Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mitomycinskylning af blæren ved ambulant behandling

 

Formål

At sundhedspersonalet har viden om og anvender effektiv beskyttelse mod sundhedsrisici ved håndtering af cytostatika.

At sundhedspersonalet kender retningslinjer for udførelse af proveduren.

 

Definition af begreber

Mitomycin er et cytostatikum, som har en kurativ/forebyggende effekt på papillomer i blæren via en hæmning af DNA-syntesen. Det hæmmer enzymet topousimerase, og bevirker dermed enstrengbrud på DNA og blokering af DNA-reparationen. Dette medfører hæmning af celledelingen og efterfølgende celledød.

 

Beskrivelse

Mitomycinen findes som et lukket instillationssæt indeholdende 40 mg Mitomucin tøtstof og 40 ml Solvens.

Patienten bør undgå at drikke et par timer før behandlingen. Så blæren er så tom som muligt.

Utensilier:

 • • Langærmet engangskittel

 • • Maske med visir

 • • Nitril handsker

 • • Sterile handsker

 • • 2 absorberende måtter

 • • Steril kateterisationssæt

 • • Sterile viskere

 • • Steril NaCl 20 ml

 • • Engangskateter Speedicath. Nr. 12

 • • Gul risikoaffaldspose

 • • Ble

 

Procedure:

 • • Der udføres hånddesinfektion

 • • Afvaskning af genitalia externa på vanlig vis

 • • Man ifører sig overtrækskittel og mundbind med visir samt Nitril handsker

 • • Mitomycin blandes ifølge vejledningen til produktet. Handlingen bør foregå i medfølgende plastpose

 • • Man ifører sig sterile handsker – udenpå nitril handsker

 • • Der anlægges engangskateter og læren tømmes for urin

 • • Mitomycin – opløsningen instilleres gennem kateteret

 • • Efter instilleringen fjernes kateteret sammen med posen og hætteglasset fra Mitomycinblandingen. Systemet må ikke skilles ad. Kommes i posen, der lukkes og derefter i gul affaldspose

 • • Patienten tilbydes bind, og går hjem med information om, at holde opløsningen i blæren i 1-2 timer. Første toiletbesøg skal foregå roligt og uden spild i siddende stilling. Efterfølgende foretages toiletskyl med lukket låg. Patienten medgives patientfolder

 • • Ved 1. mitomycininstillation skal patienten blive på afdelingen i 2 timer efter 1. vandladning

 • • Der dokumenteres i sygeplejestatus i IPJ

 

Der gives i alt 8 behandlinger med en uges mellemrum, ca. 6 uger efter sidste behandling udføres cystoskopi.

Forsigtighed

Ved stænk i øjet af Mitomycin-opløsningen skylles dette kontinuerligt i 15 minutter med vand eller fysiologisk NaCl og øjenlæge kontaktes efterfølgende.

I tilfælde af, at huden kommer i direkte kontakt med Mitomycin eller urin med Mitomycin skal huden omgående skylles med rigeligt vand og herefter vaskes grundigt med vand og sæbe. Ved symptomer søges læge.

Ved optørring og rengøring efter større spild af Mitomycin eller urin, skal der anvendes nitril handsker, visir og Spil-Kit. Spil-Kit indeholder materiale til personlig beskyttelse samt materiale til opsamling. Efter optørring rengøres med vand og sæbe.

Mitomycin må ikke blandes, instilleres eller på anden måde håndteres af gravide.

 

Referencer

Klinisk vejledning for Mitomycin C skylning fra Odense Universitetshospital, afdeling L.

Arbejdstilsynets vejledning: Arbejde med cytostatika.

Behandlingsstrategi og kontrol af ikke muskelinvasive tumorer hentet på www.urologi.dk.