Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Traumer i graviditeten

Indholdsfortegnelse
Formål
Definition af begreber
Beskrivelse
Referencer

Formål
Instruks vedrørende udredning og behandling af gravide som udsættes for trauma i graviditeten

Definition af begreber

SKS kode:

 • • DZ358L Kontrol af højrisikograviditet, faldtraume

 • • DZ038 + DO459 obs. abruptio placentae

 

Amerikanske opgørelser viser at op til 7 % af alle gravide udsættes for traumer i løbet af svangerskabet, og ca. 0,4 % kræver indlæggelse.

Færdselsuheld er skyld i ca. 50 % og faldtrauma ca. 25 %.

Trauma er skyld i 6 - 7 % af den maternel mortalitet


Beskrivelse
Der findes ingen store randomiserede undersøgelser som belyser udredning og behandling af gravide som udsættes for traumer.
Følgende er bl.a. baseret på den amerikanske EAST (The Eastern Association for the Surgery of Trauma) guidelines.

Den optimale behandling af fostret er optimal behandling af den gravide med tidlig vurdering af fostrets tilstand.

Stump trauma mod abdomen er den hyppigst ikke-obstetrisk årsag til intrauterin fosterdød, oftest som følge af placenta løsning
Direkte trauma mod uterus, som har en gennemblødning i 3. trimester på ca. 600 ml/minut kan give betydelig blodtab
.

Udredning

 • • Alle kvinder i den fertile alder som er udsat for trauma bør udredes med graviditetsprøve og røntgen undersøgelser bør så vidt muligt udsættes indtil svaret er kendt.

 • • Bekymringer vedrørende strålings eksponering bør dog ikke forhindre at indicerede undersøgelser gennemføres.

 • • Alternative billeddiagnostiske metoder såsom MR og Ultralyd bør anvendes hvor det er muligt.

 • • Udsættelse for mindre end 5 rad er ikke associeret med øget risiko for føtal misdannelser eller abort.

 • • Der bør samarbejdes med radiolog, specielt når der planlægges flere radiologiske undersøgelser.

 • • Føtal hjerteaktion bør sikres med auskultation

 • • Gravide med mindre traumer, uden direkte påvirkning af uterus og med normal CTG kan udskrives efter 1-2 timers observation

 • • Gravide med høj hastighedstraumer og/eller trauma med direkte påvirkning af uterus bør indlægges til observation i 24 timer.


Monitorering

 • • Gravide efter uge 24 + 0 bør overvåges med CTG.

 • • Monitorering afhænger af traumets art, men bør vare mindste 1 time

 • • Monitorering skal fortsætte i følgende situationer

 • • veer/kontraktioner

 • • afvigende eller patologiske FHR

 • • hyperton uterus

 • • vaginal blødning

 • • vandafgang

Behandling

 • • Kirurgisk behandling følger vanlig principper (se instruksen vedr. kirurgi i graviditeten)

 • • Sectio på maternel indikation kan overvejes for at forbedre cirkulationen

 • • Genoplivning efter vanlige principper, dog bør gravide altid lejres i 15 graders skråleje eller sideleje pga vena cava kompression.

 • • Perimortal sectio bør overvejes efter uge 24+0: Barnet skal forløses inden 20 minutter efter den maternel død.

Referencer

Trauma in pregnancy – EAST guidelines