Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Børn til undersøgelse

Formål:

At undersøgelsen udføres optimalt og bedst muligt for barn og forældre.
 

Beskrivelse:

Undersøgelsesstuen er klargjort med det, der skal bruges til en børneøjenundersøgelse.

Læge og sygeplejerske har læst journalerne og gennemgår kort sammen om morgenen, hvad der skal ske med hvert enkelt barn. Her aftales om barnet skal modtages af sygeplejersken inden undersøgelsen, og om der er undersøgelser hun kan foretage inden lægens undersøgelse.
 

Udstyr til visus måling

Synstavle på pc

Østerbergs tavle

Cardiff card (fra ca. 1 år)

Tellar acuity card (op til 1 år)

Østerbergs visustavle til udlevering

Østerbergs enkelsymboltavle/bog

LH enkeltsymboltavle til nærvisus

LH kontrast test

Læseprøvebog

Nystagmustromle

Børnebriller (eventuelt med dyr på)

Okkluder (den blå, en grydeske eller lignende)
 

Udstyr til skeleundersøgelse

Skelestave/prismestave

Maddox Wing (skelevinkel på nær)

Raff stav (akkomodationsevne)

TNO test

Rød/grøn brille

Lang stereo test

Titmus stereo test inkl. Polaroid briller

Bagoliniglas

Okklusionsplastre (størrelse R og størrelse J)

D. J. visitkort til udlevering (til bestilling af okklusionsplastre, mere hudvenlige og billigst på markedet).
 

Diverse udstyr

Mindre legetøjsdyr

Lille puslespil

Puslebord til undersøgelse af ROP

Sukkervand til alle børn under 6 måneder

Øjenspærrer

Direkte oftalmoskop

Indirekte oftalmoskop (pandelampe) og 28 D linse + 20 D linse

I-care

Håndspaltelampe

Kuffert til undersøgelse af ROP børn

Retcam inkl. Udstyr
 

Modtagelsen

Sygeplejersken hilser på barn og forældre, og identificerer barnet ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Sygeplejersken informerer om, hvad der skal ske, hvordan en øjenundersøgelse plejer at foregå, og hvor lang tid opholdet varer.

Barnet inddrages så meget det kan lade sig gøre, alt sammen ud fra at barn og forældre skal have så positiv en oplevelse som muligt.

Lægen informeres om relevante oplysninger.

Sygeplejersken finder i samråd med lægen ud af, om hun skal være til stede på undersøgelsesstuen, hvis ja er det vigtigt at kunne ”aflæse situationen”, så hun kun deltager aktivt i undersøgelsen efter aftale, således at der ikke forstyrres unødigt.

Øjendrypning foretages efter ordination. Spørg om Retinomax måling før/efter drypning.

Ved samtale læge/familie kan sygeplejersken eventuelt tage sig af barnet eller søskende, men samtidig være opmærksom på, om hun skal være medvirkende til yderligere planer.
 

Opfølgning på information fra lægen:

Klapbehandling, se Skelepatient forløbs beskrivelse

Briller - skal barnet have briller, og hvis ortoptisten ikke har tid, gennemgås eventuelt pjecen Mit barn skal have briller

Marlowe okklusion, se Skelepatient forløbs beskrivelse

Synsfeltundersøgelse

IOL beregning
 

Koordinere undersøgelse med andre afdelinger:

MR scanning Aalborg Universitetshospital Syd, se instruks

Børneafdelingen, operation eller MR scanner på Aalborg Universitetshospital Nord, se instruks

Koordinere at andre skal medvirke til undersøgelsen

Koordinere foto

Planlægning af operation, se Forundersøgelse af patienter til ambulant operation i generelanæstesi

 

Papir på stuen:

Recepter til briller

Tidsbestillingssedler

Brochurer om klapbehandling, briller, kontakt linser