Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Øjenbaggrundsscreening af diabetespatienter

Aalborg Universitetshospital, Farsø

Forberedelse af patienten

Korrekt navn og CPR sikres på patienten og i programmet ImageNet I-base.

 

Patienten placeres i en stol ved refraktometer apparatet. Hage og pande i korrekt position, således at øjenhøjden svarer til linsens placering. Der kan manuelt justeres på placeringen af hagestøtten.

 

Der foretages objektiv og subjektiv synstest ved hjælp af refraktometer.

 

Efterfølgende pupildilatation med:

Minims Tropicamide 0,5% 1 dråbe i hvert øje

og eventueltMinims Phenylephrine 10% 1 dråbe i hvert øje

 

Den pupildilaterende virkning indtræder efter 15 - 30 min. Hvis pupillerne ikke dilateres tilstrækkeligt, kan behandlingen gentages.

 

Virkningen af den pupildilaterende medicin holder i ca. 2 - 3 timer, men der kan gå op til 24 timer før forholdene er helt normaliserede igen. Bilkørsel og betjening af maskiner frarådes de første timer efter øjendrypning. Det anbefales at benytte solbriller på grund af øget lysfølsomhed.

 

OCT

Når den pupildilaterende virkning er indtrådt, placeres patienten i en stol ved OCT-apparatet.

 

Vælg på skærmen ikonet 3D Macula.

 

Hage og pande placeres i korrekt position, således at øjenhøjden svarer til kameralinsens placering. Der kan justeres på touch skærmen ved at bruge op og ned pile / hage ikonet. Finjustering sker ved at flytte med billedet af øjet på touch skærmen således, at øjet er placeret i centrum af det store billede.

 

Ved OCT scanningen fokuserer patienten på midten af et grønt kryds, der vises i linsen. Øjet åbnes maksimalt.

 

Kameraet justerer automatisk: Autofocus ? Autooptimize ? Auto shoot.

 

Ved behov for manuel justering trykkes på Capture Stop, og billedet kan justeres efter behov.

 

Højre og venstre øje scannes.

 

Fundus foto

Patienten placeres som til OCT (se ovenstående) ved samme apparat.

 

Vælg på skærmen ikonet Peripheral Fundus Photograph. En intern fiksation kommer til syne på skærmen. Patienten følger den interne fiksation i linsen. Først op, til højre, ned og til venstre.

 

Dette foregår automatisk og der trykkes OK efter hvert billede for at sikre kvaliteten. Det kan være nødvendigt at justere manuelt. Der tages en 360o screening af patientens nethinde, fire billeder på hvert øje.

 

Efter undersøgelsen

OCT og Fundus foto bekræftes og gemmes i patientens korrekte navn og CPR-nummer i programmet.

 

I NordEPJ under ”Plan og resultater” findes ØBS og ”Oprettelse af resultat”, og Fundusfoto krydses af. Resultatet af Visus indskrives i de fortrykte rubrikker.

 

Der afkrydses hvilke dilaterende øjendråber, der er givet.

 

I bjælken øverst findes ”Opret opgave”, der klikkes på Funktionsrolle og der vælges ”Aalb. Øjenafd. Ambulatorium, 8001209” og ”Diabetesscreening”.

 

Under punktet ”Beskrivelse” skrives ”Foto taget”.

 

Der afventes svar fra Øjenafdelingen.

 

På øjenafdelingen vurderes billederne ud fra en klassifikation af diabetisk. Med baggrund i denne fastsættes intervallet til næste screeningsbesøg.

 

Sekretæren i diabetesambulatoriet modtager svar fra øjenafdelingen og sætter dato for næste screeningsbesøg på en huskeliste i Bookplan.

 

Såfremt der er behandlingskrævende øjenforandringer indkaldes patienten til øjenafdelingen, eller der anbefales kontrol hos privatpraktiserende øjenlæge.

 

Hvor der ikke findes behandlingskrævende øjenforandringer, får patienten svar på øjenbaggrundsscreeningen ved næste ambulante kontrol i diabetesambulatoriet.

 

Definition af begreber

Refraktionering: Objektiv undersøgelse, en proces, der leder frem til en konstatering af øjets refraktion, kaldet brillebestemmelse eller refraktionering.

 

Visus bestemmelse: Subjektiv undersøgelse, en simpel synstest, der leder frem til en kortlægning af visus. En god visusbestemmelse forudsætter en god refraktonering og anvendelse af en velegnet korrektion.

 

OCT (Optical Coherence Tomography)
Non-invasiv scanning af nethindens tykkelse og struktur.

 

Fundus foto
Fotografering af nethinden, hvor synsnerven, den gule plet og periferi optages.

 

Diabetisk retinopati
Nethindeforandringer der optræder i relation til diabetes.

 

Formål

At undersøgelse af øjenbaggrunden foregår korrekt og dermed giver et resultat, der kan anvendes som grundlag for forebyggelse af diabetisk retinopati.

 

Reference

  • • Dansk Voksen Diabetes Database

  • • Kliniske retningslinjer for diabetisk øjensygdomme - retningslinjer for screening, forebyggelse og behandling