Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TEM (transanal endoskopisk mikrokirurgi) - fremstilling og anæstesi i A-anæstesi

Beskrivelse1

Formål med operationen1

Beskrivelse af operationen1

Præoperativt anæstesitilsyn1

Standard fremstilling og forberedelse1

Modtagelse af operationspatienten i A-anæstesi1

Monitorering i A-anæstesi2

Lejring2

Ved operationens afslutning2

Anæstesi/analgesi2

Peroperativ væsketerapi2

Peroperativ smerte og kvalmestillende behandling2

Postoperative ordinationer og observationer3

Referencer og øvrige henvisninger3

Beskrivelse

Formål med operationen

Lokale excisioner af rectumtumorer, som er egnede til lokal excision.

Beskrivelse af operationen

 • • Kirurgen indfører et endoskop via anus, og fjerner tumor herigennem. Patienten er lejret således, at tumoren er placeret nederst i operationsfeltet.

 • • ”TEM-systemet”s insufflator blæser tarmen op (med CO2), og pumpen sørger for klart udsyn ved at spule optikken med sterilt vand og suger væske og røg som samler sig i synsfeltet.

 • • Patienten skal observeres peroperativt for subkutant emfysem,

 • • Der er minimal blødningsrisiko.

Præoperativt anæstesitilsyn

Se ”præoperativt anæstesitilsyn”.

Standard fremstilling og forberedelse

Se Standardfremstilling og forberedelse til anæstesi i A-anæstesi

Evt. spiraltube/deadspace/evt. pakning

 • • Hovedhjelm til bugleje

 • • Indlægspude til hjelm, finds i 2 størrelser

 • • Spejl med eller uden justerbare fødder/skridsikkert underlag hertil

Modtagelse af operationspatienten i A-anæstesi

Se Modtagelse af operationspatient i A-anæstesi samt klargøring til overdragelse af patienten postoperativt

Operationsforløbsskema

 • • Der anlægges velfungerende PVK

Hvis patienten skal lejres i bugleje, foregår anæstesiindledningen i sengen.

 • • Afmonter hovedgærde og sengegalge. Kontroller, at sengen kan køre op og ned.

 • • Få patienten lejret, så denne ligger med hovedet helt oppe ved kanten af madrassen

 • • Placer PVK i venstre hånd, placer dropstativet ved hovedenden af sengen

 • • Ekg-elektroderne placeres, således patienten ikke får tryk fra ledningerne under buglejringen

Monitorering i A-anæstesi

Se

Monitorering i A-anæstesi

Efter ordination

 • • Eventuelt NMT

Lejring

(Billedmateriale vedr. lejringer findesi OP’s kontor).

Pt. lejres, så tumor ligger i bunden af operationsfeltet.

A. Rygleje

B. Sideleje

 • • Obs. thoraxpøllens placering (underste skulder trækkes frem, Obs. mammaes placering, undgå tryk fra ekg-kabel og –elektrode)

 • • Obs. øverste arms placering i armbøjle/eventuelt pude (tryk/stræk)

 • • Undgå foldet øre

 • • Stethoscopia pulmonum efter omlejring

A. Bugleje

 • • Patientens arme placeres ned langs kroppen under lejring fra seng til bugleje

 • • Deadspace og hovedhjelm monteres på patienten

 • • Planlæg og forudse slanger og ledningers placering under omlejring

 • • Fat om tube og hjelm med højre hånd og venstre hånd under nakken på patienten. Omlejring til bugleje.

 • • Armene placeres på armbordene i ”hurra-stilling”, obs. skuldrene

 • • Stetoskopi af tubens placering efter omlejring

 • • Kontroller, at hovedet er korrekt placeret i hjelmen

 • • Varmetæppe på patienten

Ved operationens afslutning

 • • Patienten omlejres atter til rygleje, hvor patienten vendes om i sin seng

 • • Der tages atter de samme forholdsregler som ved første vending

Lejringen kontrolleres løbende peroperativt og dokumenters.

Anæstesi/analgesi

Se anæstesi i A-anæstesi

Indledning og Generel Anæstesi efter ordination.

Larynxmaske og intubation på indikation

Relakseres eventuelt/aftal med kirurg

Antibiotika efter ordination fra kirurg

Patienten skal være slap ved indførelse af endoskop for ikke at beskadige lukkemusklen. (God analgesi eller eventuelt relaksans. Obs. bradykardi, eventuelt atropin profylaktisk).

Minimal blødningsrisiko.

Obs. peroperativ komplikation: Subkutant emfysem (obs. stigning i CO2).

Peroperativ væsketerapi

Restriktivt 3 ml/t/kg og efter ordination.

Peroperativ smerte og kvalmestillende behandling

Postoperativ kvalme og opkastning, profylakse og behandling i A-anæstesi

Smertebehandling i A-anæstesi

Efter ordination - patienten har ikke specielt ondt postoperativt.

Postoperative ordinationer og observationer

Obs. subkutant emfysem og perforation af tarmen.

Patientbehandling i opvågningsafsnittet

Referencer og øvrige henvisninger

Dokumentsamling - A-anæstesi