Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præmedicinering ved elektrofysiologiske indgreb

 

Formål

Instruks udarbejdet for alle elektrofysiologiske undersøgelser, som udføres på afdelingen, således at sygeplejersken har standard for præmedicineringen at ordinere ud fra, da ordinationsretten er givet til den sygeplejerske, der varetager sygeplejen for pågældende patient. Medicinen ordineres i Opus og godkendes af den læge, som går stuegang på pågældende patient.

Ordinationsretten er givet af overlæge Sam Riahi, ansvarlig for alle elektrofysiologiske undersøgelser og pacemaker-implantationer.

 

Definitioner

 

Præmedicinering

Smertestillende medicin forud for undersøgelse og behandling.

Antibiotisk profylaktisk behandling, til patienter, hvor huden gennembrydes under proceduren, eller hvor man kommer i berøring med tidligere anlagte pacemakerelektroder.

Elektrofysiologiske

undersøgelser

Implantation af pacemaker, biventrikulær pacemaker, ICD-enhed, skift af pacemaker, elektrofysiologisk undersøgelse, radiofrekvensablation

 

Smertestillende præ-medicinering

Der gives tbl. Paracetamol 1 g til følgende procedurer:

Primær implantation af pacemaker

Skift af pacemaker

Biventrikulær pacemaker

Radiofrekvensablation af AFLA, WPW, AVNRT

Anlæggelse af ICD-enhed

 

Radiofrekvensablation af AFLI

Elektrofysiologisk undersøgelse, (VT/el-fys)

 

 

Antibiotika, præ-medicinering

 

Primær implantation af pacemaker

Skift af pacemaker

Biventrikulær pacemaker

Undersøgelser hos patient med pacemaker, hvor man kommer i berøring med paceelektroderne:

Elektrofysiologisk undersøgelse

Radiofrekvensablation

Højresidig kateterisation

Inj Diclocil, (Dicloxacillin) 2 g iv – blandes I 230 ml NaCl, samt sterilt vand, 15 ml til hvert gram Diclocil.

Gives ca 30 minutter før forventet start på proceduren.

Hvis der går mere end 1 time, efter infusionen er afsluttet, inden proceduren påbegyndes, skal patienten have yderligere inj. Diclocil 2 g iv.

Ved anamnetisk penicillinallergi

Inj. Zinacef, (Cefuroxim) 1,5 g iv.

Hvis der går mere end 1 time, efter infusionen er afsluttet, inden proceduren påbegyndes, skal patienten have yderligere inj. Zinacef 1,5 g iv.

Ved tidligere allergi med type 1 reaktion, dvs. anafylaksi, urticaria, Quinkes ødem, gives

Inj Vancomycin 1 g iv.

Skal løbe ind over 1 time.