Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM – DEXA – REGENEREX

 

Indhold.

Dexa scanning af projektpatienter – REGENEREX 1

PT FINDES FREM PÅ ARBEJDSSTATIONEN 1

LEJRING OG SCANNING AF PT. 2

MARKERING 2

BILLEDKRITERIER FOR REGENEREX 2

DATA-BEARBEJDNING (Afventer endelig info. Fra Mogens) 3

ARKIVERING AF US I PACS 3

Dexa scanning af projektpatienter – REGENEREX

PT FINDES FREM PÅ ARBEJDSSTATIONEN

 

 

Pt søges frem i computerens database. Søg på:

Navn… Skriv patientens navn i ”search” eller:

ID… Skriv patientens første 6 cifre i CPR-nr. i ”search”

 

 

 

Pt’s navn og CPR- nr. kommer frem, hvis patienten har været scannet tidligere.

 

 

 

 

Vælg den aktuelle Pt. Husk at tjekke HELE Pt.s CPR-nummer!

 

 

 

 

OBS Er der bindestreg i Pt.s CPR-nummer skal bindestregen slettes.

 

 

 

Hvis ny Pt, vælges ”new patient” og Pt’s oplysninger skrives ind manuelt.

 

Vælg ”Demographics”

 

TJEK:

 

-

Navn

 

-

CPR(ingen bindestreg)

 

-

Caucasian

 

-

Date of birth

 

-

ACC. Nr. skrives

 

-

Patientens højde og vægt noteres

 

-

Physician (vælg dit navn)

 

I feltet ”Comments” anføres følgende informationer:

 

-

Projekttype

 

-

aktuelle hofte, SIN eller DXT

 

-

6 ugers kontrol, 6 mdr kontrol, 1 års kontrol. etc.

I ”comments” står desuden, hvordan PT skal lejres. Eks. FIX PK. Højre: D6 venstre: D7

 

BENHOLDER placeres mellem Pt’s ankler og indstilles som ved de tidligere scanninger.

 

OBS Pt’s fødder skal være indad roteret!

 

Evt. Dobbeltbestemmelse skal anføres.

LEJRING OG SCANNING AF PT.

 

Pt hentes ind. Pt afklæder sig sine lange bukser og lejres.

Scanningen kan nu startes.

 

Vælg ”scanwiev”- vælg ”research” – vælg ”OK”

 

 

 

 

 

 

 

Juster bredden af scanfeltet op til 20 cm. (dette vælges til Venstre i skærmbilledet)

 

 

 

 

 

Vælg ”Mark”

MARKERING

 

”Start point” ca. 2 cm under hoftebenskammen, ud for lårbenets længdeakse.

 

”End point” på lårbenets længdeakse i niveau med symfysen.

 

”Baseline point” 2 cm. Ned og ca. 5 cm. Ind medialt.

Herefter laves et oversigtsbillede.

 

Ret evt. oversigtsbilledet til så den endelige scanning bliver korrekt.

BILLEDKRITERIER FOR REGENEREX

Billedkriterier for Regenerex

 

Området over ledskålen skal være mindst 4 cm.

 

Området under ledskålen skal være mindst 4 cm.

 

Området medialt for ledskålen skal være mindst 7 cm (indtil symfysen)

 

Området lateralt for ledskålen skal gå ud, så man kan se kanten af hofteprotesen.

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=d368e10d615f4cc000257bfd0049071a&name=topic1_img0001.png

 

 

Herefter vælges ”Measure scan” og det planlagte område scannes.

DATA-BEARBEJDNING

Vælg ”analyse

Vælg ”Continue”

Vælg ”Results

Vælg ”Save”

Vælg ”report”

Vælg ”export Dicom”

Vælg ”close"

 

For at vende tilbage til siden med Pt.s informationer vælges ”DEMOGRAPHICS

 

ARKIVERING AF US I PACS

Herefter kan rapporten sendes i PACS

Vælg ”Patient list”

Vælg ”tools”(øverst venstre hjørne)

Vælg ”Dicominterface”

Kontroller at US er kommet i PACS.

Tjek grøn stjerne i PACS, så er acc. nr. korrekt.

Herefter vælges ”Delete”