Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlingsplan TUR-B

 

Formål

Endoskopisk Resektion af tumor i urinblæren, primært med henblik på radikal fjernelse og mulighed for bestemmelse af T- stadie.

 

Definition af begreber

TUR-B er Transurethral resektion af Blæretumor.

 

Beskrivelse

Koder

___ KCD32 TUR-B

___ KCD32B Elektrokoagulation af tumor i urinblære

___ KZXF45 Anvendelse af fluorescens

___ UKC02 Cystoskopi

___ UKC05 Cystoskopi med biopsi

___ BJAZ0 Anlæggelse af blærekateter

 

Patienten identificeres med navn og CPR-nummer og har givet informeret samtykke i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning.

 

(Hvis kvinde)

Der indledes med GU. Vulva, vagina, portio naturlige. Ved eksploration føles uterus normalt stor, anteflekteret, mobil. Parametrierne frie. Ingen udfyldninger svarende til blærens plads.

 

(Hvis mand)

Der indledes med rektal eksploration. Prostata normal/stor uden suspicio. Ingen udfyldninger svarende til blærens plads.

 

Operationsbeskrivelse

I ________________ anæstesi foretages ovenstående. Skopet indføres under synets vejledning og glider let gennem en upåfaldende urethra.

Prostata forefalder at være normal / forstørret / bilobær / trilobær.

Begge ureterostier / højre / venstre ureterostium identificeres. Blæren efterses i hvidt lys.

I blærens ___________ væg findes en stor / lille / bredbaset / smalstilket / papillomatøs / solid, ca. _________ cm stor tumor. Slimhinden i øvrigt normal. Tumoren reseceres og præparatet sendes til mikroskopi. Hæmostase sikres med kuglebrænder.

Der tages selected site-biopsier og biopsistederne elkoaguleres.

Blæren efterses herefter i blåt lys og suspekte partier biopteres og elkoaguleres.

Ved eksploration efter TUR-B føles ingen udfyldning svarende til blærens plads.

 

Der anlægges 2 / 3 – vejs Foley-kateter nr. 18 / 22 med __________ ml i ballonen.

Der etableres / etableres ikke skylledrop.

 

Plan

Fjernelse af skyl i aften / morgen tidlig / _____________

Fjernelse af kateter i aften / morgen tidlig / ___________

Såfremt urinen er ublodig inden for 24 timer kan der gives rp. Mitomycin-skylning i henhold til instruks. OBS! Hvis Mitomycin-skylning ordineres, anlægges 3-vejs kateter.

Mod smerter rp. Panodil p.n.

Mod blærekramper rp. sup. MAP p.n.

Når Mitomycin-skylningen er givet, kan kateteret seponeres og patienten kan efter fri vandladning udskrives til ambulant histologisvar hos operatør og planlægning af det videre forløb.

 

Dato / læge: ______________________________________

 

Referencer

Nationale Guidelines for behandling af blæretumorer i Danmark, udarbejdet af Dansk Blærecancer Gruppe. http://skejby.net/webudgaven/dablaca2010.htn