Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Propofol-remifentanil (Ultiva®) anæstesi

Formål

At sikre ensretning for anvendelsen af kombinationen af remifentanil og propofol, for derigennem at øge sikkerheden.

Beskrivelse<

Ordination i henhold til "Standardanæstesi – anæstesiafsnit Frederikshavn og Standardanæstesi - anæstesiafsnit Hjørring"

Fremstilling af Remifentanil opløsning i henhold til instruks – se ”Remifentanil (Ultiva®)anvendelse i Anæstesi og intensivt regi”.

Indledning af anæstesi

Ultiva® (50 mikrogram/ml) doseres via infusionspumpe med 1 mikrogram/kg/minut i.v = 1,2 ml/kg/time i.v.

  • EKSEMPEL: Patient som vejer 70 kg = 84 ml/time

(70 kg × 1 mikrogram/kg/min = 70 mikrogram/min = 4200 mikrogram/time. 4200 mikrogram/time/50 mikrogram/ml = 84 ml/time)

Propofol (10 mg/ml) doseres via infusionspumpe med 10 mg/kg/time i.v. = 1 ml/kg/time i.v.

  • EKSEMPEL: Patient som vejer 70 kg = 70 ml/time

Overvægtige doseres efter idealvægt.

Ultiva®- og Propofol-dosis reduceres ved høj alder og dårlig almentilstand. Ved børn øges dosis.

Ved bradykardi under indledning – Atropin 0,5–1,0 mg i.v.

Ved hypotension under indledning – Efedrin 5–10 mg i.v.

Ved kliniske/subjektive tegn på effekt, kan der efter cirka 3 minutter eventuelt gives Propofol-bolus 10-20 mg i.v. til søvn. Større Propofol-bolus vil ofte ledsages af betydeligt blodtryksfald.

Muskelrelaxantia (Suxameton/Rocuronium) i beredskab ved eventuel svær rigiditet, men er sjældent nødvendigt ved trakeal intubation.

Overvej ørepropper.

Vedligeholdelse af anæstesi

Efter intubation/larynxmaske halveres infusionshastigheden af Ultiva®.

Propofol-dosering reduceres. For at undgå awareness er normal minimumdosering af Propofol 5 mg/kg/time = 0,5 ml/kg/time.

  • EKSEMPEL: Patient som vejer 70 kg:

 Propofol: 35 ml/time

 Ultiva® : 42 ml/time

Under anæstesien kan infusionshastigheden af Ultiva® ved behov ændres hvert 2.-5. minut.
Opad med 25-100% ad gangen, nedad med 25% ad gangen.

Afslutning af anæstesi

Revertering af eventuel neuromuskulær blokade efter afdelingens retningslinier.

Afhængig af anæstesivarigheden stoppes Propofol-infusionen 5-8 minutter før kirurgien er slut.

Ultiva®-infusionen stoppes ved sidste sutur, slanger gennemskylles/fjernes for at eliminere eventuelle Ultiva®-rester.

Afhængig af præmedicin, anæstesivarighed og seneste Ultiva®-dosering vil patienten oftest i løbet af 3-6 minutter komme på spontan respiration og vågne umiddelbart efter dette.

Postoperativ smertebehandling

Er der behov for postoperativ smertebehandling, skal dette være ordineret inden anæstesien startes. Følg afdelingens rammeordinationer- se ” Patientbehandling i opvågningsafsnittet

  • BEMÆRK: Skal være effektiv før patienten vækkes!

Overvej:

Referencer

Produktresume for Ultiva®, Lægemiddelstyrelsen - publiceret 16/10/2017.

Remifentanil (Ultiva®)anvendelse i Anæstesi og intensivt regi”.