Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Adskillelse af mor og barn

 

 

Formål

Sygeplejeinstruks i forhold til at kunne vejlede og hjælpe kvinder der bliver, eller har været adskilt fra deres barn, således:

 • • At mor og barn får de bedste betingelser for at opnå en god mor/barn kontakt på trods af at de har været adskilte.

 • • At give mor de bedste betingelser for at få amningen etableret, herunder vejledning i, hvordan hun stimulerer og opretholder sin mælkeproduktion, mens hun og barnet er adskilt.

Definition af begreber

Adskillelse af mor og barn kan gøre det svært at få etableret amningen, og kan medføre psykosociale konsekvenser.

Det kan blive nødvendigt at adskille mor og barn efter fødslen hvis:

 • • Mor skal på operationsafdelingen til operativt indgreb efter fødslen, for eksempel på grund af sphincterruptur eller manuel placentaløsning.

 • • Barnet kræver behandling på Seckers bord, i kuvøse, C-pap eller lignende.

 • • Barnet skal overflyttes til Neonatalafdeling og mors tilstand gør, at hun ikke umiddelbart kan følge efter for eksempel på grund af blødning, præeklampsi eller sectio.

Handlinger

 • • Opmuntre faderen til at have hud-mod-hud kontakt med barnet, mens mor og barn er adskilte.

 • • Forsikre moderen om, at det er muligt at kompensere for adskillelsen og opnå en god mor/barn kontakt og få amningen etableret, selv efter lang tids adskillelse.

 • • Opmuntre moderen til at være tæt sammen med barnet (hud-mod-hud kontakt), når de igen har mulighed herfor. Se instruks Hud-mod-hud kontak

 • • Opmuntre mor til at begynde at stimulere sin mælkeproduktion ved udmalkning, gerne så hurtigt som muligt, indtil barnet igen kan lægges til brystet. Se instruks Udmalkning - hånd/elektrisk brystpumpe

 • • Hjælpe moderen med praktiske ting, så hun har tid og overskud til udmalkning

 • • Vejlede i at starte forfra. Se instruks Starte forfra på ammeetableringen.

 • • Opmuntre moderen til at have barnet hos sig 24 timer i døgnet. Rooming in.

 

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen (2021) Amning – en håndbog for sundhedspersonale. 5. udgave 1. oplag