Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gastrostomisonde, PEG-sonde (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi)

 

Formål

Længerevarende ernæring til patienter med:

  • • Neurogen dysfagi

  • • Efter større kæbekirurgi

  • • Stråleinduceret synkebesvær

  • • Tumorer i halsregionen

 

Vigtigt:

Patienten skal være informeret og have accepteret proceduren på stamafdelingen.

Der skal være PEG-SONDE præskema med i journalen, og denne skal være udfyldt af stamafdelingens læge og med dennes underskrift.

 

Gastrostomisonde, PEG-sonde (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi) er beskrevet i PRI-dokument PEG-sonde – udskiftning.

Præoperativt

Operationssygeplejersken sikrer sig:

  • • At operationsstuen er klargjort

  • • At relevant udstyr, inventar, leje, lejringsudstyr er til stede og brugbart

  • • At samarbejdspartnere: læger, anæstesisygeplejersker, portører er klar og orienteret

  • • At patienten er klar

  • • At operatør er klar

Fremstilling

 

Instrumenter + specialudstyr:

 

Gastrostomisonde, komplet sæt

Ligger i gl.medicindepot

1 sprøjte, 20 ml

 

1 rød og 1 grøn kanyle

 

Lokal anæstesi

Marcarin®, Lidocain, Bupivacain. Er i medicindepotet

1 engangs fattetang eller Dormia-slynge

 

Sutursæt (afjodningssæt)

I instrumentdepot

1 stk. 4 x 4 cm Duodermplade

Ligger i gl. medicindepot

1 stk. el-strip

Ligger i gl. medicindepot

Gastroskopi-fremstilling

Se klinisk vejledning

 

I øvrigt på stuen:

 

Gastroskopi Rack

 

 

 

Afdækning:

 

Lille hulstykke

Til afdækning på patienten

1 styk uden klæb

Til assistancebord

 

Lejring:

 

Rygleje

 

Fremgangsmåde

 

1.

Fremstilling af instrumenter og specialudstyr

se ovenfor

2.

Modtagelse af patient til operation

se særskilt klinisk vejledning

3.

Registrering i stue-dokumentationsskema

se særskilt klinisk vejledning

4.

Opdækning

På sterilt bord:

Gastrostomisonde, komplet sæt

1 sprøjte, 20 ml

1 rød og 1 grøn kanyle

Lokal anæstesi

1 styk 4 x 4 cm Duodermplade

Sutursæt/afjodningssæt

Lille hulstykke

 

5.

Oppakning af sterile instrumenter og udstyr

 

6.

Modtagelse af patienten på operationsstuen

se særskilt klinisk vejledning

7.

Anæstesiindledning

 

8.

Lejring

 

9.

Desinfektion

se særskilt klinisk vejledning

10.

Påsætning af afdækning

se nedenfor

11.

Operation

se nedenfor

12.

Bandageanlæggelse og soignering efter operation

 

13.

Klargøring af patient til opvågningsafsnit

se særskilt klinisk vejledning

14.

Rengøring og desinfektion af endoskop

se særskilt klinisk vejledning

15.

Registrering i stue-dokumentationsskema

se særskilt klinisk vejledning

 

Operationsbeskrivelse

Der startes med gastroskopi. Passende sted i ventriklen findes, og punktursted vælges - dette ses gennem skopet, og skopets lys ses gennem abdominalvæggen.

Patienten afdækkes, der afsprittes med Klorhexidin og hulstykke påsættes.

Lokal anæstesi anlægges på punkturstedet. Nålen føres igennem til ventriklen.

Dormia-slynge føres ned gennem skopet til at fange guidetråd.

Der anlægges snit i huden, herigennem føres punkturkanylen til ventriklen. Blå indføringsstuds sættes i kanylen, og guidetråden føres ind.

Skopet trækkes op, hvorved guidetråden kommer op. Denne ende af tråden bindes med Freka-sondens løkke. Herefter trækkes i den anden ende af guidetråden. Når Freka-sonden er placeret i indføringskanylen, trækkes begge dele ud gennem huden.

Fiksationspladen monteres, fiksationsklemmen sikres med en elstrip.

Duoderm Mini lægges under sonden - beskytter huden mod evt. syrelækage fra ventriklen.

Sonden samles og afklemmes - yderligere fiksation er ikke nødvendig.