Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM – DEXA scanning af projektpatienter – REGENEREX

Indhold

PT FINDES FREM PÅ ARBEJDSSTATIONEN

LEJRING OG SCANNING AF PT.

MARKERING

BILLEDKRITERIER FOR REGENEREX

DATA-BEARBEJDNING

ARKIVERING AF US I PACS

PT FINDES FREM PÅ ARBEJDSSTATIONEN

Pt søges frem i computerens database. Søg på:

 

ID… Skriv patientens første 6 cifre i CPR-nr. i ”search” eller:

Navn… Skriv patientens navn i ”search

 • • Pt’s navn og CPR- nr. kommer frem, hvis patienten har været scannet tidligere

 • • Vælg den aktuelle Pt. Husk at tjekke HELE Pt.s CPR-nummer!

 • • OBS Er der bindestreg i Pt.s CPR-nummer skal bindestregen slettes.

 • • Hvis ny Pt, vælges ”new patient” og Pt’s oplysninger skrives ind manuelt.

 • • Vælg ”Demographics”.

 • • TJEK:

 • ▪ Navn

 • ▪ CPR(ingen bindestreg)

 • ▪ Caucasian

 • ▪ Date of birth

 • ▪ ACC. Nr. skrives

 • ▪ Patientens højde og vægt noteres

 • ▪ Technologist (vælg dit navn)

 • ▪ Physician (vælg rekvirerende læge)

 • • I feltet ”Comments” anføres følgende informationer:

 • ▪ Projekttype

 • ▪ Aktuelle hofte, SIN eller DXT

 • ▪ 6 ugers kontrol, 6 mdr kontrol, 1 års kontrol. etc.

 

I ”comments” står desuden, hvordan PT skal lejres. Eks. FIX PK. Højre: D6 venstre: D7

 • • BENHOLDER placeres mellem Pt’s ankler, med den brede ende op mod pt, samt indstilles som ved de tidligere scanninger.

 • • OBS Pt’s fødder skal være indad roteret!

 • • Evt. Dobbeltbestemmelse skal anføres.

 

LEJRING OG SCANNING AF PT.

 • • Pt hentes ind. Pt afklæder sig sine lange bukser og lejres.

 

Scanningen kan nu startes.

 • • Vælg ”scanwiev”- vælg ”research” – vælg ”OK”

 • • Juster bredden af scanfeltet op til 20 cm. (dette vælges til Venstre i skærmbilledet)

 • • Vælg ”Mark”

 

MARKERING

 • • ”Start point” ca. 2 cm under hoftebenskammen, ud for lårbenets længdeakse.

 • • ”End point” på lårbenets længdeakse i niveau med symfysen.

 • • ”Baseline point” 2 cm. Ned og ca. 5 cm. Ind medialt.

 

Herefter laves et oversigtsbillede.

 • • Ret evt. oversigtsbilledet til så den endelige scanning bliver korrekt.

 

BILLEDKRITERIER FOR REGENEREX

Billedkriterier for Regenerex

 • • Området over ledskålen skal være mindst 4 cm.

 • • Området under ledskålen skal være mindst 4 cm.

 • • Området medialt for ledskålen skal være mindst 7 cm (indtil symfysen)

 • • Området lateralt for ledskålen skal gå ud, så man kan se kanten af hofteprotesen.

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=d368e10d615f4cc000257bfd0049071a&name=topic1_img0001.png

 

 • • Herefter vælges ”Measure scan” og det planlagte område scannes.

 

DATA-BEARBEJDNING

Vælg” Analyze”

Vælg ”Results

Vælg ”Save”

Vælg ”report”

Vælg ”export Dicom”

Vælg ”close"

 

For at vende tilbage til siden med Pt.s informationer vælges ”DEMOGRAPHICS

 

ARKIVERING AF US I PACS

Herefter kan rapporten sendes i PACS

Vælg ”Patient list”

Vælg ”tools”(øverst venstre hjørne)

Vælg ”Dicominterface”

Kontroller at US er kommet i PACS.

Tjek grøn stjerne i PACS, så er acc. nr. korrekt.

Herefter vælges ”Delete”