Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vakuum assisteret venøs drænage

Formål

Bedre venøs drænage

Definition af begreber

ECC: ekstrakorporal cirkulation, Extra Corporeal Cirkulation

HLM: hjertelungemaskine

lpm: liter pr. min.

VAVD: vakuum assisteret venøs drænage

vent: sug

Beskrivelse

Beskriver montering og betjening af vakuum-systemet til venereservoiret.

Kanylering

VAVD kan kun benyttes til åbent hjerte-lungemaskine (HLM) system med alle slags venekatetre. Den bedste effekt opnås dog hvis kateter størrelsen nedsættes. Således bruger vi på nuværende tidspunkt på Aalborg Universitetshospital 3-stage 29/29 Fr. Ved bicaval kanylering bruges 26 Fr kateter i vena cava superior samt en vinklet 36 Fr. med kort eller lang tip (hhv. 7 eller 9 cm) i vena cava inferior.

Klargøring af åbent system

Fugtopsamlerens korte ben monteres på vent-porten (den med den gule hætte) på toppen af venereservoiret, det lange ben monteres på vakuum-kontrolleren og hætten fjernes fra sidebenet (den med klemmen), så at der er åbent til atmosfærisk luft.

Monter evt. trykmåling på venereservoirets ydre kammer (dvs. udenom filter).

På OP-stuen kobles VAVD kontrolleren til sug.

Priming

Hovedpumpen skal være 100% okklusiv. Ellers primes der efter instruks for Priming af HLM med åbent system. Nulstil trykmålingen på venereservoiret. Kontroller, at reservoiret er tæt og at VAVD fungerer på følgende måde:

    • • Kør >3 lpm med hovedpumpen, så at der er positivt tryk, og tænd VAVD på 20 mmHg.

    • • Luk klemmen på fugtopsamlerens åbne ben.

    • • Kontroller at venereservoirets tryk nu viser ca. -20 mmHg; der vil være et tilsvarende trykfald over oxygenatoren.

Opstart af ECC

ECC opstartes altid uden vakuum.

Ved flow over 2 lpm kan VAVD opstartes: Sæt VAVD kontrolleren på ”ON” og luk klemmen på fugtopsamlerens frie ben.

Perfusionsstop

Ved perfusionsstop – også kortvarig – afbryd VAVD ved at først åbne klemmen på sidebenet og derefter ved at slukke VAVD apparat.

Afslutning af ECC

Luk op for klemmen og luk VAVD før pumpeflowet reduceres til under 2,5 lpm.