Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Genoplivning af gravide

 

Formål
At sikre varetagelse af særlig terapi hos gravide med hjertestop med henblik på at sikre bedst mulig overlevelseschancer for moderen og i visse tilfælde også for barnet.


Generelle betragtninger.

Hjertestop hos gravide er overordentlig sjældent. I Danmark 8:100.000.

Effektiv hjerte-lungeredning, uterin displacering og rettidigt perimortem sectio er afgørende for forløbet.Fysiologiske forandringer i graviditeten efter uge 23-24 som har indflydelse på genoplivning:

1

Respiratoriske:
Øget ventilation.
Øget iltbehov.
Mindre thorax compliance betyder, at thorax er mindre kompressibelt.
Mindre funktionel residual kapacitet (FRC).

Insufficient cardia sphincter øger risiko for aspiration.
Øget tryk i ventriklen øger risiko for aspiration.
 

2.

Kardiovaskulære:
Gravide kan have mistet 1200-1500 ml blod før der er kliniske tegn på hypovolæmi. Et tegn på klinisk påvirkning kan være påvirket fosterhjerteaktion.
Under graviditet går 20-30 % af hjertes minutvolumen til uterus.
Uterus kan komprimere vena cava og aorta efter uge 20 og fremefter, sådan at op til 30 % af blodvolumen ”fanges” her. Derfor skal den gravide uterus displaceres mod venstre enten manuelt eller venstresidigt tilt 15-30 grader.

Perimortem sectio ved forgæves genoplivningsforsøg i 4 minutter.Hyppigste årsager til hjertestop hos gravide er:
Præeksisterende hjertesygdom, lungeemboli, præeklampsi/eklampsi, hypertension, sepsis, blødning, amnionvæskeemboli og ekstrauterin graviditet.


Handleplan i forbindelse med hjertestop hos gravide:

1.

Hjertestopdiagnose efter vanlige kriterier.

2.

Tilkald hjælp efter vanlige kriterier inkl. obstetriker og neonatalog.

3.

Start basal genoplivning i henhold til guidelines.

4.

Displacering af uterus til venstre, manuelt eller 15-30 grader venstre sideleje.

5.

Start forberedelse af perimortem sectio hvis gestationsalder skønnes 20 uger eller mere ved forgæves genoplivningsforsøg i 4 minutter.Basal genoplivning
Basal genoplivning omfatter: Diagnose, alarmering, etablering af frie luftveje, kunstig ventilation, hjertemassage, defibrillering.
(A, B, C, D)

Diagnose:
Bevidstløs patient, ingen respiration, ingen puls.
Respiration: Se, hør, mærk.
Se om thorax bevæger sig.
Læg øret til mund og næse og hør om der er respiration.
Mærk om thorax bevæger sig.

Puls:
Mærk på aorta carotis og/eller aorta femoralis. Det kan være egen puls man mærker.
Hvis mulig stetoskopi af hjertet.

Er kvinden bevidstløs og uden respiration, kald hjælp og begynd genoplivning.


Hjertestop
 

KALD HJÆLP: HJERTESTOP, telf. 2-2011.
Meld hjertestop: Afdeling, stuenummer, afsnit nord.
- Sørg for frie luftveje
- Påbegynd hjertemassage straks.
 

1.

Frie luftveje (A=airway).
Hovedet bagover, underkæben frem.
Se efter fremmedlegeme.
Sug evt. opkast.

2.

Maskeventilation:
Indblæsning over 2 sekunder.
Hvis ingen maske:
Mund til næse: Der blæses langsomt ind til thorax hæver sig.
Brug cricoideatryk om muligt.

3.

Cirkulation (C=circulatio).

 

a.

Hjertemassage:
30 kompressioner, 2 ventilationer.
Hjertemassagefrekvens er 100 pr. minut, hvilket med pauser til ventilation giver 64 kompressioner pr. minut.

 

b.

Venstre sideleje, 15-25o.

Manuel displacering af uterus til venstre
Manuel displacering af uterus til venstre

Brug kile
eller
tæppe
eller
læg kvinden på hjælperens ben.

Ved manuel displacering af uterus kan hjertemassage gøres mere effektivt.

 

c.

Intravenøs adgang, intravenøs væske.

 

d.

Defibrillering.
Påsæt hjertestarter så snart som muligt.

4.

Respiration (B=breathing).
Fortsæt basal genoplivning i henhold til hjertestarterens instruks.

 

Avanceret genoplivning
Avanceret genoplivning af gravide følger samme retningslinjer som ikke-gravide.

Perimortem sectio
Hvis umiddelbar genoplivning af den gravide ikke lykkes, og gestationsalder skønnes 20 uger eller mere, kan perimortem sectio overvejes. Formålet er primært at redde moderens liv. Ved gestationsalder over 24 uger kan det også øge barnets overlevelseschancer.
Man skal stile efter, at barnet er forløst inden for 5 minutter efter hjertestops indtræden, men der er også beskrevet succesfuldt resultat ved sectio, der er foretaget senere.


Procedure

1.

Sectio kan indledes med minimalt udstyr, da der, i hvert fald indtil kredsløbet evt. bedres, vil være minimal blødning. Eneste nødvendigt udstyr er en skalpel.

2.

Steril teknik prioriteres ikke, og sectio kan udføres andre steder end operationsstue.

3.

Efter forløsning: Pak uterus med servietter, flyt til rygleje og fortsæt genoplivning.

4.

Afvent med antibiotikabehandling og lukning af såret til genoplivning er afsluttet.

5.

Arranger, uden at udskyde sectio, at der er hjælp og udstyr til at varetage neonatal genop-livning.


Se instruks:
Behandling af hjertestop hos gravide, Anæstesiafdelingen.

Kilde:
Ugeskrift for Læger 21. marts 2016, Perimortem sectio og rettidig kritisk beslutningstagning
British Medical Journal, Vol. 327,29. November 2003.
Resuscitation in Pregnancy.
Europæiske guidelines.