Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hyperglykæmi, behandling

 

Formål

Vedligeholdelse af B-glukose på 6-8 mmol/l.

Siden Van den Berghe påviste dramatisk forbedring af prognosen når intensive patienter blev holdt strengt normoglykæmiske vha. insulininfusion, har denne behandling vundet vid udbredelse universelt. Imidlertid har det vist sig at en så stram BS-regulering for ca. 20 % af patienterne vil medføre hypoglykæmiepisoder, hvoraf en del kan være alvorlige. Der hersker derfor i dag i Danmark konsensus om ikke at søge BS sænket til mere end mellem 6 og 8. Patienternes insulin behov er i øvrigt stærkt afhængig af en række faktorer, hvor de vigtigste er præmorbid diabetes status, sepsis sværhedsgrad, anvendelse af inotrope stimulantia, anvendelse af glukokortikoider, indgift af ernæring.

Der anvendes fortsat en insulinopløsning med 1 enhed hurtigvirkende insulin/ml på sprøjtepumpe. Ved doseringen af denne er det vigtigt udover det aktuelle BS at vurdere trenden i BS kurven over de seneste timer, idet man tilstræber et fald på 1-2 mmol/time indtil man har nået sit behandlings end-point og herefter stabilisering. Dvs. at hvis trenden på en given insulininfusion over 2 timer har været et fald fra f.eks. 16 til 13 mmol/l, er der ingen grund til at øge doseringen, men derimod fortsætte uændret og afvente yderligere fald ved næste BS-kontrol. Ligeledes skal der tages hensyn til ændringer i de øvrige faktorer i behandlingen, således vil reduktion / seponering af Adrenalin, Noradrenalin eller Dobutrex i sig selv næsten altid medfører lavere insulinbehov. Vi opstarter ikke behandlingen før BS’et er over 10 og i øvrigt henvises til nedenstående vejledningsskema:

Beskrivelse

Insulinopløsning: 100 ml isot. NaCl med 100 IE hurtigvirkende insulin (fx Actrapid eller Insuman.)

 

 Dosis

Blodsukkerkontrol med NaCl/ Insulininfusion startes ved BS >/= 10,0

initialt

10 > BS > 12

BS > 12

2 IE/time

4 IE/time

 

Er næste < 6 reducer med 2.

Er næste 6-8 stabil fortsat uændret.

Er næste 6-8 faldende reducer 1-2.

Er næste 8-10 med stigende tendens 1-2 op.

Er næste 8-10 med faldende tendens fortsat uændret.

Er næste 10-12 med faldende tendens fortsat uændret

Er næste 10-12 med stigende tendens 1-2 op