Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Laboratorieprøver på hæmodialysepatienter

 

Fast prøveprogram1

Prøver, som tages hver måned1

Prøver, som tages hvert kvartal1

Prøver, som tages halvårligt2

Årlige prøver2

Prøveprofiler som ordineres efter behov2

Dialysestart2

EPO-forprøver2

Infektionstal3

Kalktal3

Koagulationstal3

Levertal3

 

 

Hæmodialysepatienter i Region Nord følger et fast program for prøvetagning. Dette fremgår herunder. Derudover er der behov for enkelte prøveprofiler, som jævnligt anvendes på en dialyseafdeling. Disse er også angivet i dette dokument.

 

I det følgende er der brugt forkortelser for laboratorieprøver, som er identiske med dem, der bruges ved bestilling i Labka II.

Fast prøveprogram

Prøver, som tages hver måned

 

Før dialyse

 

Månedsprofil: CRP, Hb, MCV, Lkc, Trc, Na, K, Crea, Carb, Ca-ion (eller Ca-kor), P, Alb, T-CO2, Basp, Ftin, Fe-sat.

 

Efter dialyse

Kt/V estimeret af maskine, hvis muligt, ellers tages carb efter, hvorefter vi selv udregner URR:

 

URR = 1 – carb-efter/carb før

 

Patienter med restfunktion og 2 ugentlige dialyser: Der måles rest-clearance hver måned, de første 3 måneder efter dialysestart, derefter kvartalsvis.

 

Prøver, som tages hvert kvartal

 

Kvartalsprofil: Månedsprofil + PTH, Urat, Alat, Bili, Ftin, Fe-sat, Reti.(OBS! PTH må ikke tages fredage mellem 12-16, ej heller dagen før helligdag/lukkedag – gældende for Thisted).

 

Transplantationstilmeldte: Lkc-ab, og på hidtil negative patienter: Cmv-ab-sks og Ebv-ab-sks.

Diabetikere: Hba1c

Ved restdiurese > 500 ml måles rest-clearance.

 

Prøver, som tages halvårligt

 

Halvårsprøver er p.t. de samme som kvartalsprøver, bortset fra Al hos aluminium-behandlede. Men der kan komme ændringer heraf på et senere tidspunkt.

 

Årlige prøver

Årsprofil: Månedsprofil, PTH, Urat, Alat, Bili, Ftin, Fe-sat, Hba1c, HCVab, HBsAg, Dtot25, Ftin, Fe-sat, Reti.

 

EKG, rtg. thorax , hvis seneste ældre end 1 år.

 

Transplantationstilmeldte: Lkc-ab, og på hidtil negative patienter: Cmv-ab-sks og Ebv-ab-sks.

 

Prøveprofiler som ordineres efter behov

Dialysestart

 

Før første dialyse tages, medmindre brugbare nogenlunde friske tal foreligger:

CRP, Hb, MCV, Lkc, Trc, Na, K, Crea, Carb, Ca-ion (eller Ca-kor), P, Alb, T-CO2, Alat, Bili, Basp.

 

HCVab, HBV-imm, HIVab.

 

Ved særlig svære forstyrrelser (lægeordineret) tages væsketal før hver af de følgende dialyser, ellers ventes til patienten er nogenlunde stabiliseret (efter 3-5 dialyser) og på en hverdag, hvor der ti princip tages årsprøver uden hepatit-prøverne:

 

CRP, Hb, MCV, Lkc, Trc, Na, K, Crea, Carb, Ca-ion (eller Ca-kor), P, PTH, Alb, T-CO2, Basp.

Urat, Alat, Ftin, Fe-sat.

 

EKG, rtg. thorax , når pt. formodes at være på sin tørvægt.

 

EPO-forprøver

CRP, Hb, MCV, Reti, Fe-sat, Ftin, lkc, Diff, trc, Folat, B12, Hapt, Ld.

 

Infektionstal

CRP, Hb, lkc.

 

Kalktal

Ca-ion (eller Ca-kor), P, PTH, Basp.

 

Koagulationstal

KFinr, APTT, trc.

 

Levertal

KFinr, Alat, Basp, Ld, Bili, Alb.

Obs. Ggt. ordineres separat.