Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mitralklapudskiftning med thoracal adgang

 

 

 

Formål:

 

At erstatte en mitralklap som er blevet insufficient som følge af forkalkning eller infektion.

Thoracal adgang bruges oftest ved re-operation.

Den nye mitralklap kan være mekanisk eller biologisk. Obs hvad vi har aktuelt. Obs også udmålerne.

Oftest afgør patientens alder, om der vælges biologisk- eller mekanisk klap.

Kardiolog kaldes samtidig med operatøren - lokal 64595/64594

Mitralklappen sidder mellem venstre atrie og venstre ventrikel

 

Vigtige afsnit

 

Nøglepunkter

 

Lejring:

Pt lejres i 45° sideleje med højre side op.

Højre lyske fri til evt kanylering.

I stedet for bækkenstøtte

 

Armene

 

 

 

 

Benene

 

 

 

Diatermiplade

Narkosebøjlen

 

 

 

Se billeder sidst i dokumentet

 

Lang, rund gelpude langs ryggen af patienten.

Den øverste lægges i armbord fra lungelejringsvogn

Den underste arm lægges enten på almindeligt armbord eller det flexible armbord.

Det nederste bøjes.

Det øverste strækkes på knæpude. Benene fikseres med lårrem med pude under.

 

På nates

Sættes så langt op som muligt. På kulisseforlænger.

 

 

Desinfektion:

H:\Torso til mitral thoracal afgang.jpg

 

 

 

Klorhexidin 0,5 % x 2

 

Desinfektion af operationsfelt

 

OBS: Desinfektion og afdækning så der kan laves sternotomi, hvis…….

 

Alle re-do patienter skal have patch på til defibrillator. OBS placering

Fremstilling:

TV-OP’s sterile depot,

Hjertegrundbakke

Standard hjertebakke

Lyskekanyleringssæt

 

Lungeinstrumenter

Central karkasse T3

Sternumsav

 

Klapkasse

Mitralspærre

Endoskopiske mitralinstrumenter

Mitralklap udmålere

 

Mitralring udmålere

 

Pakke med Hegars dilatatorer

Retraktor og svensk hage

 

 

Ekstra lungeinstrumenter

 

 

Fleksibel Fogarty tang + små kæber

Knotpusher + endoclose

 

Lang Hook x 2

 

CO2 slange

Lang diatermi

 

Fælles, sterile depot:

Hjerte-kar sæt

 

 

Diatermihåndtag x 1

 

Sumpsug

 

Skab på stuen

Sugepose x 2

Hulstykke

 

U-drape 200x260, 1 stk

 

Paceelektroder

Dacrontape

Connector 1/4-1/4-3/8

 

Hæklenål x 2

Suturguide

Silikoneslange

 

Defi-2-skeer

 

Perfusionistrum:

 

Aortakanyle

 

 

Vene-kateter, lige + langt lyskekatheter

 

 

Y-rør 3/8-3/8-1/2

Connector 3/8-3/8

Sumpsug

CO²- bombe

Antegrad kardioplegikanyle

LV-Vent

Ved kanylering i art. subclavia

 

 

 

 

 

 

 

Spærrerne bruges

evt

Pakkes ikke op

 

 

Pakkes kun op ved sternumsplit

Er løstpakket i skab 11

Biologisk eller mekanisk klap, obs. hvad vi har

Specielt til plastik

 

 

 

 

 

Skabet stue 9, eller depotet skab 5

 

 

 

 

evt

 

 

 

 

Indhold i hjertekarsæt

Den store pt-afdækning med sugeposer på kasseres

Thorax og lyske

 

 

Evt

 

 

 

 

 

 

Til afdækning oppefra og ned. Hjertesættets U-drape bruges nedefra og op.

 

 

 

Femoral kanylering + total perfusion

Mediastinaldræn

 

 

Klippes i 2 stykker ved dobbelt venekanylering. Se tegning længere fremme

 

 

Perfusionisterne finder frem til kanylering

 

Lang femoral arteriekanyle, oftest. Eller aortakanyle (med Seldinger) direkte i aorta.

 

Se tegning side 5

 

Venekatheter

Venekatheter

Pakkes ikke ud fra start

 

 

 

Se relevant procedure under ”K”

 

 

Suturskabet:

 

Boots

Ethibond 2-0 x 6

Ethibond 2x2

 

Ethibond 2-0, med filt

Prolene 4-0 (V5) eller (V7)

 

Premicron 0 x 2

Novosyn 2 (CTX)

Novosyn 0

Novosyn 2-0, stor nål

Novosyn 3-0

Monosyn 4-0 eller hudstabler

Dafilon 3-0

 

Forbinding:

 

 

 

 

Tobaksposesutur, opsyning og påsyning Fiksation af diverse kanyler

 

Specielle suturer til mitralklap

Lukning af atriet

 

Dræn og fiksation af kanyler

Cirkumcostaler 4 stk

Fascie

Evt. subcutis + evt. perikardiet

Lyske

Hud

Hud i lysken

 

 

Forbindinger på TV-OP

 

Revideret 10/12-2021

 

 

 

 

 

 

 

Dobbelt vene kanylering ved operation med torakal adgang

Oftest, men spørg hver gang, da pt`s forhold afgør kanylering

Billede 2

Venen:

Vena cava inferior: langt kateter i højre lyske

Vena cava superior: Lige venekateter

 

 

HLM

 

 

 

 

 

Arterien:

Lang femoral arteriekanyle via a. femoralis, eller aortakanyle med Seldingers teknik direkte i aorta.

Husk spændbånd

 

 

 

Silikoneslangee

Connector

3/8-3/8-1/2

 

 

3/8-3/8


 

Revideret 31/1-2018

 

 

 

 

 

 

Lejring

Billede 4 Billede 4