Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb - kræft

 

Formål

Beskriver hvorledes der arbejdes med pakkeforløb på Sygehus Vendsyssel, og samarbejdet med Aalborg Sygehus omkring udredning og behandling af patienter, hvor der er begrundet mistanke om kræft.

 

Definition af begreber

  • • Pakkeforløb: Et pakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte begivenheder er lagt til rette med faste krav til tidspunkter og indhold, og som i udgangspunktet følger et på forhånd booket forløb. Pakkeforløbene omfatter hele forløbet fra begrundet mistanke om kræftsygdom, gennem udredning, diagnose, behandling og efterbehandling. Pakkeforløbene beskriver de nødvendige undersøgelser og behandlinger og rummer derudover også oplysninger om, hvor lang tid der må gå med såkaldt fagligt begrundede forløbstider til undersøgelser eller anden udredning for en standardpatient. Pakkeforløbene beskriver desuden, hvor sundhedspersoner undervejs i forløbet skal give information til patienterne, og beskriver de målepunkter, der skal gøre det muligt at monitorere, om pakkeforløbene fungerer efter hensigten.
     

  • • Forløbstider: Forløbstiderne er det tidsrum (fx 48 timer) en given del af pakkeforløbet må vare. Forløbstiderne er ikke bundne i en bekendtgørelse ligesom de maksimale ventetider er, men vi monitoreres alligevel løbende herpå, og overholdelse heraf har stor bevågenhed.
     

  • • Maksimale ventetider: Reglerne om maksimale ventetider for patienter med livstruende sygdomme (BEK nr. 1749 af 21. december 2006) gælder stadig for kræftpatienterne, så forløbstiderne er ikke en ny rettighed, men patienter og patientvejledere kan bruge dem som rettesnor for tidsforløbet fra henvisning til pakkeforløb til behandlingen indledes.

 

Beskrivelse

I oktober 2007 indførte regeringen og Danske Regioner pakkeforløb for alle patienter med begrundet mistanke om kræft og patienter med kræft. Formålet er at sikre patienterne den bedst mulige udredning og behandling uden unødig ventetid, men ligeledes at forbedre patienternes prognose, bedre livskvaliteten og mindske utrygheden ved ventetid uden ukendt årsag. Pakkeforløbene betyder, at alle sygehuse i Danmark arbejder efter de samme sundhedsfaglige retningslinjer i forhold til undersøgelse og behandling af kræft.


Sygehus Vendsyssel diagnosticerer og behandler visse kræftformer, mens der ligeledes er forløb, hvor vi kun har diagnosticeringsdelen. Se link.

 

Hver måned indmelder klinikkerne til Økonomi og Planlægning, hvorvidt bekendtgørelsen vedr. maksimale ventetider, den forgangne måned er overholdt. Dette gøres på et særligt skema, der underskrives – er der ingen overskridelser indsendes et tomt skema med underskrift på. Hernæst kvitterer Sygehusledelsen i en indmelding til Regionen.

Der monitoreres løbende på, hvorvidt tidsfristerne i pakkeforløbene overholdes.

 

For nærmere information om pakkeforløb for kræftpatienter - se www.rn.dk. Her er information om behandlingssteder, pjecer om pakkeforløbene, Patientvejlederne i Region Nordjylland, Kræftcentrum Aalborg samt Kræftens Bekæmpelse i Region Nordjylland.

 

Referencer

  • • Oversigt over hvilke forløb vi hhv. diagnosticerer og behandler på SVE.

  • • Oversigt over forløbsledere, samarbejdspartnere og forløbskoordinatorer i Region Nordjylland, herunder også ved Sygehus Vendsyssel.