Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejekonsultation inden lægekontrol i forbindelse med forambulant undersøgelse i Diabetesambulatoriet

 

Formål

At beskrive sygeplejen i forbindelse med sygeplejekonsultationen forud for lægesamtalen i forbindelse med en forambulant diabetespatient.

 

Definition af begreber

Sygeplejekonsultation:

Samtale af 75 minutters varighed imellem diabetespatient og sygeplejerske inkl. forberedelse og dokumentation.

Lægesamtale:

Samtale af 60 minutters varighed imellem diabetespatient og læge.

 

Beskrivelse

Samtalen finder som udgangspunkt sted i Medicinsk Ambulatorium.

Kontrolskema for diabetespatienter (gult ark)

Sygeplejersken udfylder skemaet fra journalen med oplysninger som indsamles via CCS (blod- og urinprøvesvar).

I samspil med patienten noteres højde og vægt, blodtryk samt tidspunkt for øjenlægekontrol. Patienten opfordres til at opsøge en øjenlæge eller der tilbydes øjenfoto her i Medicinsk Ambulatorium. Patienten skal udspørges om, hvilken medicin der indtages for diabetes samt mængde som noteres på arket.

 

Patientens vandrejournal

Udlevering, information og opstart af vandrejournal

Vandrejournalen udfyldes med informationer om urin- og blødprøver (microalbumin, HbA1c, creatinin, cholesterol, HDL, LDL og triglycerider), øjenkontrol, rygning samt om eventuelle tilfælde med svær hypoglykæmi.

 

Der udleveres visitkort samt information om telefontider og diabetesteam

 

Aktive målinger, observationer og handlinger

 • • Måle blodtryk

 • • Veje og måle patient

 • • Observere for eventuelle injektionsknuder på mave og lår

 • • Foretage inspektion af fødderne samt monofilamentstest

 

Samtale omkring

 • • Eventuel injektionsteknik

 • • Livet med diabetes - identificere vækstområder

 • • KRAM-faktorer: kost, rygning, alkohol og motion

 

Der informeres om

 • • Diabetesforeningen

 • • Høje og lave glukoseværdier, symptomer, handlinger og lignende

 • • Diabetes og sygdom for eksempel i forbindelse med feber og opkast

 • • Diabetessygdommen og det at leve med diabetes

 • • Oplæring i brug af glukometer samt samtale om vurdering af og relevante handlinger i forhold til en given værdi

 • • Eventuel kontrol af medbragt glukometer

 • • Vigtigheden af fodterapeut

 • • Vigtigheden af kontrol ved øjenlæge, information om mulighed for øjenfoto i Medicinsk Ambulatorium

 • • Muligheden for diætistvejledning samt eventuel henvise efter aftale med patienten

 • • Tilbud om diabetesskole, hvor det er relevant

 • • Tilskudsregler, hvor det er relevant, samt at udfylde og sende ansøgning til hjemmekommunen

Der udleveres skriftlig patientinformation om

 • • diabetes type 1 eller type 2

 • • relevant skriftligt materiale ud fra den enkeltes særlige behov

 

NIP-registrering

På alle forambulante diabetespatienter skal der udfyldes NIP-skema efter gældende aftale via CCS.

CCS:

Der oprettes ”problem” i CCS med teksten ”Diabetes forambulant” og under sygeplejehandlinger dokumenteres, hvad samtalens indhold har været samt eventuelle vækstpunkter til de efterfølgende samtaler og kontroller

Tildeling af kontaktperson i CCS

Dokumentering af NIP registrering ved at oprette ”problem” i CCS med teksten ”NIP diabetes ambulant” og under sygeplejehandlinger skrives ”Nippet måned/år + evt. diabetestype og debutår”