max dosis for vancomycin uanset vægt er 2500 mg

Vancomycin doseres efter serumsvar ca. en gang ugentligt.

GENTAMYCIN :

Gentamicin á 40 mg/ml

20mg Gentamicin pr. liter peritonealdialysevæske

Til CAPD væsker tilsættes x 1 pr døgn:

1½ liter væske tilsættes 30 mg Gentamicin

2 liter væske tilsættes 40 mg Gentamicin

2½ liter væske tilsættes 50 mg Gentamicin

 

 

 

 

Serumværdier

Der måles S-Gentamicin på 3. og 5. dagen.

Serum Gentamicin mere end 4 mg : 1 døgns pause, dosis reduceres med 50 %. S-Gentamicin mere end 3 mg: dosis reduceres med 25 %.

Der måles S-Vancomycin på 5 dagen inden middag og installeres efter ordination.