Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Propofol-remifentanil (Ultiva®) anæstesi

Formål1

Beskrivelse1

Indledning af anæstesi1

Vedligeholdelse af anæstesi1

Afslutning af anæstesi2

Postoperativ smertebehandling2

Referencer2

Formål

At sikre ensretning for anvendelsen af kombinationen af remifentanil og propofol, for derigennem at øge sikkerheden.

Beskrivelse

Ordination i henhold til "Standardanæstesi – anæstesiafsnit Frederikshavn og Standardanæstesi - anæstesiafsnit Hjørring"

Fremstilling af Remifentanil opløsning i henhold til instruks – se ”Remifentanil (Ultiva®)anvendelse i Anæstesi og intensivt regi”.

Indledning af anæstesi

Ultiva® (50 mikrogram/ml) doseres via infusionspumpe med 1 mikrogram/kg/minut i.v = 1,2 ml/kg/time i.v.

  • EKSEMPEL: Patient som vejer 70 kg = 84 ml/time

(70 kg × 1 mikrogram/kg/min = 70 mikrogram/min = 4200 mikrogram/time. 4200 mikrogram/time/50 mikrogram/ml = 84 ml/time)

Propofol (10 mg/ml) doseres via infusionspumpe med 10 mg/kg/time i.v. = 1 ml/kg/time i.v.

  • EKSEMPEL: Patient som vejer 70 kg = 70 ml/time

Overvægtige doseres efter idealvægt.

Ultiva®- og Propofol-dosis reduceres ved høj alder og dårlig almentilstand. Ved børn øges dosis.

Ved bradykardi under indledning – Atropin 0,5–1,0 mg i.v.

Ved hypotension under indledning – Efedrin 5–10 mg i.v.

Ved kliniske/subjektive tegn på effekt, kan der efter cirka 3 minutter eventuelt gives Propofol-bolus 10-20 mg i.v. til søvn. Større Propofol-bolus vil ofte ledsages af betydeligt blodtryksfald.

Muskelrelaxantia (Suxameton/Rocuronium) i beredskab ved eventuel svær rigiditet, men er sjældent nødvendigt ved trakeal intubation.

Overvej ørepropper.

Vedligeholdelse af anæstesi

Efter intubation/larynxmaske halveres infusionshastigheden af Ultiva®.

Propofol-dosering reduceres. For at undgå awareness er normal minimumdosering af Propofol 5 mg/kg/time = 0,5 ml/kg/time.

  • EKSEMPEL: Patient som vejer 70 kg:

 Propofol: 35 ml/time

 Ultiva® : 42 ml/time

Under anæstesien kan infusionshastigheden af Ultiva® ved behov ændres hvert 2.-5. minut.
Opad med 25-100% ad gangen, nedad med 25% ad gangen.

Afslutning af anæstesi

Revertering af eventuel neuromuskulær blokade efter afdelingens retningslinier.

Afhængig af anæstesivarigheden stoppes Propofol-infusionen 5-8 minutter før kirurgien er slut.

Ultiva®-infusionen stoppes ved sidste sutur, slanger gennemskylles/fjernes for at eliminere eventuelle Ultiva®-rester.

Afhængig af præmedicin, anæstesivarighed og seneste Ultiva®-dosering vil patienten oftest i løbet af 3-6 minutter komme på spontan respiration og vågne umiddelbart efter dette.

Postoperativ smertebehandling

Er der behov for postoperativ smertebehandling, skal dette være ordineret inden anæstesien startes. Følg afdelingens rammeordinationer- se ”Postoperativ medikamentel behandling i Opvågningsafdelingen”.

  • BEMÆRK: Skal være effektiv før patienten vækkes!

Overvej:

Referencer

Produktresume for Ultiva®, Lægemiddelstyrelsen - publiceret 16/10/2017.

Remifentanil (Ultiva®)anvendelse i Anæstesi og intensivt regi”.