Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut kræftbehandling af peniscancer

 

Formål

Formålet er i videst muligt omfang at sikre et sammenhængende patientforløb samt overholde

6 kalenderdage for akut kræftbehandling af peniscancer.

 

Definition af begreber

Ved akut kræftbehandling forstås: at der højst må gå 6 kalenderdage, fra at der opstår begrundet mistanke om kræft, til patienten begynder i et udrednings- og behandlingsforløb på sygehuset.

Ved antikoagulationsbehandling forstås: antikoagulationsbehandling med tablet Marevan, Marcoumar, Plavix samt Xarelto.

Ved ekg pt. > 50 forstås: patienter over 50 år skal have taget ekg præoperativt

 

Beskrivelse

Ved begrundet mistanke om peniscancer sender undersøgende læge en henvisning til Regionshospital Nordjylland. Sekretærerne på urologisk afsnit sørger for at kode henvisningen ind hurtigst muligt og lægge den til den visiterende overlæge. Såfremt overlægen vurderer, at patienten skal indgå i et kræftpakkeforløb, noteres dette på henvisningen. Herefter finder sekretærerne en tid til forundersøgelse inden for 6 kalenderdage og forsøger at kontakte patienten pr. telefon, alternativt sendes der brev i e-Boks til patienten.

 

Efter forundersøgelse med suspekt fund på penis

Der findes en tid til biopsitagning i lokalbedøvelse inden for 1 uge, hvor patienten møder på urinvejskirurgisk afdeling.

Lægen laver en kort journal indeholdende stethoscopia pulmonum og stethoscopia cordis samt blodtryk og puls. Operatørsamtalen udfyldes i EPJ.

Patienten ses af anæstesilægen, får evt. taget blodprøver (type og væsketal) og er pt. >50 år, tages der også ekg

Sygeplejersken laver indlæggelsessamtale og dokumenterer i EPJ

Såfremt det åbenlyst drejer sig om peniscancer, sendes henvisning med det samme til Urinvejskirurgisk Afdeling, Skejby Sygehus

 

Efter biopsitagning

I forbindelse med skrivning af operationsnotatet, booker sekretæren en tid i ambulatoriet til svar på biopsierne inden for 2 uger.

Når patienten er mobiliseret og har haft vandladning, udskrives han til hjemmet med mundtlig og skriftlig behandlingsplan samt ”Tak for denne gang”

 

Efter malignt svar på biopsier

Patienten informeres om svaret og henvises til Urinvejskirurgisk Afdeling, Skejby Sygehus med henblik på behandling (såfremt dette ikke allerede er sket)

Der bestilles CT-skanning af thorax og abdomen (såfremt dette ikke allerede er sket).

 

Referencer

Urinvejskirurgi – DK/urologi