Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation til afsnit N4 – Klinik Psykiatri Nord

 

Beskrivelse

Ældrepsykiatrisk sengeafsnit N4 har 22 sengepladser. Patienter der ønskes modtaget på ældrepsykiatrisk afsnit skal være omfattet af en af følgende målgrupper:

  • • Patienter med demens med adfærdsmæssige eller psykiatriske komplikationer

  • • 75-årige eller derover med nyopstået psykisk lidelse

  • • 80-årige eller derover med tidligere kendt psykisk lidelse, hvis det vurderes at patienten har behov for ældrepsykiatrisk tilbud

 

Patienter kan henvises til indlæggelse fra:

  • • Ældrepsykiatrisk ambulatorium

  • • Praktiserende læge

  • • Almenpsykiatrisk afdeling

  • • Somatisk afdeling

  • • Privatpraktiserende speciallæge

 

Henvisning skal indeholde telefonnummer på henvisende læge, så eventuelle problemstillinger kan drøftes forud for indlæggelse.

 

Henvisende læge er meget velkommen til at drøfte indikation for indlæggelse med afsnittets læger (97643909) i dagtid på hverdage, hvor man ofte kan få tilbagemelding på eventuel ventetid.

 

Visitation sker dagligt i hverdagen.

Det forventes at patienten forud for indlæggelse er somatisk udredt.

Demensudredning bør som hovedregel foregå ambulant og er således ikke indikation for indlæggelse.

 

Formål

At sikre korrekt og ensartet visitation, hvor patienter med størst behandlingsbehov visiteres til indlæggelse først.

Referencer

Visitationsregler – Klinik Psykiatri Nord