Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vederlagsfri medicin til nydiagnosticerede med skizofreni, i ambulant behandling, i Klinik Børn og Unge

 

Formål

At sikre at medarbejdere har kendskab til udlevering af vederlagsfri medicin til børn / unge med nydiagnosticeret skizofreni.

 

Definition af begreber

Vederlagsfri medicin: Gratis udlevering af medicin

Børn: Patienter mellem 0 – 14 år (14 inklusiv)

Unge: Patienter mellem 15 – 17 år (17 inklusiv)

Nydiagnosticerede: Alle patienter der har fået diagnosen skizofreni efter 01.01.08 og er i ambulant behandling, har ret til vederlagsfri medicin i op til 2 år efter diagnosen er stillet. Nedtælling af de 2 år starter fra det tidspunkt den medicinske behandling starter. Den behandler som udleverer medicinen, er ansvarlig for at holde tjekke op på, om de 2 år er gået.

Medicinskab og nøgler: Medicinen er inden udlevering låst inde i medicinskabet i medicinrummet beliggende i undersøgelsesstuen i Ambulatoriet for Autisme og Psykose (på mellemgangen). Sygeplejersken samt alle læger har nøgle til medicinrummet. Sygeplejersken i Ambulatoriet for Autisme og Psykose er ansvarlig for medicinskabet.

 

 

Beskrivelse

 1. 1. Begrundelse for udlevering af vederlagsfri medicin

 2. 2. Fremgangsmåde

 

1. Begrundelse for udlevering af vederlagsfri medicin

Udleveringen af vederlagsfri medicin skal lægefagligt begrundes i ét eller flere af følgende behandlingsmæssige hensyn:

 • • Medicineringen kræver specifik viden og erfaring fra sygehuset/behandlingspsykiatrien

 • • Behov for tæt styring eller stabilisering fra sygehuset/behandlingspsykiatrien eller

 • • Hvis manglende compliance er en del af sygdommen, eller hvis manglende compliance medfører risiko for skadelig adfærd på patienten selv eller andre.

 
2. Fremgangsmåde

Lægens opgave:

 • • Ny diagnosticerede patienter, der skal opstarte medicinsk behandling af vederlagsfri medicin meldes til ansvarlig sygeplejerske (navn, cpr, opstartstidspunkt) med henblik på at blive tilføjet patientlisten i medicinskabet.

 • • Patient og forældre instrueres i at lave aftale om udlevering mindst 1 uge før ønsket afhentning.

 • • Patient og forældre får udleveret telefonnummer til ambulatoriets hovedtelefon.

 • • Dokumentation: Medicinordination og -udlevering dokumenteres i patientjournalen som selvstændigt notat med under overskriften ’Udlevering af vederlagsfri medicin’, med angivelse af dato for ordination og udlevering af præparat, styrke og antal.

 • • Ved udlevering af vederlagsfri medicin tjekkes den resterende tid af de 2 år jf. definition.

 

Sygeplejerske med ansvar for medicinskabet, har følgende opgaver:

 • • Bestilling: Rekvirentnr. for alt vederlagsfri medicin er 9013. Medicinen bestilles af sygeplejerske med ansvar for medicinskabet .

 • • Ajourføring: Der føres lagerstyring af indholdet i medicinskabet, således at der til enhver tid er tilstrækkeligt medicin, af alle præparater, i medicinskabet.

 • • Ajourføring af de 2 år: Patientlisten i medicinskabet angiver opstartstidspunktet for den medicinske behandling. Sygeplejersken sikrer ajourføring af listen, som ligger aflåst i medicinskabet.

 • • Økonomi: Ved modtagelse af vederlagsfri medicin afstemmer ansvarlig sygeplejerske om det modtagne medicin stemmer overens med følgesedlen. Følgesedlerne gennes i mappen i 2 kalenderår.

 • • Rengøring: En gang om måneden fortages der rengøring af medicinskab.