Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Knoglecement, blanding og håndtering

 

Formål

At sikre, at knoglecementen håndteres korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 

Ansvar

Det er den assisterende operationssygeplejerskes ansvar at instruksen overholdes. Det er den afsnitsledende sygeplejerskes ansvar, at instruksen implementeres og vedligeholdes.

 

Beskrivelse

Til fremstilling anvendes:

  • • Pumpe til blanding af cement

  • • Knoglecement

  • • Knoglecementpistol

  • • Wastebag

  • • Biogel indikator-handsker

  • • Biogel skinsense N

  • • Stopur (stop watch på pc'er)

 

Procedure

Peroperativt

Inden cementblandingen påbegyndes tages et par Biogel Skinsense N handsker udenpå Biogel Indicator. Herved opnås en beskyttelse mod penetration af methylmetaacrylatmonomer i knap 8 min. Hvis denne tærskel på 8 min. nærmes eller hvis der spildes væske fra knoglecementen på handskerne skiftes de to yderste par handsker med et samme. Under alle omstændigheder efter endt cementering, tages de 2 yderste handsker af og der skiftes til en enkelt Biogel handske.

Når cementblanding er udpakket, bankes der let på cementrør, hvorved cementpulver løsner sig fra bunden, tjek at pulveret er løst i bunden af cementrør. Cementblandestang føres ned i pulveret flere gange. Herefter tilkobles cementblandesæt vacuum, hvorefter man igen skal føre blandestang ned i pulveret flere gange

Blandestangen skal trækkes op inden væsken kommer ind i blanderør. Hvis væsken ikke tømmes straks, føres blandestangen ned i pulveret igen, hvorved væsken tømmes.

Knoglecementen blandes under vakuum som anvist på produktet under forsvarlig punktudsugning.  Hærdningstiden registreres på stopur. Når cementen er blandet, trækkes blandestang helt op, den knækkes af med det stykke papir, der er ovenpå cementpakken, idet der kan være cementrester på blandestangen, når den berøres.

For at forebygge luftgener opsamles overskydende cement i Wastebag. For at forebygge allergier, er det vigtigt at cementen berøres så lidt som muligt

Hvis der spildes væske på bordet, tages der våde servietter og lægges over. Herved holdes de giftige dampe nede.

Hvis der spildes på bordet – bruges der våde servietter som lægges over. Herved holdes de giftige dampe nede

Hvis der spildes væske på gulvet – bruges gule absorberende måtter, som lægges i en stor hvid spand. (Se retningslinjer for de enkelte afsnit ved bortskaffelse af kemikalieaffald)

Postoperativt

Oprydning

Alt affald efter anvendelse af knoglecement kan kasseres som dagrenovation

 

Referencer

”Arbejdsmiljø på operationsstuen” udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social og Sundhed.

Tanner J, Parkinson H, 2002 double gloving to reduce surgical cross-infection (Cochrane Review)

Euro fins Report 2003. Kan rekvireres ved henvendelse til hanne.martinsen@molnlycke.com 

EN 374-3, Protective gloves against chemicals and micro-organisms – Part 3: Determination of resistance to permeation by chemicals.

“En sikker hånd”, 2/2006 udgivet af Mölnlycke Health Care

APB – kemikalie brugervejledning O-OP.