Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skift af PEG-sonde med ballon

 

Formål

At sikre optimalt patientforløb, for patienter der får skiftet ernæringssonde.

 

Definition af begreber

Ved PEG-sonde forstås: Percutan Endoskopisk Gastrostomisonde, der går gennem bugvæggen til ventriklen. PEG-sonde, ernæringssonde med ballon, G-tube er relaterede navne for en sonde placeret i ventriklen og fastholdt med en væskefyldt ballon gennem et stoma på abdomen.

Ved usteril sygeplejerske forstås: Den sygeplejerske som varetager den usterile del af proceduren

Ved steril sygeplejerske forstås: Den sygeplejerske som med sterile handsker anlægger en ny sonde.

 

Beskrivelse
 

Skift af PEG-sonde med ballon (Gastrostomisonde /G-tube)

Forberedelse:

Via journalen identificeres sondetype og eventuelle problemstillinger

 

Lejring: Rygleje eller evt. liggende i pt’s egen kørestol

 

Patientforberedelse:

 • • Pt. identificeres. Hvis pt.ikke selv kan medvirke, identificeres af ledsager eller via armbånd påsat hjemmefra eller evt. af Falck.

 • • Problemet vedr. sonden afdækkes

 • • Pt. informeres om forestående skift

Fremstilling:

 • • 2 sterile stykker uden klæb

 • • Usterile og Sterile handsker

 • • Sterilt vand

 • • 2 stk. 10ml.sprøjte

 • • Installagel

 • • Bakke til lokalanæstesi

 • • Gaze firkanter

 • • PEGsonde svarende til nuværende størrelse

 • • Janetsprøjte

 • • Stetoskop

 • • Evt. Guidewire

 • • Evt. Bougier

 

Procedure:

Usteril spl:

 • • Der afvaskes med sterilt vand samt sprøjtes installagél omkring sonden

 • • Ballonen tømmes, og gammel sonde fjernes

 • • Installagél sprøjtes i kanalen

Steril spl:

 • • Ny PEG sonde anlægges.

 • • 5ml(eller ønsket mængde) Sterilt vand kommes i ballonen.

 • • Sondens placering kontrolleres ved aspirering med Janetsprøjte, samt ved at lytte med stetoskop, mens der pustes luft i sonden.

 • • Ved problemer med sondeskift kontaktes mellemvagten.

 • • Skal der evt. bruges Bougier, er det en lægelig opgave.

 

 

Informationsmateriale:

 • • Grøn ernæringsrecept

 • • Vejledning i pleje af sonden (vores egen i afsnit AKO)

Pjecer fra Nutricia:

 • • ”Sondeernæring i hjemmet. -En vejledning om sonder og sondeernæring”

 • • ”SondeernæringsManual. –En vejledning til læger, sygeplejersker, diætister og andet sundhedsfagligt personale om sonder og sondeernæring”

 

Dokumentation:

 • • Journalnotat vedr. sondeskiftet

 • • Notat i logbog

 

Information til

Patient/pårørende/plejepersonale:

 

Spl. sikrer at de er fortrolige med den daglige pleje af sonden.

 

Spl. kan ved behov undervise ledsageren i skift af sonden mhp. at fremtidige sondeskift varetages i hjemmet.

I så fald medgives grøn ernæringsrecept hvor sondetype og størrelse er angivet. Der kan evt også medgives en sonde.

 

Relevant informationsmateriale medgives

 

Evt. aftale undervisning i pt.s eget hjem

Udarbejdet Juni 2011, rev.Juni 2012

Af LM og HK

 

 

 

Referencer

Pjecer fra Nutricia:

 

Det sundhedsfaglige råd for medicinsk og kirurgisk gastroenterologi, neurologi og pædiatri: