Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brænding af blærepapillom

Formål

At proceduren foretages i henhold til generelle sikkerhedskrav.

At fjerne blærepapillom ved ambulant cystoskopi, således at patienten undgår en indlæggelse og generel anæstesi.

Definition af begreber

Kriteriet for brænding af blærepapillom på afdelingen er, at der kun må være 1-3 mindre papillomer.

Beskrivelse

Forberedelse

Rekvisitter: Olympussøjle med ledning til brændeelektrode, og ledning til neutralplade, brændeelektrode passende til ny eller gammel søjle, neutralplade, 1000 ml sterilt vand, 100 ml engangssprøjte

Beskrivelse

  • • Der indledes med cystoskopi (se instruks for dette)

  • • Ved fund af papillom informeres patienten, og tilbydes fjernelse af denne.

  • • Der skiftes til sterilt vand, og blæren tømmes for Nacl med engangssprøjte.

  • • Neutralplade påsættes patientens lår og forbindes med ledning til søjle. Vigtigt at der er god kontakt til hud, hvorfor denne skal være tør og uden kraftig hårvækst.

  • • Steril brændeelektrode monteres og pedalen placeres ved lægens fod.

Der tændes for brænderen.

Ny Olympussøjle indstilles ved tryk på Stand by

Gammel Olympussøjle er indstillet. (Blend på 1, Cut på 5, Koagulation på 15).

  • • Lægen foretager brænding af papillom.

  • • Efter brænding fjernes cystoskop, neutralplade og brændingselektrode afmonteres og der slukkes for brænder og søjle.

  • • Patienten tilbydes bind, og informeres om evt. blod i urin, og at han bør drikke rigeligt resten af dagen.

  • • Ledninger sprittes af, Brændingselektrode vaskes i opvaskemaskine, pakkes og sendes til autoklavering. Neutralplade kasseres.

Referencer

Brugsanvisninger for Olympus apparatur.