Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG knæ standard under 18 år

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelse

 

AP- og lat. billede.

Positionering

 

 

 

 

AP: Liggende på lejet. Evt. lille skumgummipude under knæet. Roter patientens ben, så patella bliver midtstillet. Støt med sandpose.

 

Lat.: Sideleje med det aktuelle knæs laterale side mod detektorpladen og flekteret 30 grader. Modsatte ben placeres enten foran eller bagved patienten på pude/skumgummipude.

Der lægges en sandpose af passende størrelse under hælen så femurkondylerne ligger lige over hinanden.

 

Centrering

 

 

 

 

AP: Én cm under patellas nederste kant.

 

Lat.: Midt i ledspalten. Røret kippes evt. 5 grader caudo-cranielt.

Billedkriterier

 

 

 

 

 

AP: Patella midt i femur. Fri ledspalte.

 

Lat: Fri ledspalte også i femoro-patellarledet. Femurkondylerne skal ligge over hinanden. 1/3 af caput fibula skal ligge under tibia.

 

Husk højre/venstre markering

 

 

AP

Lat

 

Billede 1

 

Billede 8